Meidän ratkaisumme /  Suojan hakeminen ja rekisteröinti

Patentti

Myönnetty patentti antaa haltijalle kielto-oikeuden, jolla voi estää kilpailijoita hyödyntämästä keksintöä ammattimaisesti – ainakaan ilman asiallista korvausta.
Patentti  Patenteilla voidaan suojata teknisiä ratkaisuja, esimerkiksi tuotteita, laitteita, menetelmiä tai sellaisen käyttötarkoitusta, jotka ovat uusia ja keksinnöllisiä verrattuna aiemmin julkisiksi tulleisiin ratkaisuihin. Myönnetty patentti antaa haltijalle kielto-oikeuden, jolla voi estää kilpailijoita hyödyntämästä keksintöä ammattimaisesti – ainakaan ilman asiallista korvausta. Patentteja voidaankin käyttää varmistamaan, että oikeudet tuotekehityksen tuloksiin pysyvät oikeissa käsissä. Patenttiasiamieheen kannattaa aina ottaa yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ehdottomasti ennen kuin keksintö on vaarassa tulla millään tavalla julkiseksi.

 
Keksinnön määrittäminen 
Keksijä(t) ja patenttiasiamies käyvät keksinnön läpi aloituspalaverissa tai keksijä toimittaa keksinnön kuvauksen patenttiasiamiehelle muulla sovitulla tavalla. Keksinnön määrittäminen voi perustua suulliseen, kirjalliseen ja/tai kuvamateriaaliin (piirustukset, valokuvat, videot, animaatiot).  
Patenttihakemuksen laatiminen 
Patenttiasiamies laatii patenttihakemusehdotuksen ja käy sen läpi hakijan kanssa. Keksijä(t) ja/tai muut hakijan edustajat arvioivat erityisesti ehdotettujen patenttivaatimusten määrittämää suojapiiriä sekä keksinnön kuvausta teknisestä näkökulmasta. Tyypillisesti patenttihakemuksen laatimisprosessi sisältää 1-3 kommentointi- ja muokkauskierrosta.  
Hakemuskäsittely 
Kun patenttihakemus on valmis, se voidaan jättää patenttivirastoon. Patenttivirasto antaa välipäätöksiä ja hakija vastaa näihin vastineilla. Patenttiasiamies auttaa tyypillisesti hakijaa analysoimalla ja raportoimalla viraston antamat välipäätökset ja laatimalla vastineen hakijan kanssa sovittujen periaatteiden mukaan ja toimittamalla sen patenttivirastoon. 
Myöntäminen ja ylläpito 
Patenttiviraston arvioidessa, että patenttivaatimukset ovat uusia, keksinnöllisiä ja teollisesti käyttökelpoisia, patenttivirasto myöntää patenttivaatimusten kuvaamalle keksinnölle patentin. Kun myöntämiseen liittyvät toimenpiteet on hoidettu, ylläpitomaksujen maksamista tulee jatkaa patentin pitämiseksi voimassa.

Patentti ja patentointiprosessi

Patentti antaa patentinhaltijalle oikeuden kieltää muita hyödyntämästä hyväksyttyjen patenttivaatimusten suojaamaa keksintöä kaupallisessa tarkoituksessa patentin voimassaolon ajan sillä alueella, tyypillisesti siinä maassa, missä patentti on voimassa. Keksinnön kohteena voi olla uuden teknisen ratkaisun sisältävä tuote, laite, menetelmä tai sellaisen uusi käyttötarkoitus. Kaupallinen tarkoitus sisältää patentin ammattimaisen hyväksikäytön esimerkiksi valmistamalla, maahantuomalla tai myymällä patentoitua tuotetta tai käyttämällä patentoitua menetelmää.

Ideat sellaisinaan eivät ole patentoitavissa, mutta ideoiden käytännön sovelluksille on mahdollista hakea patenttia. Henkinen aikaansaannos on patenttioikeudellinen keksintö vain, mikäli keksintöön liittyy tekninen vaikutus eli keksintö liittyy johonkin tekniikan alaan, jonkin teknisen ongelman ratkaisemiseen ja ratkaisu on luonteeltaan tekninen. Tietynlaisten keksintöjen patentointiin liittyy myös omia erityispiirteitään.

Patentointiprosessi alkaa keksinnön tunnistamisesta ja määrittämisestä. Tässä vaiheessa selvitetään, mikä keksinnössä hakijan ja keksijän käsityksen mukaan on uutta ja olennaista. Tyypillisesti keksintöä käydään läpi aloituskeskustelussa keksijöiden ja patenttiasiamiehen kesken, mutta prosessi voidaan aloittaa myös kirjallisesti, erityisesti mikäli keksintö on kuvattu kirjallisessa keksintöilmoituksessa. Tarvittaessa keksinnöstä voidaan tehdä myös uutuustutkimus tunnettujen ratkaisuiden selvittämiseksi. Patentointia suunniteltaessa on tärkeää arvioida myös keksinnön kaupallisia mahdollisuuksia. Patenttiasiamieheen kannattaakin ottaa yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin hän voi neuvoa, miten asiassa kannattaa edetä.

Patenttihakemuksen laatimisvaiheessa ammattitaito on avainasemassa. On tärkeää, että sekä vaatimukset että selitys on laadittu huolellisesti, koska sen jälkeen, kun hakemus on jätetty patenttivirastoon, patenttihakemukseen ei saa lisätä mitään sellaista, mikä ei ole käynyt ilmi alkuperäisistä patenttivirastoon jätetyistä materiaaleista. Patenttihakemuksen olennaisin osa ovat patenttivaatimukset, joiden sanamuoto määrittelee suojan vahvuuden ja laajuuden. On toisaalta myös erittäin tärkeää, että selitys on laadittu tukemaan vaatimuksia ja että se sisältää riittävästi vaihtoehtoisia ratkaisuja ja täsmennyksiä, jotta niiden avulla voidaan selvitä hakemuskäsittelyprosessin mahdollisesti yllättävistäkin käänteistä.

Patenttivirasto tutkii patenttihakemuksen ja antaa näkemyksensä keksinnön patentoitavuudesta niin sanottuina välipäätöksinä. Hakemuskäsittelyprosessi muodostuu patenttiviraston ja hakijan välisestä kirjeenvaihdosta, jossa etsitään patenttivaatimuksille sanamuotoa, jonka määrittämän suojapiirin patenttivirasto katsoo patentoitavaksi ja hakija näkee riittävän hyödylliseksi. Tässä prosessissa patenttiasiamiehen kokemus välipäätösten, patenttivaatimusten ja viitejulkaisuiden, esimerkiksi muiden tahojen patenttijulkaisuiden, tulkinnassa on usein hyvin hyödyllistä.

Hakemuskäsittelyprosessi päättyy joko patentin myöntämiseen, patentin hylkäämiseen tai siihen, että hakija luopuu patentin hakemisesta aktiivisesti tai jättämällä vastaamatta välipäätökseen tai maksamatta ylläpitomaksun eli niin sanotun vuosimaksun. Myönnetyn patentin suojapiiri eli suojan laajuus määräytyy patenttivaatimusten sanamuodon perusteella. Patentti voi tyypillisesti pysyä voimassa korkeintaan 20 vuotta hakemuksen jättämisestä patenttivirastoon, jos hakija maksaa vuosimaksut. Tietyissä erityistapauksissa patentinhaltijalla on lisäksi mahdollisuus pidentää patenttisuojaa korkeintaan viidellä vuodella, mikäli patentti on myönnetty lääke- tai kasvinsuojelu-aineelle.

Huomaathan, että patenttihakemuksen hinta-arvio riippuu aina merkittävästi hakemuksen laatimiseen kuluvasta ajasta. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, miten tarkasti keksintö on kuvattu, onko tuotteesta tai laitteesta olemassa valmiita ääriviivakuvia, miten tarkka käsitys on siitä, mikä on ennestään tunnettua, miten valmis keksintö on eli muuttuuko keksinnön kohde patenttihakemuksen laatimisen aikana ja montako kommenttikierrosta tarvitaan. Muista myös Innovaatioseteli ja muut vastaavat innovaatioiden suojaamiseen liittyvät tukimuodot. Asiantuntijamme auttaa mielellään.
Yksinkertainen patenttihakemus 

6000€
Tyypillinen patenttihakemus 

7000€
Vaativa patenttihakemus 

10 000€

Haluaisitko saada tarvettasi vastaavan alustavan hinta-arvion?

Ethän jää miettimään asioita yksin. Meiltä voit aina kysyä neuvoa.

Jos sinua askarruttaa mikä tahansa asia, olemme täällä sinua varten. Painikkeen alta näet kaikki asiantuntijamme.
Boco IP - Petri Nieminen profiilikuva
Petri Nieminen 
Konsultointijohtaja, osakas
Näytä profiili
Boco IP:n toimitusjohtaja Karri Leskinen profiilikuva
Karri Leskinen 
Toimitusjohtaja, osakas
Näytä profiili
Jonna Sahlin profiilikuva
Jonna Sahlin 
Eurooppapatenttiasiamies, hallituksen puheenjohtaja, osakas
Näytä profiili
Boco IP - Elina Heikkilä profiilikuva
Elina Heikkilä 
IP-lakimies, osakas
Näytä profiili
Jaana Hämäläinen profiilikuva
Jaana Hämäläinen 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
Näytä profiili
Boco IP - Marja-Liisa Autti profiilikuva
Marja Liisa Autti 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
Näytä profiili
Boco IP - Nina Virolaisen profiilikuva
Nina Virolainen
Eurooppapatenttiasiamies
Näytä profiili
Boco IP - Petri Nieminen profiilikuva

Petri Nieminen 

Konsultointijohtaja, osakas

Kuinka voin auttaa! Työnkuvaani Bocolla kuuluu konsultointi- ja koulutuspalveluidemme johtaminen. Asiantuntijan roolissani teen strategiakonsultointia akkreditoituna Design IP Strategy-osaajana, teen myös markkina- ja kilpailijakartoituksia sekä koulutus- ja työpajatilaisuuksia. Erityisosaamistani on patenttien arvonmääritys. Minulla on aiempaa työkokemusta konsultointi- ja johtamistehtävistä Accenturella sekä BEA Systemsissä (nykyisin osa Oraclea). Lisäksi olin yrittäjänä ja omistajana mukana luomassa uudenlaista kaupallistamispalvelua Iprbox Oy:ssä, jonka liiketoiminnan Boco osti 2008. Bocolainen siitä lähtien! 

Koulutus
Datanomi (Atk-instituutti, 1990). Laajasti jatkokoulutusta mm. tuotekehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin osalla.
Kielitaito
suomi, englanti, ruotsi ja saksa
Aktiviteetit
Licensing Executives Scandinavia. Accenture ja BEA Systems Alumni, Pielisjärven luonto.
x
Boco IP:n toimitusjohtaja Karri Leskinen profiilikuva

Karri Leskinen 

Toimitusjohtaja, osakas

Tervetuloa sivulleni! Miten voin auttaa? 

Toimin Bocolla sekä toimitusjohtajan että asiantuntijan roolissa. Toimitusjohtajana haluan auttaa kollegoitani onnistumaan tehtävissään ja luomaan yrityskulttuurin, jossa on hyvä tehdä töitä. Asiantuntijan roolissa toimin aktiivisesti asiakkaiden IPR-strategioiden suunnittelussa ja implementoinnissa. Toimeksiantojen osalta olen keskittynyt erityisesti väiteasioiden käsittelyyn Suomessa ja Euroopan patenttivirastossa. Innostun helposti kaikesta IP-alaan liittyvästä ja mielellään jaan tätä innostustani luennoimalla ja kouluttamalla uusia ihmisiä alalle. Lisäksi toimin asiantuntijana patenttioikeudenkäynneissä, laadin lausuntoja ja neuvon patenttioikeusasioissa. Bocolla aloitin vuonna 2005, mutta patenttiasiamiestehtävissä olen ollut jo vuodesta 1999 alkaen. Ota rohkeasti yhteyttä ja jutellaan lisää. 

Boco IP ja Karri Leskinen on palkittu useissa maailman rankingeissa.

Koulutus
DI (polymeerikemia, tehdassuunnittelu)
Kielitaito
suomi, englanti, ruotsi, saksa
Aktiviteetit
Markkinaoikeuden sivutoiminen asiantuntijajäsen, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry, FICPI, AIPPI, European Patent Institute, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry, kuntosali, golf, lumilautailu, musiikki, lukeminen
x

Essi Karppanen

Patent Agent

Olen toiminut patenttialan tehtävissä vuodesta 2019. Erityisosaamiseni on synteettisessä orgaanisessa kemiassa ja erityisesti lääkeainekemiassa. Työkokemusta minulla on sekä lääketeollisuudesta tutkijana että viranomaisena EU-tasolta, missä toimin biosidilainsäädännön toimeenpanotehtävissä. Työssäni teen IPR-toimeksiantoja laajasti kemian alalta, muun muassa bioteknologia ja materiaalit kuuluvat osaamisalueeseeni. Patenttiasiantuntijan työ on minusta todella inspiroivaa, sillä pystyn olemaan mukana uusissa keksinnöissä ennen kuin ne tulevat julkisiksi. Tämän vuoksi jokainen työtehtävä aiheuttaa minussa erityistä innostuneisuutta.

Koulutus
Doctor of Science (Tech.), Organic Chemistry, M. Sc. (Chemical Technology)
Kielitaito
suomi, ruotsi, englanti, ranska
x
Jonna Sahlin profiilikuva

Jonna Sahlin 

Eurooppapatenttiasiamies, hallituksen puheenjohtaja, osakas

Neuvon ja autan mielelläni erilaisissa immateriaalioikeuksiin ja strategiaan liittyvissä asioissa erityisesti kemian, prosessitekniikan, lääketieteen ja diagnostiikan aloilla. Työssäni pidän ennen kaikkea ongelmanratkaisusta ja vuorovaikutuksesta asiakkaiden ja kollegoiden kanssa ja koen, että hyvällä yhteistyöllä saavutetaan usein paras lopputulos. Hoidan keksintöjen patentointia kansallisesti sekä kansainvälisesti ja patenttihakemuksiin liittyvien käsittelyiden lisäksi teen muun muassa väitteitä, toiminnanvapauskartoituksia ja lausuntoja patenttien tulkinnasta. 

Bocolainen olen ollut jo vuodesta 1998 ja erilaisten tehtävien jälkeen toimin nykyään suurimmaksi osaksi asiantuntijana. Vuodesta 2017 lähtien olen yksi Suomen edustajista eurooppapatenttiasiamiehiä edustavan tahon valtuustossa (The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, epi) sekä Suomen jäsen epi:n professional Conduct Committee (PCC) komiteassa. 

Jonna Sahlin valittiin IP Stars tutkimuksessa vuoden 2022 kaikista alalla olevista naisista yhdeksi maailman huippuasiantuntijaksi.

Koulutus
DI (kemia, elintarviketeknologia, polymeeriteknologia)
Kielitaito
ruotsi, suomi, englanti, (saksa)
Aktiviteetit
Markkinaoikeuden sivutoiminen asiantuntijajäsen, European Patent Institute (epi, valtuuston jäsen 2017-), Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry (SPAY, puheenjohtaja 2010-2013), aktiivinen pohjoismaisten kemian alan patenttiasiamiesten yhteistyössä, AIPPI, FICPI, UNION, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry (STY) ja Suomalaisten Kemistien Seura ry (SKS), uinti, juoksu, laskettelu, puutarhanhoito
x
Boco IP - Elina Heikkilä profiilikuva

Elina Heikkilä 

IP-lakimies, osakas

Työskentelen tavaramerkki- ja mallioikeusasioiden parissa. Minulla on vuosien kokemus immateriaalioikeuksiin liittyvistä suojaus-, väite-, loukkaus- ja kumoamisprosesseista Suomessa ja maailmalla. Hoidan ennakkokartoituksia, sopimusasioista sekä suunnittelen IP-strategioita. Jokainen IPR-työpäivä on kiehtova! Aiempaa työkokemusta minulla on korkeimmasta hallinto-oikeudesta, patenttivirastosta ja patenttitoimistosta. Olen Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) auktorisoima tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies, Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) rekisteröimä tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies sekä Suomessa luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Olen bocolainen vuodesta 2011. 

Koulutus
Oikeustieteen maisteri (OTM)
Kielitaito
suomi, englanti, ruotsi, ranska (koulutiedot)
Aktiviteetit
Hiihto, pyöräily, purjehdus, vanhat tavarat ja design, lukeminen Ammatilliset jäsenyydet: Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry (SPAY), Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry, International Trademark Association (INTA), Suomen Anti-piratismiyhdistys ry
x
Jaana Hämäläinen profiilikuva

Jaana Hämäläinen 

Eurooppapatenttiasiamies, osakas

Hoidan laajasti biotekniikkaan, biokemiaan, molekyylibiologiaan, ja kemiaan kuuluvien keksintöjen patentointia kansallisesti ja kansainvälisesti. Teknologiaosaamiseeni kuuluvat mm. terapeuttiset ja diagnostiset menetelmät, lääkeaineet ja elintarvikkeet. Hallitsen myös kasveihin liittyvien keksintöjen suojaamisen ja kasvinjalostajanoikeuksien hakemisen. Olen tutkinnon suorittanut eurooppapatenttiasiamies ja rekisteröity patenttiasiamies Suomessa. Keksintöjen suojaamisen lisäksi laadin toiminnanvapausselvityksiä, uutuustutkimuksia ja lausuntoja, sekä avustan tarvittaessa teknisenä asiantuntijana patentteja koskevissa riita-asioissa sekä toimin luennoitsijana.

Asiakkaitteni joukossa on start up-yrityksiä, tutkimuslaitoksia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä isoja yrityksiä.

Maisterin tutkintoni jälkeen suoritin filosofian tohtorin tutkinnon Ruotsin maatalousyliopistossa. Tein jatko-opintoja myös Cornellin yliopistossa USA:ssa ja Helsingin yliopistossa. Taustani työskentelystä tutkijana eri yliopistoissa ja tutkimusympäristöissä on auttanut ymmärtämään tutkimus- ja kehitystyön erilaisia vaiheita.

Olen viihtynyt bocolaisena vuodesta 2000.

 

Koulutus
FT (kasvipatologia), FM (bioteknologia, kemia)
Kielitaito
suomi, englanti, ruotsi, saksa
Aktiviteetit
Markkinaoikeuden sivutoiminen asiantuntijajäsen. Ammatilliset jäsenyydet: Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry, AIPPI, European Patent Institute, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry, Suomalaisten Kemistien Seura ry, Lenkkeily, hiihto, lukeminen, historia ja sukututkimus.
x
Boco IP - Marja-Liisa Autti profiilikuva

Marja Liisa Autti 

Eurooppapatenttiasiamies, osakas

Hoidan pääasiassa informaatioteknologian, elektroniikan ja radiotekniikan alojen patentointia. Monen hoitamani patenttihakemuksen keksintö on toteutettu tietokoneohjelmana tai –ohjelmistona, mutta en vierasta myöskään mekaanisia laitteita. Monesti keksinnöt ovat yhdistelmiä laitteista ja niiden ohjauksesta tai niistä saatavien signaalien käsittelystä. Työhöni kuuluu patenttihakemusten, välipäätösraporttien ja välipäätösvastineiden laadintaa, väiteasioiden hoitoa sekä uutuustutkimuksia ja teknologiakartoituksia. Toimin eurooppapatenttiasiamiehenä ja Patentti- ja Rekisterihallituksen auktorisoimana patenttiasiamiehenä Suomessa. Ennen asiamiesuraani ehdin hankkia 15 vuoden kokemuksen telekommunikaatioalan patentoinnista, IPR-strategiasta ja patenttisalkunhallinnasta, sekä aiempaa kokemusta tutkimus- ja tuotekehitystehtävistä telekommunikaatio- ja elektroniikka-alalta. Olen ollut bocolainen vuodesta 2014. 

Koulutus
DI (sähkötekniikka: sovellettu elektroniikka, mittaustekniikka, bioelektroniikka)
Kielitaito
suomi, englanti, ruotsi
Aktiviteetit
suunnistus, polkujuoksu, swimrun, geokätköily, pianonsoitto, puutarhanhoito, sukututkimus
x
Boco IP - Nina Virolaisen profiilikuva

Nina Virolainen

Eurooppapatenttiasiamies

Autan ja neuvon kemian ja biokemian alan kuten diagnostiikan, molekyylibiologian, mikrobiologian, immunokemian sekä prosessikemian keksintöjen suojaamisessa. Vahvaa osaamisaluettani ovat myös bioteknologian sekä bioenergian ja cleantechin prosessien ja ratkaisujen suojaukset. Lisäksi autan asiakkaitamme työsuhdekeksinnöissä, kilpailijaseurannoissa, toiminnanvapauskartoituksissa ja uutuustutkimuksissa. 

Olen toiminut patenttialan tehtävissä vuodesta 2017. Sitä edeltävältä ajalta minulla on vuosien tuotekehityskokemus innovatiivisten bio- ja ympäristöteknisten ratkaisujen  kehittämisestä ja käyttöönottamisesta niin yliopistotutkijana kuin startup-yrityksessäkin. Kiinnostuin alun perin IPR-alasta oltuani itse keksijänä patenttihakemuksissa, joten minulla on monipuolinen kokemus tutkimustulosten jalostamisesta yritykselle lisäarvoa tuoviksi suojatuiksi keksinnöiksi. Parhaita puolia työssäni on se, kun pääsen kurkistamaan uraa uurtavaan tutkimukseen niin monilla aloilla!  

Koulutus
FT (ympäristöbiotekniikka), FM (biotekniikka)
Kielitaito
suomi, englanti, ruotsi, saksa
x
Näytä asiantuntijat.
Piilota asiantuntijat.
Boco IP - Marja-Liisa Autti profiilikuva
Marja Liisa Autti 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+ 358 9 6866 8495
marjaliisa.autti@bocoip.com
Boco IP - Thomas Carlsson profiilikuva
Thomas Carlsson 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+358 9 6866 8461
thomas.carlsson@bocoip.com
Jaana Hämäläinen profiilikuva
Jaana Hämäläinen 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+358 9 6866 8423
jaana.hamalainen@bocoip.com
Boco IP:n toimitusjohtaja Karri Leskinen profiilikuva
Karri Leskinen 
Toimitusjohtaja, osakas
+358 40 067 7931
karri.leskinen@bocoip.com
Saoussen Merdes profiilikuva
Saoussen Merdes 
Patent Agent
+358 9 6866 8420
saoussen.merdes@bocoip.com
Sini-Maaria Mikkilä profiilikuva
Sini-Maaria Mikkilä 
Strategiajohtaja, eurooppapatenttiasiamies, osakas
+358 50 591 0234
sini-maaria.mikkila@bocoip.com
Jonna Sahlin profiilikuva
Jonna Sahlin 
Eurooppapatenttiasiamies, hallituksen puheenjohtaja, osakas
+358 40 536 1037
jonna.sahlin@bocoip.com
Tomi Salter profiilikuva
Tomi Salter 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+ 358 9 6866 8439
tomi.salter@bocoip.com
Lisbeth Söderman profiilikuva Boco IP
Lisbeth Söderman 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+358 40 556 9190
lisbeth.soderman@bocoip.com
Boco IP - Nina Virolaisen profiilikuva
Nina Virolainen
Eurooppapatenttiasiamies
+358 9 6866 8488
nina.virolainen@bocoip.com
Christian Westerholmin kuva, Boco IP
Christian Westerholm 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+358 9 6866 8469
christian.westerholm@bocoip.com