Meidän ratkaisumme /  Suojan hakeminen ja rekisteröinti

Mallisuoja

Imitoivatko kilpailijasi tuotteidesi ulkomuotoa? Mallisuojan avulla voit saada yksinoikeuden muotoiluusi, koski se sitten fyysistä tuotetta tai vaikkapa ohjelmiston käyttöliittymää.

Mallioikeus

Tuotteen ulkomuodolla on erittäin suuri merkitys tuotteen menestykselle. Ei riitä, että tuote on teknisesti edistyksellinen, jotta se menestyisi markkinoilla, sen on myös näytettävä houkuttelevalta. Tästä syystä tuotteiden ja tuotteiden osien muotoiluun panostetaan. Koska tuotteiden muotoilu on tärkeä kilpailutekijä, markkinoilla menestyvien tuotteiden kopiointi on samalla lisääntynyt. 

Mallisuojan antama hyöty

Mallirekisteröinti antaa oikeuden kieltää muita kaupallisesti käyttämästä samankaltaisen kokonaisvaikutelman antavia malleja.  Kaupallisella käytöllä tarkoitetaan esimerkiksi tuotteen valmistamista, myyntiä, maahantuontia ja maastavientiä.  

Minkälaista muotoilua pystyy suojamaan mallirekisteröinnillä?

Mallioikeus suojaa tuotteen tai tuotteen osan ulkonäön, joka voi koostua sen ulkoisista piirteistä, muodosta, pintarakenteesta tai materiaalista. Tuotteen esteettisyydellä tai taiteellisuudella ei ole merkitystä mallisuojan saamisen kannalta, ja suurin osa mallisuojista koskeekin käyttöesineitä.  Mallisuojalla voidaan suojata esimerkiksi teollisesti tai käsityönä valmistettavia tuotteita, pakkauksia, kuosien ja pintarakenteiden ulkomuotoja sekä graafisia symboleja. Perinteisen muotoilun ohella mallilla voidaan suojata myös ohjelmistojen visuaalisten käyttöliittymien ulkoasuja.  Mallioikeutta voidaan hakea tuotteiden ulkonäölle silloinkin, kun tuote sinänsä sisältää tunnettuja teknisiä ratkaisuja, joille ei ole mahdollista hakea patentti- tai hyödyllisyysmallisuojaa. Teknisille tai toiminnallisille ratkaisuille ei myönnetä mallisuojaa, ainoastaan tuotteen ulkomuodolle.  Mallia rekisteröitäessä suojaa haetaan tuotteen ulkomuodon esikuvalle, joten rekisteröintiä haettaessa varsinaisen tuotteen ei tarvitse vielä olla olemassa. Mallin tulee kuitenkin olla konkreettinen, eikä mallisuojaa ole mahdollista hakea esimerkiksi ideatasolla oleville suunnitelmille. 

Edellytykset suojaamiselle

Mallisuoja edellyttää, että malli on uusi ja yksilöllinen. Mallin uutuudella tarkoitetaan, ettei samanlainen malli tai siihen perustuva tuote ole aiemmin tullut julkiseksi. Uutuuden esteenä on identtinen tai lähes identtinen malli. Julkiseksi tulemine katsotaan se, että malli on julkaistu rekisteröintimenettelyssä, että se on asetettu näytteille, että sitä on käytetty liiketoiminnassa tai malli on muulla tavoin tullut tunnetuksi. Merkittävänä poikkeuksena tästä on EU:ssa voimassa oleva poikkeus (grace period), että tuotteen voi julkaista ja sitä voi käyttää 12 kuukautta ennen rekisteröinnin hakemispäivää ilman, että mallisuojan edellytyksenä oleva uutuus menetetään. Mallin yksilöllisyyttä arvioidaan kiinnittämällä huomiota siihen, kuinka asiaan perehtyneen käyttäjän kokonaisvaikutelma eroaa ennen oman mallihakemuksen jättöpäivää tunnetuksi tulleiden mallien kokonaisvaikutelmasta.   Käytännössä mallin kokonaisvaikutelmaa arvioidaan eri mittapuilla eri aloilla ja eri tavaralajien kohdalla.

Rekisteröintiviranomaiset ja rekisteröintimenettely

Malli rekisteröidään EU:ssa hakemuksella, joka tehdään Europan Union teollisoikeusvirastolle (EUIPO). Pelkästään Suomea koskeva malli rekisteröidään Suomessa Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) tehdyllä hakemuksella. EUIPO ei tutki onko malli uusi tai yksilöllinen vaan rekisteröi suoraan mallin, jos hakemus on tehty muodollisesti oikein. Uutuus ja yksilöllinen luonne tutkitaan ainoastaan, jos joku lähtee mitätöimään EU-mallirekisteröintiä puuttuvan uutuuden ja yksilöllisyyden perusteella. PRH tutkii hakemusprosessin aikana onko malli myös uusi ja yksilöllinen. Hakemusprosessi on nopea ja malli rekisteröidään EU:ssa tyypillisesti kuukaudessa. Kustannussyistä miltei kaikki mallit rekisteröidään EU-laajuisesti.
Suojaamme malleja kaikissa maailman maissa
Toimimme asiakkaamme asiamiehenä PRH:n ja EUIPO:n lisäksi Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa, ja kansainvälisesti ns. Haagin-mallijärjestelmän kautta WIPO:ssa. Muissa maissa hoidamme asiakkaidemme mallien suojaamista yhteistyötoimistojemme avulla.
Suojauksen valmistelu
Ennen hakemuksen laatimista ja jättämistä, käymme asiakkaan kanssa läpi suojauksen tavoitteet, missä malli halutaan suojata, kannattaako tuote suojata yhdellä tai usealla mallilla, halutaanko suojata erikseen osia tuotteesta ja mitä kuvia tai piirroksia on käytettävissä mallista. Jos kuvat tai piirrokset ovat sellaisenaan käytettävissä, siirrymme suoraan hakemuksen laatimiseen. Jos kuvat tai piirrokset vaativat muokkaamista, tyypillisesti muokkauksen tekee asiakas, mutta meillä on tarvittaessa yhteistyötahoja, jotka pystyvät tekemään muokkaustyön.
Hakemusprosessi
Kun hakemuksen kuvat tai piirrokset ovat valmiita, laadimme ja laitamme hakemuksen vireille. Jos hakemus koskee Suomea, EU:ta, Ruotsia, Isoa-Britanniaa tai on ns. kansainvälinen Haagin-sopimuksen mukainen hakemus, niin hoidamme itse hakemuksen vireille laiton. Mikäli hakemus koskee muita maita, käytämme kyseisen maan yhteistyötoimistoamme laatimaan ja laittamaan hakemuksen vireille. Raportoimme hakemuksen vireille laiton ja laskutamme asiakastamme. Hakemusprosessin edetessä raportoimme rekisteröintiviranomaiselta tulevia ilmoituksia ja kannanottoja mallin rekisteröitävyydestä ja annamme suosituksen, miten rekisteröintiviranomaiselle kannattaa vastata. Laadimme ja jätämme vastineita rekisteröintiviranomaisen päätöksille. EU:ssa mallihakemus hyväksytään ja malli rekisteröidään tyypillisesti ilman, että lisätoimenpiteitä vaaditaan hakemuksen jättämisen jälkeen.
Rekisteröinnin jälkeiset toimenpiteet
Hakemusprosessin lopussa rekisteröintiviranomainen toimittaa rekisteröintitodistuksen, jonka lähetämme asiakkaalle. Mallirekisteröinnit on suurimmassa osassa maailmaa uudistettava joka viides vuosi, jotta ne pysyvät voimassa. Huolehdimme uudistamispäivämäärien valvonnasta ja muistutamme asiakastamme tarpeesta uudistaa mallirekisteröinnin.
Mallioikeushakemuksen hinta riippuu siitä, onko mallista olemassa valmiita kuvia, joita voi ilman muokkausta käyttää mallihakemuksessa. Suojattavien mallien määrä vaikuttaa myös hintaan. Suojauksen ja hakemusprosessiin liittyvä konsultaatio ja suojausprosessin toimenpiteet sisältyvät pakettihintaamme, lukuun ottamatta toimenpiteitä, joita tarvitaan, jos rekisteröintiviranomaiset löytävät esteitä mallin rekisteröinnille. 
Mallioikeusesimerkki 1 

Suomalaiselle työkaluvalmistajalle suojasimme täysin uuden EU-mallin hintaan 1181 € (ilman alv:tä) sisältäen viralliset kulut.  

1181 €
Mallioikeusesimerkki 2

Kotimaiselle urheiluvälineiden suunnittelijalle suojasimme neljä uutta EU-mallia yhteishintaan 2334 € (ilman alv:tä) sisältäen viralliset hakemus- ja kuulutusmaksut.  

2309 €

Haluaisitko saada tarvettasi vastaavan alustavan hinta-arvion?

Ethän jää miettimään asioita yksin. Meiltä voit aina kysyä neuvoa.

Jos sinua askarruttaa mikä tahansa asia, olemme täällä sinua varten. Painikkeen alta näet kaikki asiantuntijamme.
Antti Pörhönen
Patenttiasiamies
Näytä profiili
Boco IP - Petri Nieminen profiilikuva
Petri Nieminen 
Konsultointijohtaja, osakas
Näytä profiili
Boco IP:n toimitusjohtaja Karri Leskinen profiilikuva
Karri Leskinen 
Toimitusjohtaja, osakas
Näytä profiili
Jonna Sahlin profiilikuva
Jonna Sahlin 
Eurooppapatenttiasiamies, hallituksen puheenjohtaja, osakas
Näytä profiili
Boco IP - Elina Heikkilä profiilikuva
Elina Heikkilä 
IP-lakimies, osakas
Näytä profiili
Jaana Hämäläinen profiilikuva
Jaana Hämäläinen 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
Näytä profiili
Boco IP - Marja-Liisa Autti profiilikuva
Marja Liisa Autti 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
Näytä profiili

Antti Pörhönen

Patenttiasiamies

Olen hoitanut erityisesti mekaanisten ratkaisujen patentointia erilaisilta tekniikan aloilta. Lisäksi teen muun muassa patentoitavuusselvityksiä ja patenttiarviointeja, kokemusta minulla on myös mallioikeushakemuksista. Työssäni arvostan pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, pyrkien ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa ja tuon kannalta olennaista tekniikkaa. Taustaltani olen materiaalitekniikan DI, syventymisalueenani metallurgia ja teräkset, ja olen toiminut urallani myös tutkimuksen ja kehityksen sekä sähkökoneiden mekaanisen suunnittelun tehtävissä. Patenttialan tehtävissä olen toiminut vuodesta 2021, ja olen rekisteröity patenttiasiamies Suomessa.

Koulutus
DI (metallitekniikka)
Kielitaito
suomi, ruotsi, englanti, italia, saksa
x
Boco IP - Petri Nieminen profiilikuva

Petri Nieminen 

Konsultointijohtaja, osakas

Kuinka voin auttaa! Työnkuvaani Bocolla kuuluu konsultointi- ja koulutuspalveluidemme johtaminen. Asiantuntijan roolissani teen strategiakonsultointia akkreditoituna Design IP Strategy-osaajana, teen myös markkina- ja kilpailijakartoituksia sekä koulutus- ja työpajatilaisuuksia. Erityisosaamistani on patenttien arvonmääritys. Minulla on aiempaa työkokemusta konsultointi- ja johtamistehtävistä Accenturella sekä BEA Systemsissä (nykyisin osa Oraclea). Lisäksi olin yrittäjänä ja omistajana mukana luomassa uudenlaista kaupallistamispalvelua Iprbox Oy:ssä, jonka liiketoiminnan Boco osti 2008. Bocolainen siitä lähtien! 

Koulutus
Datanomi (Atk-instituutti, 1990). Laajasti jatkokoulutusta mm. tuotekehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin osalla.
Kielitaito
suomi, englanti, ruotsi ja saksa
Aktiviteetit
Licensing Executives Scandinavia. Accenture ja BEA Systems Alumni, Pielisjärven luonto.
x
Boco IP:n toimitusjohtaja Karri Leskinen profiilikuva

Karri Leskinen 

Toimitusjohtaja, osakas

Tervetuloa sivulleni! Miten voin auttaa? 

Toimin Bocolla sekä toimitusjohtajan että asiantuntijan roolissa. Toimitusjohtajana haluan auttaa kollegoitani onnistumaan tehtävissään ja luomaan yrityskulttuurin, jossa on hyvä tehdä töitä. Asiantuntijan roolissa toimin aktiivisesti asiakkaiden IPR-strategioiden suunnittelussa ja implementoinnissa. Toimeksiantojen osalta olen keskittynyt erityisesti väiteasioiden käsittelyyn Suomessa ja Euroopan patenttivirastossa. Innostun helposti kaikesta IP-alaan liittyvästä ja mielellään jaan tätä innostustani luennoimalla ja kouluttamalla uusia ihmisiä alalle. Lisäksi toimin asiantuntijana patenttioikeudenkäynneissä, laadin lausuntoja ja neuvon patenttioikeusasioissa. Bocolla aloitin vuonna 2005, mutta patenttiasiamiestehtävissä olen ollut jo vuodesta 1999 alkaen. Ota rohkeasti yhteyttä ja jutellaan lisää. 

Boco IP ja Karri Leskinen on palkittu useissa maailman rankingeissa.

Koulutus
DI (polymeerikemia, tehdassuunnittelu)
Kielitaito
suomi, englanti, ruotsi, saksa
Aktiviteetit
Markkinaoikeuden sivutoiminen asiantuntijajäsen, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry, FICPI, AIPPI, European Patent Institute, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry, kuntosali, golf, lumilautailu, musiikki, lukeminen
x

Essi Karppanen

Patent Agent

Olen toiminut patenttialan tehtävissä vuodesta 2019. Erityisosaamiseni on synteettisessä orgaanisessa kemiassa ja erityisesti lääkeainekemiassa. Työkokemusta minulla on sekä lääketeollisuudesta tutkijana että viranomaisena EU-tasolta, missä toimin biosidilainsäädännön toimeenpanotehtävissä. Työssäni teen IPR-toimeksiantoja laajasti kemian alalta, muun muassa bioteknologia ja materiaalit kuuluvat osaamisalueeseeni. Patenttiasiantuntijan työ on minusta todella inspiroivaa, sillä pystyn olemaan mukana uusissa keksinnöissä ennen kuin ne tulevat julkisiksi. Tämän vuoksi jokainen työtehtävä aiheuttaa minussa erityistä innostuneisuutta.

Koulutus
Doctor of Science (Tech.), Organic Chemistry, M. Sc. (Chemical Technology)
Kielitaito
suomi, ruotsi, englanti, ranska
x
Jonna Sahlin profiilikuva

Jonna Sahlin 

Eurooppapatenttiasiamies, hallituksen puheenjohtaja, osakas

Neuvon ja autan mielelläni erilaisissa immateriaalioikeuksiin ja strategiaan liittyvissä asioissa erityisesti kemian, prosessitekniikan, lääketieteen ja diagnostiikan aloilla. Työssäni pidän ennen kaikkea ongelmanratkaisusta ja vuorovaikutuksesta asiakkaiden ja kollegoiden kanssa ja koen, että hyvällä yhteistyöllä saavutetaan usein paras lopputulos. Hoidan keksintöjen patentointia kansallisesti sekä kansainvälisesti ja patenttihakemuksiin liittyvien käsittelyiden lisäksi teen muun muassa väitteitä, toiminnanvapauskartoituksia ja lausuntoja patenttien tulkinnasta. 

Bocolainen olen ollut jo vuodesta 1998 ja erilaisten tehtävien jälkeen toimin nykyään suurimmaksi osaksi asiantuntijana. Vuodesta 2017 lähtien olen yksi Suomen edustajista eurooppapatenttiasiamiehiä edustavan tahon valtuustossa (The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, epi) sekä Suomen jäsen epi:n professional Conduct Committee (PCC) komiteassa. 

Jonna Sahlin valittiin IP Stars tutkimuksessa vuoden 2022 kaikista alalla olevista naisista yhdeksi maailman huippuasiantuntijaksi.

Koulutus
DI (kemia, elintarviketeknologia, polymeeriteknologia)
Kielitaito
ruotsi, suomi, englanti, (saksa)
Aktiviteetit
Markkinaoikeuden sivutoiminen asiantuntijajäsen, European Patent Institute (epi, valtuuston jäsen 2017-), Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry (SPAY, puheenjohtaja 2010-2013), aktiivinen pohjoismaisten kemian alan patenttiasiamiesten yhteistyössä, AIPPI, FICPI, UNION, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry (STY) ja Suomalaisten Kemistien Seura ry (SKS), uinti, juoksu, laskettelu, puutarhanhoito
x
Boco IP - Elina Heikkilä profiilikuva

Elina Heikkilä 

IP-lakimies, osakas

Työskentelen tavaramerkki- ja mallioikeusasioiden parissa. Minulla on vuosien kokemus immateriaalioikeuksiin liittyvistä suojaus-, väite-, loukkaus- ja kumoamisprosesseista Suomessa ja maailmalla. Hoidan ennakkokartoituksia, sopimusasioista sekä suunnittelen IP-strategioita. Jokainen IPR-työpäivä on kiehtova! Aiempaa työkokemusta minulla on korkeimmasta hallinto-oikeudesta, patenttivirastosta ja patenttitoimistosta. Olen Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) auktorisoima tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies, Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) rekisteröimä tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies sekä Suomessa luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Olen bocolainen vuodesta 2011. 

Koulutus
Oikeustieteen maisteri (OTM)
Kielitaito
suomi, englanti, ruotsi, ranska (koulutiedot)
Aktiviteetit
Hiihto, pyöräily, purjehdus, vanhat tavarat ja design, lukeminen Ammatilliset jäsenyydet: Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry (SPAY), Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry, International Trademark Association (INTA), Suomen Anti-piratismiyhdistys ry
x
Jaana Hämäläinen profiilikuva

Jaana Hämäläinen 

Eurooppapatenttiasiamies, osakas

Hoidan laajasti biotekniikkaan, biokemiaan, molekyylibiologiaan, ja kemiaan kuuluvien keksintöjen patentointia kansallisesti ja kansainvälisesti. Teknologiaosaamiseeni kuuluvat mm. terapeuttiset ja diagnostiset menetelmät, lääkeaineet ja elintarvikkeet. Hallitsen myös kasveihin liittyvien keksintöjen suojaamisen ja kasvinjalostajanoikeuksien hakemisen. Olen tutkinnon suorittanut eurooppapatenttiasiamies ja rekisteröity patenttiasiamies Suomessa. Keksintöjen suojaamisen lisäksi laadin toiminnanvapausselvityksiä, uutuustutkimuksia ja lausuntoja, sekä avustan tarvittaessa teknisenä asiantuntijana patentteja koskevissa riita-asioissa sekä toimin luennoitsijana.

Asiakkaitteni joukossa on start up-yrityksiä, tutkimuslaitoksia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä isoja yrityksiä.

Maisterin tutkintoni jälkeen suoritin filosofian tohtorin tutkinnon Ruotsin maatalousyliopistossa. Tein jatko-opintoja myös Cornellin yliopistossa USA:ssa ja Helsingin yliopistossa. Taustani työskentelystä tutkijana eri yliopistoissa ja tutkimusympäristöissä on auttanut ymmärtämään tutkimus- ja kehitystyön erilaisia vaiheita.

Olen viihtynyt bocolaisena vuodesta 2000.

 

Koulutus
FT (kasvipatologia), FM (bioteknologia, kemia)
Kielitaito
suomi, englanti, ruotsi, saksa
Aktiviteetit
Markkinaoikeuden sivutoiminen asiantuntijajäsen. Ammatilliset jäsenyydet: Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry, AIPPI, European Patent Institute, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry, Suomalaisten Kemistien Seura ry, Lenkkeily, hiihto, lukeminen, historia ja sukututkimus.
x
Boco IP - Marja-Liisa Autti profiilikuva

Marja Liisa Autti 

Eurooppapatenttiasiamies, osakas

Hoidan pääasiassa informaatioteknologian, elektroniikan ja radiotekniikan alojen patentointia. Monen hoitamani patenttihakemuksen keksintö on toteutettu tietokoneohjelmana tai –ohjelmistona, mutta en vierasta myöskään mekaanisia laitteita. Monesti keksinnöt ovat yhdistelmiä laitteista ja niiden ohjauksesta tai niistä saatavien signaalien käsittelystä. Työhöni kuuluu patenttihakemusten, välipäätösraporttien ja välipäätösvastineiden laadintaa, väiteasioiden hoitoa sekä uutuustutkimuksia ja teknologiakartoituksia. Toimin eurooppapatenttiasiamiehenä ja Patentti- ja Rekisterihallituksen auktorisoimana patenttiasiamiehenä Suomessa. Ennen asiamiesuraani ehdin hankkia 15 vuoden kokemuksen telekommunikaatioalan patentoinnista, IPR-strategiasta ja patenttisalkunhallinnasta, sekä aiempaa kokemusta tutkimus- ja tuotekehitystehtävistä telekommunikaatio- ja elektroniikka-alalta. Olen ollut bocolainen vuodesta 2014. 

Koulutus
DI (sähkötekniikka: sovellettu elektroniikka, mittaustekniikka, bioelektroniikka)
Kielitaito
suomi, englanti, ruotsi
Aktiviteetit
suunnistus, polkujuoksu, swimrun, geokätköily, pianonsoitto, puutarhanhoito, sukututkimus
x
Näytä asiantuntijat.
Piilota asiantuntijat.
Boco IP - Elina Heikkilä profiilikuva
Elina Heikkilä 
IP-lakimies, osakas
+358 9 6866 8415
elina.heikkila@bocoip.com
Boco IP - Jerry Härkönen profiilikuva
Jerry Härkönen 
IP Advisor, OPINTOVAPAALLA
+358 40 538 7223
jerry.harkonen@bocoip.com
Laura Roselus profiilikuva Boco IP
Laura Roselius 
IP-lakimies, osakas
+358 40 738 4475
laura.roselius@bocoip.com
Peter Åkerlund 
IP-lakimies, osakas
+358 9 6866 8413
peter.akerlund@bocoip.com