Patentin hakeminen – miten voit hyödyntää suojaasi?

Meiltä kysytään usein, kannattaako patentin hakeminen omalle keksinnölle ja mikä on patentin hinta? Nämä kysymykset ovat hyviä, koska joskus patentin hakeminen on turhan kallista siihen nähden, miten sen antamaa suojaa pystytään hyödyntämään. Vastaavasti, jos tämän asian ottaa huomioon jo alussa, ennen kuin hakuprosessi aloitetaan, lopputulos on mahdollisimman sopiva juuri siihen omaan tilanteeseen.

Patentin hakeminen muistisääntö 1: Älä hae patenttia pelkän patentoimisen takia!

Olisi aina tärkeää miettiä etukäteen, miten patenttia on ajatellut käyttää ja hyödyntää. Tavallinen väärinymmärrys on, että oma patentti antaa luvan hyödyntää omaa keksintöä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan patentti antaa mahdollisuuden estää muita hyödyntämästä patenttivaatimuksissa määritettyä keksintöä siinä maassa, jossa patentti on myönnetty. Sen lisäksi, että patenttia haetaan oman keksinnön suojaamiseksi, tulisi siis aina ottaa huomioon myös oma toiminnanvapaus sekä aktiivisesti valvoa ja hyödyntää saavutettua suojaa.

Mikä on patentin hakemisen hinta?

Patentin hakemisen hinta koostuu monesta eri osasta. Näin ollen ”Mikä on patentin hinta?” kysymyksellä voidaan tarkoittaa esimerkiksi kustannusta patenttihakemuksen laatimisesta. Teknologiasta, toimintaympäristöstä ja patentin laajuudesta riippuen patenttihakemuksen laatimisen hinta on yleensä 3500 € – 6500 €. Tähän hintaan sisältyy usein patenttiasiamiehen kanssa pidetty tapaaminen, koska hyvä patenttihakemus syntyy keksijän ja patenttiasiamiehen yhteistyönä.

Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että kustannus patenttihakemuksen laatimisesta on alkukustannus. Esimerkiksi kansainvälisesti laajan suojan saamiseksi, kokonaiskustannus on moninkertainen. Kokonaiskustannukseen sisältyy muun muassa viranomaiskustannuksia, patenttihakemuksen käsittelyvaiheen kustannuksia ja patentin ylläpitokustannuksia eri maissa. Lisäksi kustannuksia voi syntyä patenttihakemuksen laatimista edeltävistä tutkimuksista tai kolmannen osapuolen väitteen takia.

Koska suojaamisen kustannukset vaihtelevat tapauskohtaisesti ja kustannuksia syntyy suojausprosessin edetessä vaiheittain, on helppo ymmärtää, että kokonaiskustannuksen arvioiminen on vaikeaa. Hakemuskäsittelyn eri vaiheista voidaan kuitenkin antaa arvio, kuten myös kokonaiskustannusten suuruusluokista eri tapauksissa. Patenttiasiamiehemme auttavat myös löytämään sopivan palvelukokonaisuuden.

Vaikka ”Mikä on patentin hinta?” tai ”Mitä patentointi maksaa?” on tärkeä kysymys, niin vähintään yhtä tärkeä, ellei tärkeämpi kysymys on itse asiassa ”Miten ajattelit hyödyntää patenttisuojaasi?”.

Patentin hakeminen muistisääntö 2: Hyödynnä patenttiasi!

Omasta tilanteesta riippuen, patentin hyödyntäminen voi esimerkiksi liittyä aitoon tarpeeseen.

  • suojata oma ainutlaatuinen teknologia ja
  • estää muita hyödyntämästä omaa osaamistaan.

Patentointi voi myös liittyä tarpeeseen kasvattaa yrityksen mainetta, kun yritys

  • haluaa näyttäytyä innovatiivisena toimijana markkinoilla tai
  • hyödyntää patenttisuojaa markkinoinnissa

Yrityksen arvon nostaminen sijoittajien silmissä on myös hyvä syy patentoida. Esimerkiksi yrityksen myyntitilanteessa hintaan vaikutta, jos on

  • suojannut omaa ydinosaamistaan tai
  • kasvattanut suuremman, useamman patentin portfolion.

Se, miten omaa patenttia on ajateltu hyödyntää, tulisi itse asiassa ohjata patenttihakemuksen käsittelyvaihetta sekä sitä jatketaanko patentin hakemista kansainvälisesti eri maihin. Parhaassa tapauksessa tämä vaikuttaa myös itse patenttihakemuksen laatimiseen, sitä ennen mahdollisesti tehtäviin tutkimuksiin ja ennen kaikkea tavoitellun suojan laajuuteen.

Joissakin tapauksissa suojan tulisi olla mahdollisimman laaja, kun taas toisessa tapauksessa yrityksen tarpeisiin ja suunnitelmiin sopii paremmin helposti puolustettava, täsmällinen ja kapea suoja. Kun tämän ottaa huomioon heti alussa, patentointi on kannattavaa ja parhaassa tapauksessa patentin hakeminen on jopa halpaa saatuun hyötyyn nähden.

Lisää perustietoja patentin hakemisesta saat kotisivuiltamme https://www.bocoip.com/ipr-tieto/kansallinen-patentointi/ ja esimerkiksi kollegani Christian Westerholmin Immateriaalioikeudet tutuksi-blogeista:

Mikä on Patentti?
https://www.bocoip.com/blogi/mika-on-patentti/
Keksinnön uutuustutkimus ja patenttihakemuksen laatiminen
https://www.bocoip.com/blogi/uutuustutkimus-patenttihakemus/
Ensimmäinen tekninen välipäätös – tyrmäys vai mahdollisuus?
https://www.bocoip.com/blogi/ensimmainen-tekninen-valipaatos/
Patenttihakemuksen jatkaminen kansainvälisesti
https://www.bocoip.com/blogi/patenttihakemuksen-jatkaminen-kansainvalisesti/
Patenttihakemuksen hyväksyminen ja myöntäminen sekä vuosimaksut
https://www.bocoip.com/blogi/immateriaalioikeudet-tutuksi-patenttihakemuksen-myontaminen/

Lisää patenteista myös PRH:n sivuilla: https://www.prh.fi/fi/patentit/patentoinninabc.html

Kirjoittaja Jonna Sahlin on Boco IP:n hallituksen puheenjohtaja ja eurooppapatenttiasiamies. Jonna valittiin vuonna 2020 ainoana suomalaisena patenttiasiamiehenä TOP 250 Women in IP 2020 -listalle

Uusimmat blogiartikkelit

Millainen nimi on hyvä tavaramerkkisuojan kannalta? 

Essi Karppanen, Saoussen Merdes ja Anastasiia Kravtcova suorittaneet vaativan EQE:n ensimmäisen vaiheen

Market Explorer -rahoituksella tukea PK- ja midcap yrityksille

Boco IP yksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place To Work® -listalla

Vanteista vahinkoihin: suomalaisen maahantuojan oppitunti tavaramerkkioikeuksista 

Kirjoittaja

Jonna Sahlin 
Eurooppapatenttiasiamies, hallituksen puheenjohtaja, osakas
+358 40 536 1037
jonna.sahlin@bocoip.com