Kolme bocolaista nimitetty Markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi 

Karri Leskinen, Jonna Sahlin ja Jaana Hämäläinen nimitetty Markkinaoikeuden sivutoimisiksi asiantuntijajäseniksi

Valtioneuvosto on 16.2.2023 Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin allekirjoittamalla päätöksellä määrännyt Markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi: 

toimitusjohtaja, eurooppapatenttiasiamies, diplomi-insinööri Karri Leskisen
eurooppapatenttiasiamies, diplomi-insinööri Jonna Sahlinin ja 
eurooppapatenttiasiamies, filosofian tohtori Jaana Hämäläisen

Karri Leskinen Jonna Sahlin Jaana Hämäläinen

Ylläolevat henkilöt on nimetty Markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi käsittelemään ja ratkaisemaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 4§:n mukaisia teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita ajalle 1.4.2023 – 31.3.2028. 

Markkinaoikeudessa, jonka toimivalta on koko Suomi, käsitellään kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita, teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita.  Markkinaoikeuden ylituomarin lisäksi erikoistuomioistuimessa toimii markkinaoikeustuomarit ja markkinaoikeusinsinöörit. Ylituomarin ja markkinaoikeustuomarin tulee olla perehtyneitä myös kilpailu- tai valvonta-asioihin taikka hankinta-asioihin, teollis- tai tekijänoikeudellisiin asioihin taikka markkinaoikeudellisiin asioihin. Markkinaoikeusinsinöörin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tekniikan alalta sekä hänen täytyy olla perehtynyt patenttiasioihin. 

Markkinaoikeudessa on myös sivutoimisia asiantuntijajäseniä, jotka valtioneuvosto määrää neljän vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Asiantuntijajäsenten tulee olla suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon. Lisäksi kilpailu- ja valvonta-asioiden sekä hankinta-asioiden käsittelyyn osallistuvalta asiantuntijajäseneltä edellytetään, että hän on perehtynyt kilpailuoikeuteen, hankintatoimeen, energiamarkkinoihin, taloustieteeseen, markkinointiin, arvopaperimarkkinoihin, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin. Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden käsittelyyn osallistuvalta asiantuntijajäseneltä taas edellytetään, että hän on perehtynyt asianomaiseen tekniikan alaan tai patentointiin liittyviin kysymyksiin taikka markkinointiin, taloustieteeseen, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin taikka taiteeseen. Markkinaoikeudellisten asioiden käsittelyyn osallistuvan asiantuntijajäsenen on puolestaan tullut perehtyä kuluttajansuojaan, markkinointiin, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin. 

Markkinaoikeus on pääsääntöisesti päätösvaltainen kokoonpanossa, johon kuuluu kolme lainoppinutta jäsentä. Tiettyjä teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita käsiteltäessä kokoonpanoon kuuluu markkinaoikeusinsinööri. Asioiden käsittelyyn voi lisäksi osallistua asiantuntijajäseniä. 

IP onnittelee lämpimästi Karria, Jonnaa ja Jaanaa nimityksestä. 

(Lähteet: www.markkinaoikeus.fi, (https://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/markkinaoikeus/henkilosto/markkinaoikeudenasiantuntijajasenet_0.html#).) 

Uusimmat blogiartikkelit

Kolme bocolaista nimitetty Markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi 

Kymmenen kappaletta 30 000 euron arvoista innovaatioseteliä Smart Cities & Sustainability -alojen startupeille.

Törkeä rahastusyritys kansallisen tavaramerkin rekisteröineille

London Calling – matka Lontooseen FICPI-kokoukseen

EPO:n postipäivät jäävät historiaan

Kesätyöntekijöiden kuulumisia osa II

Kirjoittaja

Heidi Lautjärvi
Head of Marketing and Communications
+358 45 8567 117
heidi.lautjarvi@bocoip.com