Toiminimi on rekisteröity, eikö se muka riitä?

Kun kaupparekisteri on rekisteröinyt yrityksen toiminimen, innostuneen aloittavan yrittäjän ensimmäisiä huolia lienevät kassavirta ja kannattavuus. Niin pitää ollakin, sillä ilman näitä perustukipilareita yrityksen elinkaari uhkaa jäädä lyhyeksi. Yrityksen pitkä ja kannattava tulevaisuus edellyttää vahvaa perustusta vakaalla maaperällä. Tai vaihtoehtoisesti myös siinä tapauksessa, että tavoitteena on kasvattaa arvoa ja myydä yritys, jotta yrityksen hinta asettuisi sopivaksi liiketoiminnan myynnin yhteydessä.

Immateriaalisissa, näkymättömissä oikeuksissa piilee suurin arvo ja potentiaali. Uusien teknologioiden ja digitaalisuuden mahdollistamina hyvin arvokkaat yritykset, kuten Airbnb ja Supercell, on luotu tyhjästä aivan viime vuosina. Arvonluonnin mahdollistaa kilpailuedun ja suojattavissa olevan aineettoman omaisuuden riittävän tiukka muuraus. Yhtään kiveä ei kannattaisi jättää kääntämättä, kun liiketoiminnan toimintaedellytyksiä ja siihen liittyviä oikeuksia mietitään.

Immateriaalioikeuksia on useita, mutta keskitytään seuraavassa kuitenkin kahteen yrityksen alun kannalta merkityksellisiin oikeuksiin: toiminimeen ja tavaramerkkiin. Ne menevät usein sekaisin, eikä se ole mikään ihme, sillä toiminimeä voi käyttää myös tavaramerkkinä, ja miksei myös toisinpäin.

Toiminimi

Toiminimi on nimi, jota yritys käyttää toiminnassaan. Se yksilöi yrityksen. Yksilöitävyysvaatimuksen vuoksi toiminimi ei saa kuvailla pelkästään toiminnan laatua ja sen on erotuttava muista toiminimistä. Toiminimi ei myöskään voi ilmaista tarjottavan tavaran tai palvelun yleistä nimitystä.

Toiminimi antaa suojan tietylle, kaupparekisteriin kirjatulle toimialalle. Toiminimen yksinoikeus tarkoittaa, että mikään muu elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää sekoitettavissa olevaa toiminimeä, taikka esimerkiksi sekoitettavaa tavaramerkkiä, samalle tai samankaltaiselle toiminnalle.

Ulospäin yritys näkyy toiminimellään, ja sillä se tekee myös oikeustoimia: toiminimellä solmitaan yritystä sitovia sopimuksia, kuten lainasopimuksia, työsopimuksia, jakelusopimuksia, lisenssisopimuksia ynnä muita liiketoiminnan sujumista edellyttäviä sopimuksia. Kilpailija, verottaja, työntekijä ja työtä yrityksestä hakeva tuntee yrityksen sen toiminimellä. Toiminimellä voi viitata tuotteen valmistajaan, valmistuttajaan tai maahantuojaan. Yksinkertaistettuna toiminimellä puhutaan elinkeinotoimintaa harjoittavasta yrityksestä.

Tavaramerkki

Tavaramerkki on puolestaan tunnus, jolla yrityksen toiminnan hedelmät, tuotteet, yksilöidään. Riippuen siitä, mitä yritys tekee, tuotteet ovat tavaroita tai palveluita, taikka molempia.

Tavaramerkillä erotutaan kilpailijoiden tarjoamista vastaavista tuotteista. Tavaramerkin perusteella kuluttaja – siihen katsomatta, onko hän B2C tai B2B -asiakas – löytää tuotteen uudelleen ja uudelleen markkinoilla olevien kilpailevien tuotteiden joukosta. Tavaramerkki yksilöi tuotteen alkuperän. Merkkiin voidaan brändäyksen avulla liittää muita ominaisuuksia ja tunnetiloja, mutta sivuutetaan ne tässä yhteydessä selvyyden vuoksi.

Tavaramerkki vai toiminimi vai molemmat?

Melko yleinen luulo on, että toiminimi olisi riittävä suoja myös yrityksen tuotteille. Näin ei välttämättä ole, kuten yllä on ollut puhetta. Vaikka yritys muutoin olisi kunnossa, sieltä myytävät tuotteet, tavarat tai palvelut voivat jäädä vaille suojaa, jos tuotteiden kaupallisia erottautumistunnuksia ei ole rekisteröity. Lisäksi, kun yrityksen toiminta laajenee ja kauppaa aletaan käydä Suomen rajojen ulkopuolella, tuotteiden myynti voi pysähtyä, jos niiden merkkiä ei ole rekisteröity, tai jos joku muu on sen rekisteröinyt.

Edellä mainituista syistä suosittelemme lämpimästi tuotteiden merkkien rekisteröintiä tavaramerkkirekisteröinneillä vähintään niissä maissa, joihin merkeillä varustettuja tuotteita myydään tai aiotaan myydä muutaman lähivuoden aikana. Pienessä etukenossa eteneminen on useimmiten jälkikäteen korjaamista verrattomasti järkevämpää ja edullisempaa.

Jotta asia ei olisi niin yksinkertainen, kannattaa pitää mielessä, että tavaramerkki ja toiminimi voivat myös olla päällekkäisiä suojia. Suomessa toiminimiä ja tavaramerkkejä rekisteröivät viranomaiset tutkivat oikeuksia ristiin: hakiessasi tavaramerkin rekisteröintiä PRH tutkii myös samoille ja samankaltaisille toimialoille rekisteröidyt toiminimet ja asettaa toiminimen tavaramerkin rekisteröinnin esteeksi, jos tuotteiden ja toimialan päällekkäisyyden ohella myös merkki ja toiminimi ovat iskuosiltaan käytännössä samat.

Samoin tapahtuu silloin, kun haettu toiminimi on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki silloin, kun toimiala ja tavarat/palvelut ovat samankaltaisia. Esimerkkinä siitä, miten toiminimi jäi Suomessa rekisteröimättä aiemman EU-merkin vuoksi, on vuonna 2019 markkinaoikeuden ratkaisema asia toiminimestä Infrarent Oy. Toiminimeä ei voitu rekisteröidä, koska sen katsottiin olevan sekoitettavissa aiempaan logomuotoiseen EU-tavaramerkkirekisteröintiin  INFRARENT (MAO:331/19).

Tavaramerkki- ja toiminimiesteet ovat suostumuksenvaraisia, joten jos aiemman oikeuden omistaja antaa kirjallisen suostumuksensa, rekisteriin voi päätyä rinnakkain eri omistajille aivan identtinenkin toiminimi ja tavaramerkki.

Lisäksi on otettava huomioon, että EU-tavaramerkkejä rekisteröivä viranomainen EUIPO ei oma-aloitteisesti lainkaan tutki mitään aiempia yksinoikeuksia, joten on täysin mahdollista, että rekisteriin päätyy rinnakkaisia, päällekkäisiäkin oikeuksia tunnuksille, joita omistavat toisistaan täysin riippumattomat tahot. Näin käy erityisesti silloin, kun omia yksinoikeuksia ei valvota, jolloin ei myöskään tulla tietoisiksi uudesta samankaltaisesta merkistä.

Varsin sekavaa, moni voi todeta. Saattaa ollakin. Tavaramerkit ja toiminimet eivät ole absoluuttisia oikeuksia, joiden rekisteröinnillä suljettaisiin pois kaikki mahdolliset muut, syystä tai toisesta piilossa olevat oikeudet. Oikeusjärjestelmästä ja maasta riippuen yksinoikeus tavaramerkkiin ja toiminimeen voi vieläpä rekisteröinnin lisäksi tai sijasta syntyä käytön perusteella taikka tunnuksen tultua vakiintuneeksi. Niin kuin vähän kaikessa, ainoa täysin varma asia on epävarmuus.

Epävarmuutta ja sekavuutta on kuitenkin täysin mahdollista välttää ja riskejä alentaa huolehtimalla omien nimien ja merkkien mahdollisimman kattavista ennakkotutkimuksista ja hakemalla oikeuksien riittävän aikaista rekisteröintiä. Siten turvataan toimintaedellytykset parhaalla mahdollisella tavalla.

Lienee sanomattakin selvää, että alussa mainitsemani, tyhjästä nousseet yritykset ovat rekisteröineet niin toiminimensä kuin tavaramerkkinsä. Kannustan seuraamaan hyvää esimerkkiä. Kuka tietää, mistä toiminimestä ja tavaramerkistä tulee seuraava menestystarina; kannattaa siis luoda menestyksen mahdollisuudelle hyvä perusta.

Uusimmat blogiartikkelit

Yhtenäispatentti laajenee

Antti Pörhönen aloittanut Boco IP:llä patenttiasiamiehenä

Onko hyödyllisyysmalli tarpeellinen?

Uudet EU:n mallioikeussäännöt hyväksytty

Millainen nimi on hyvä tavaramerkkisuojan kannalta? 

Kirjoittaja

Elina Heikkilä 
IP-lakimies, osakas
+358 9 6866 8415
elina.heikkila@bocoip.com