We know how to protect know-how™ We know how to protect know-how™

Kilpailuetu kuntoon Innovaatiosetelillä!

Tekes on tuomassa palveluvalikoimaansa uuden, kokeiluluonteisen, pk-yrityksille kohdennetun 5000 €:n arvoisen Innovaatiosetelin. Setelin voi käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden hankintaan, ja sen kohderyhmänä ovat erityisesti yritykset, jotka ovat ensimmäisen kerran hyödyntämässä innovaatiopalveluita. Innovaatiosetelillä ei ole toimialapainotusta, ja se on haettavissa 3.10.2016 alkaen. Lisätietoa voi käydä lukemassa Tekesin sivuilla.

Me Bocolla haluamme olla mukana tukemassa asiakkaita, joiden teknologioiden ja palveluiden avulla voidaan parantaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Innovaatiosetelin arvolla voi saada jo paljon asioita eteenpäin.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sanotaan, ja varmastikin huolellisen työsuunnitelman perusteella on helpompaa päästä haluttuun lopputulemaan. Tässä nostoni asioista, jotka saadaan vietyä kokonaisuudessaan läpi Innovaatiosetelin tarjoamalla budjetilla. Aloitetaan suunnittelupalveluilla:

Innovointiprosessin läpikäynti ja vertaisryhmäarvio. Palvelun avulla yrityksen innovointikyvykkyys käydään nopeasti läpi, mitataan ja verrataan verrokkitietokannan avulla esimerkiksi muihin saman alan samankokoisiin eurooppalaisiin kasvuyrityksiin. Palvelun toteuttamiseen käytetään European Innovation Management Academyn IMP³rove –on-line -menetelmää ja verrokkitietokantaa.

Suojaussuunnitelman laatiminen. IPR-strategiaksikin tätä kutsutaan. Tämän palvelun aikana käydään läpi yrityksen oma markkina, pohditaan mitä keskeisimmät kilpailijat tekevät, ja luodaan tämän perusteella suojaussuunnitelma varmistamaan yrityksen tärkeimpien kilpailuetuun liittyvien tekijöiden suojaaminen. Suunnitelmaa luodessa otetaan huomioon käytettävissä oleva suojausbudjetti. Palvelun tekemiseen käytetään Patentopolis B.V.n Design IP Strategy -on-line -menetelmää.

Oman toimintavapauden varmistaminen. Toiminnanvapauskartoitus on selvitys yrityksen liikkumavarasta ja kilpailijoiden patenteista aineettomien oikeuksien ympäristössä.  Toiminnanvapauden selvittäminen turvaa liiketoimintaa ja ehkäisee patenttikiistoja. Yhtä lailla tärkeää on varmistaa uuden tuote- tai palvelunimen käytön vapaus. Ennakkotutkimus selvittää, liittyykö merkin käyttöön tai rekisteröintiin riskejä.

Suunnitelmista tekoihin! Yrityksen kilpailuedun suojaamisen rakennuspalikoita ovat tavaramerkit, patentit, hyödyllisyysmallit ja mallisuoja.

Tavaramerkin rekisteröinti. Yrityksen tuotemerkit, nimi ja sloganit voidaan suojata tavaramerkkirekisteröinneillä. Rekisteröinti antaa oikeuden estää muita käyttämästä samankaltaisia merkkejä ja vähentää samalla merkin käyttöön liittyviä juridisia riskejä. Mikäli merkkiä ei rekisteröidä, se on käytännössä vapaasti muiden käytettävissä.

Patenttihakemuksen laatiminen. Patentointipalvelumme kattavat kaiken, mitä patenttihakemuksen tai hyödyllisyysmallihakemuksen tekemiseen tarvitaan kotimaassa ja kansainvälisesti. Asiantunteva pohjatyö hakemuksen laadinnassa varmistaa, että liiketoiminnan kannalta merkittävät seikat tulevat patenttisuojan piiriin. Hakemuksen sisäänjätön jälkeen huolehdimme viranomaiskäsittelyistä ja muista toimenpiteistä aina myöntöön asti.

Muotoilun suojaus. Tuotteen ulkonäöllä on nykymaailmassa erittäin suuri merkitys, ja tästä syystä tuotteiden ja niiden osien muotoiluun käytetään paljon resursseja. Koska muotoilu on tärkeä kilpailutekijä, markkinoilla menestyviä tuotteita kopioidaan . Mallisuojan avulla voit saada yksinoikeuden muotoiluusi.

Innovaatioseteli on 100 % avustusta, jossa palveluntarjoaja eli tässä tapauksessa Boco laskuttaa suoraan Tekesiä. Tekes aloittaa hakemusten vastaanoton 3.10.2016.  Olettaisin, että palvelulle on paljon kysyntää, joten alussa saattaa olla ruuhkaa.

Ole meihin yhteydessä, niin laitetaan asiat saman tien liikkeelle!
Tehdään yhdessä työsuunnitelma teidän organisaation innovaatiotoiminnan käynnistämiseksi!

Boco IP Oy Ab

Itämerenkatu 5
00180 Helsinki

Puh: +358 9 686 6840
Fax: +358 9 686 68444
mail@bocoip.com

Liity postituslistalle

Boco IP:n postituslistalla saat ajantasaiset kuulumiset aineettoman pääoman viimeisimmistä käänteistä ensimmäisenä.

Liity

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt