Virtuaaliomaisuus: immateriaalioikeudet virtuaalimaailmassa  

Yksi Internetin kiehtovimmista puolista on virtuaalisen omaisuuden ja henkisen omaisuuden käsite. Virtuaaliomaisuus on eräänlainen online-omaisuus, joka on olemassa digitaalisessa ympäristössä ja se voi olla digitaalisen sisällön, kuten musiikin, elokuvien tai ohjelmistojenmuodossa.

Ei ole epäilystäkään siitä, että Internet on mullistanut tapamme elää ja työskennellä. Se on luonut uusia mahdollisuuksia niin yrityksille kuin yksittäisille yrittäjille. Yksi Internetin kiehtovimmista puolista on virtuaalisen omaisuuden ja henkisen omaisuuden käsite. Virtuaaliomaisuus on eräänlainen online-omaisuus, joka on olemassa digitaalisessa ympäristössä ja se voi olla digitaalisen sisällön, kuten musiikin, elokuvien tai ohjelmistojen muodossa. Se voi sisältää myös virtuaalisia resursseja, kuten verkkovaluuttaa, kokonaisia virtuaalimaailmoja ja online-tilejä. Toisin kuin fyysinen omaisuus, virtuaalinen omaisuus ei kuitenkaan ole fyysisten lakien alainen. Tämä tarkoittaa, että virtuaalista omaisuutta voidaan luoda, tuhota tai monistaa ilman fyysisiä rajoituksia.

Immateriaaliomaisuus (henkinen omaisuus) on taas mielen luoma omaisuus, kuten keksinnöt, kirjalliset ja taiteelliset teokset sekä kaupankäynnissä käytetyt symbolit, nimet ja kuvat. Eräs immateriaaliomaisuuden tyyppi on tavaramerkki. Tavaramerkki on yksilöllinen tunniste, jota käytetään erottamaan yrityksen tuotteet tai palvelut sen kilpailijoiden tuotteista tai palveluista. Tavaramerkit voidaan rekisteröidä suojellakseen yrityksen investointeja sen brändiin. Tavaramerkkejä voidaan ostaa, myydä tai lisensoida kuten mitä tahansa muuta omaisuutta.

Virtuaaliomaisuus on nopeasti kasvava lain ala

Kun yhä useammat yritykset siirtyvät verkkoon, virtuaaliomaisuuden oikeudellisen suojan tarve kasvaa. Virtuaaliomaisuuden ja henkisen omaisuuden käsite on edelleen kehittymässä, ja keskustelua käydään paljon siitä, miten tämäntyyppisiä omaisuutta tulisi käsitellä lain nojalla. Eri maissa on omaksuttu useita erilaisia lähestymistapoja.

Jotkut maat, kuten Yhdysvallat, ovat ottaneet osallistumattoman lähestymistavan, jolloin yritykset ja yksityishenkilöt voivat laatia omat virtuaali- ja immateriaaliomaisuutta koskevat säännöt ja määräykset. Muut maat, kuten Kiina, ovat omaksuneet interventioisemman lähestymistavan ja säätäneet lakeja ja määräyksiä, jotka säätelevät virtuaalista omaisuutta ja henkistä omaisuutta. Tähän liittyen yksi uusimmista kehityksistä on mahdollisuus rekisteröidä virtuaalitavaroita Koreassa tavaramerkiksi käyttäen sanaa virtuaali- etuliitteenä. Tämän seurauksena virtuaalisten tavaramerkkihakemusten määrä on kasvanut jyrkästi, kun niitä oli vain kuusi kappaletta vuonna 2020, kun taas toukokuun 2022 mennessä määrä oli 717. Tätä voidaan pitää indikaattorina siitä, että myös muualla päin maailmaa nähdään tarve virtuaaliomaisuuden rekisteröinnille tavaramerkin muodossa.

On kuitenkin muistettava, että virtuaaliomaisuuden ja henkisen omaisuuden käsittelyssä ei ole oikeaa tai väärää vastausta. Jokainen maa päättää itse, mikä lähestymistapa sopii heille parhaiten. Mitä tahansa lähestymistapaa käytetään, on tärkeää suojella virtuaali- ja immateriaaliomaisuutta luovien yritysten ja yksityishenkilöiden oikeuksia. Nämä oikeudet ovat välttämättömiä Internetin jatkuvalle innovaatiolle ja kasvulle.

Kirjoittaja Mari Nieminen työskentelee Boco IP:llä IP Legal Traineena.

Uusimmat blogiartikkelit

Millainen nimi on hyvä tavaramerkkisuojan kannalta? 

Essi Karppanen, Saoussen Merdes ja Anastasiia Kravtcova suorittaneet vaativan EQE:n ensimmäisen vaiheen

Market Explorer -rahoituksella tukea PK- ja midcap yrityksille

Boco IP yksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place To Work® -listalla

Vanteista vahinkoihin: suomalaisen maahantuojan oppitunti tavaramerkkioikeuksista 

Kirjoittaja

Mari Nieminen
IP Legal Trainee
+358 9 6866 8431
mari.nieminen@bocoip.com