Kansallinen patentointi

Suomessa kansallista patenttia haetaan Patentti- ja rekisteri-hallitukselta. Suomea koskevaa patenttia voi hakea myös eurooppapatenttina tai kansainvälistä patentinhakujärjestelmää käyttäen, mutta käytännössä edullisin tapa tehdä kansallinen patentointi on hakemuksen jättäminen Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Patentinhakijan olosuhteisiin ja tarpeisiin nähden parhaan mahdollisen hakujärjestelmän valinta vaatii kuitenkin usein erityistä ammattitaitoa. Patenttihakemusta seuraa 12 kuukauden etuoikeus-aika, jonka aikana patentinhakijalla on mahdollisuus hakea patentille laajennusta myös muihin valtioihin.

Hakemuksessa esitettävät tiedot

Patenttihakemuksen tulee sisältää hakija-, keksijä- ja keksintö-informaatioasiakirjan lisäksi keksinnön selityksen, patentti-vaatimukset, tiivistelmän ja mahdolliset piirustukset. Keksinnön selitys tarjoaa taustainformaatiota keksinnöstä ja saattaa toimia tulkinta-apuna patenttivaatimusten käsittelyssä.

Patenttivaatimukset ovat patenttihakemuksen keskeisin osa, sillä patenttivaatimusten sanamuodot määräävät patenttisuojan sisällön ja laajuuden. Patenttivaatimuksessa kuvataan keksinnön teknistä ympäristöä ja keksinnön olennaisia piirteitä. Patenttivaatimuksia voi olla useita, mutta jokaisen vaatimuksen tulee perustua samaan keksinnölliseen ideaan.

Patenttivaatimuksia on mahdollista muokata hakuprosessin aikana, mutta hakemukseen ei saa lisätä uutta tietoa vaan patenttivaatimusten muutoksia tulee voida perustella alkuperäisillä asiakirjoilla. Hakemuksen patenttiselitystä voidaan käyttää apuna vaatimusten tulkinnassa, mutta selitystä ei saa käyttää laajentamaan suojaa varsinaisista patenttivaatimuksista.

Patenttihakemuksen käsittely

Muodollisessa tarkastuksessa patenttihakemus kirjataan, hakemukselle annetaan hakemusnumero ja hakemus luokitellaan kansainvälisen patenttiluokituksen mukaisesti. Minimivaatimukset täyttävälle hakemukselle annetaan Patentti- ja rekisterihallituksessa tekemispäivä, johon patenttihakemuksen uutuutta ja keksinnöllisyyttä tullaan vertaaman.

Seuraavaksi hakemuksen kohteelle tehdään teknisessä tutkimuksessa uutuustutkimus, josta laaditaan uutuustutkimusraportti. Uutuustutkimuksen jälkeen viranomainen tutkii keksinnön patentoitavuuden ja patentin myöntämisen edellytykset.

Patenttihakemukseen otetaan kantaa patentin hakijalle toimitettavassa välipäätöksessä, johon hakijan tulee määräajassa reagoida esimerkiksi muuttamalla hakemusta.

Hyväksyvä välipäätös

Kun keksintö on yhden tai useamman välipäätöksen jälkeen sellaisenaan tai vähäisin korjauksin patentoitavissa, patentti-viranomainen antaa niin sanotun hyväksyvän välipäätöksen. Hyväksyvän välipäätöksen tarkoituksena on tiedottaa hakijalle, missä muodossa patentti aiotaan myöntää ja lisäksi pyytää hakijalta määräajassa vahvistus halukkuudesta hyväksyvässä välipäätöksessä ilmenevässä muodossa olevan patentin myöntämiseen.

Kun hakijan on vastannut myöntävästi hyväksyvään välipäätökseen, antaa patenttiviranomainen hakijalle ilmoituksen siitä, että patentti voidaan hyväksyä. Ilmoituksessa myös kehotetaan patentinhaltijaa maksamaan patentin painatusmaksu kahden kuukauden kuluessa uhalla, että hakemus muutoin jätetään sillensä.

Patenttihakemuksen julkistaminen

Hakemus tulee julkiseksi rekisteröitäessä tai 18 kuukauden kuluttua hakemis- tai etuoikeuspäivästä. Patenttiviranomainen kuuluttaa patentin myöntämisestä Patenttilehdessä.

Patentin kuuluttamisesta alkaa kulua yhdeksän kuukauden väiteaika, jonka aikana kuka tahansa voi tehdä väitteen patentin myöntämistä vastaan Patentti- ja rekisterihallitukselle nimenomaisilla väiteperusteilla.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt