Toiminimi: ”— ja kaikki laillinen liiketoiminta”

Moni Suomessa tavaramerkkiä tai toiminimeä hakenut on törmännyt PRH:n välipäätökseen, jossa tunnus olisi muuten ollut rekisteröitävissä, mutta rekisteröinnin esteeksi on tullut toiminimi, koska sen toimialaan on sisällytetty  mahdollisuus harjoittaa toiminimellä mitä vain: ”— ja kaikki laillinen liiketoiminta”. 

1. Toiminimi ja hallinnollinen kumoaminen

Vaikka todellisuudessa esteeksi tullut toiminimi harjoittaisi vain polkupyörähuoltoa, toiminimiesteen yli eikä ympäri ole päässyt, jos sen toimialaan on kirjattu kaikki lainmukainen toiminta maan ja taivaan välillä. Ei silloinkaan, vaikka samankaltaista merkkiä koskeva tavaramerkkihakemus koskisi ainoastaan valmisaterioita, joilla ei ole mitään tekemistä polkupyörähuollon kanssa.

Käytännössä vain toiminimen haltijan antama suostumus on edellä kuvaillussa tilanteessa mahdollistanut myöhemmän merkin rekisteröinnin. Jos suostumusta ei syystä tai toisesta ole haluttu antaa, hakijan on ollut pakko tyytyä tilanteeseen ja miettiä tavaroilleen uusi merkki, elleivät rahalliset ja ajalliset resurssit ole riittäneet toiminimen kumoamisprosessiin markkinaoikeudessa. Silloin kun yli viisi vuotta vanha toiminimi on ollut edes osin käytössä, kumoaminen ei ole ollut edes mahdollista, sillä toiminimen osittaista kumoamista ei ole ennen tunnettu.

Toukokuun 2021 alusta asiat muuttuvat: kumoamisprosessin työkalupakkiin ilmestyy toiminimen halinnollinen kumoaminen, jota voi hakea PRH:ssa. 

2. Toiminimi ja viiden vuoden sääntö

Jos toiminimi on yli viisi vuotta vanha, se on jatkossa altis myös osittaiselle kumoamiselle, aivan kuten tavaramerkitkin ovat. Kumoamisalttius koskee toimialaan kirjattua toimintaa, jolle nimeä ei ole käytetty edeltävän viiden vuoden aikana.

Näin ollen, jos valmisaterioiden tavaramerkiksi haetun merkin esteeksi tulee yli viisi vuotta vanha toiminimi, jonka toimiala on ”polkupyörähuolto ja kaikki muu laillinen liiketoiminta”, on mahdollista hallinnollisena ja edullisempana prosessina hakea toiminimen rekisteröintiä osittain kumoon käyttämättömiin palveluihin viitaten. Toiminimen haltijan on tällöin esitettävä toiminimensä käyttö (tai hyväksyttävä syy käyttämättömyydelle) ja jos sitä ei ole, toimiala supistuu vastaamaan käyttöä. 

Edelleen on tietysti mahdollista pyytää esteeksi tulleelta toiminimeltä suostumusta tavaramerkin rekisteröinnille. Suostumus on kenties helpompi saadakin, kun toiminimen haltija tietää, että hallinnollinen kumoamisprosessi toiminimeä vastaan on huomattavan paljon todennäköisempi kuin työläämpi ja kalliimpi tuomioistuinprosessi. Toiminimen haltija voi myös itse supistaa toimialansa kaupparekisterissä.

Jos siis jäit joskus ilman haluamaasi tavaramerkkiä, kun esteeksi tuli laveasti suojattu toiminimi, nyt saattaisi olla hyvä hetki miettiä, olisiko merkki sittenkin rekisteröitävissä.

Lisää toiminimi -aiheesta linkissä:

Toiminimi on rekisteröity, eikö se muka riitä?

Blogin kirjoittaja Elina Heikkilä toimii IP-lakimiehenä ja hoitaa tavaramerkki-, mallioikeus- sekä domainnimiasioita. Hän tuntee myös immateriaalioikeuksiin liittyvät ennakkokartoitus- ja sopimusasiat, ja hänellä on kokemusta tavaramerkkiprosesseista eri maissa ja suojajärjestelmissä. Hän toimii EU-tavaramerkkiasiamiehenä ja EU-mallioikeusasiamiehenä.

Elina Heikkilä

Uusimmat blogiartikkelit

Kolme bocolaista nimitetty Markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi 

Market Explorer -rahoituksella tukea PK- ja midcap yrityksille

Boco IP yksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place To Work® -listalla

Vanteista vahinkoihin: suomalaisen maahantuojan oppitunti tavaramerkkioikeuksista 

Esittelyssä Boco IP:n Essi Karppanen

Brändiuudistus – kolhuja IPR-vesilasissa?

Kirjoittaja

Elina Heikkilä 
IP-lakimies, hallituksen jäsen, osakas
+358 9 6866 8415
elina.heikkila@bocoip.com