Liikesalaisuudet

Liikesalaisuudet muodostavat merkittävän osan yritysten varallisuudesta ja aineettomasta pääomasta. Liikesalaisuudet voivat esimerkiksi koskea yrityksessä salassa pidettäviä strategioita, asiakastietoja tai tuotantomenetelmiä.
Boco IP lisensointi -kuvituskuva

Liikesalaisuudet ja liikesalaisuuksien suoja ei edellytä rekisteröintiä ja se perustuu osin suoraan lakiin, mutta myös tekniseen suojautumiseen ja erityisesti sopimuksiin. Liikesalaisuuksien suojaamisessa keskeisiä ovat liikesalaisuuksien omistus- ja käyttöoikeutta koskevat sopimuslausekkeet työ-, yhteistyö-, alihankkija- ja jakelusopimuksissa.

Liikesalaisuuksia koskevassa konsultaatiossamme määrittelemme yleisellä tasolla, minkä tyyppisiä liikesalaisuuksia pyritään suojamaan, sekä käymme läpi olemassa olevat työsopimukset ja muut yhteistyösopimukset. Lisäksi annamme suosituksen siitä, millaisia lisäehtoja sopimuksiin voisi lisätä. Konsultaatioon voi sisältyä myös mallisopimuksien tai –lausekkeiden tekeminen.

Uusimmat wiki-artikkelit

Immateriaalioikeudet ja niiden kaupallistaminen

Tavaramerkin rekisteröinti EU:ssa

Lisensointi ja lisenssisopimukset

Innovaatioseteli

Liikesalaisuudet

Aiheen asiantuntijat

Boco IP:n toimitusjohtaja Karri Leskinen profiilikuva
Karri Leskinen 
Toimitusjohtaja, osakas
+358 40 067 7931
karri.leskinen@bocoip.com
Jonna Sahlin profiilikuva
Jonna Sahlin 
Eurooppapatenttiasiamies, hallituksen puheenjohtaja, osakas
+358 40 536 1037
jonna.sahlin@bocoip.com
Boco IP - Petri Nieminen profiilikuva
Petri Nieminen 
Konsultointijohtaja, osakas
+358 9 6866 8412
petri.nieminen@bocoip.com
Sini-Maaria Mikkilä profiilikuva
Sini-Maaria Mikkilä 
Strategiajohtaja, eurooppapatenttiasiamies, osakas
+358 50 591 0234
sini-maaria.mikkila@bocoip.com