Älä aja karille – Tavaramerkkirekisterit antavat paljon hyödyllistä tietoa! Anna meidän ja tekoälyn auttaa.

Tavaramerkkirekisterit sisältävät paljon hyödyllistä tietoa juuri sinulle ja sinun yrityksellesi. Anna meidän ja tekoälyn auttaa.

  • Oletko miettimässä uutta nimeä yrityksellesi tai tuotteellesi?  
  • Haluatko selvittää mitä suojattuja merkkejä on käytössä alallasi? 
  • Millä tavalla kilpailijasi ovat suojanneet omat merkkinsä? 
  • Onko merkkisi yleistermi vai pystyykö sen suojamaan? 
  • Kaipaatko ideointia uuden nimen tai merkin keksimisessä? 
  • Mille tuotteille ja palveluille merkki kannattaa suojata? 
  • Liittykö merkkisi käyttöön tai suojaamiseen jotain juridisia riskejä? 

Näissä kysymyksissä rekisteröintiviranomaisten ylläpitämät viralliset tavaramerkkirekisterit ovat keskeisessä asemassa. Oleellista on siis tutkia viranomaisrekistereitä ja niistä löytyviä merkkejä. Pelkillä Google-hauilla ei siis pärjää, mutta ne näyttävät tietysti hyvin mitä merkkejä on aktiivisessa käytössä, joka on tärkeä tieto myynti- ja markkinointimielessä. 

Ongelmana on kuitenkin, että tavaramerkkirekistereissä on valtavasti merkkejä ja niihin liittyviä tietoja. Esimerkiksi pelkästään Suomessa on voimassa yli miljoona suojattua tavaramerkkiä, jos mukaan lasketaan EU-tasolla suojatut tavaramerkit. Sen vuoksi on selvää, että apuun tarvitaan tehokkaita tietokantapohjaisia työkaluja, jotta relevantit suojatut merkit löytyvät tavaramerkkirekistereistä. 

Boco IP:llä on helmikuun alusta käytössä tietokantayhtiö Corsearchin tietokantatyökalut, joilla saamme tehokkaasti vastaukset yllä mainittuihin kysymyksiin.  Erityisen kiinnostava on suomalaistaustainen tekoälyyn (AI) perustuva CorsearchNow-työkalu, jonka tarinan voit lukea täältä:  Corsearch Announces Acquisition of TrademarkNow – Corsearch 

Tavaramerkin ennakkotutkimus: Uuteen merkkiin tai yritysnimeen liittyvät riskikartoitukset – liittyykö merkin käyttöön ja rekisteröintiin riskejä?  

Tavaramerkin ennakkotutkimus on klassinen ja erittäin oleellinen tapa hyödyntää tavaramerkkirekisterien sisältöä. Tutkimuksessa määritellään ensin mitä tuotteita ja palveluita merkillä on tarkoitus myydä ja markkinoida sekä missä maissa. Näiden tietojen perusteella tehdään hakuja tietokantatyökaluilla viranomaisrekisterien tiedoissa ja arvioidaan ovatko löytävä samankaltaiset merkit riskejä oman merkin käytölle ja miten ne vaikuttavat mahdollisuuksiin rekisteröidä oma merkki. Tutkimuksessa arvioidaan myös, onko merkki tarpeeksi erottamiskykyinen ollakseen rekisteröitävissä. Erottamiskyvystä voit lukea täältä:  Tavaramerkin rekisteröinnin edellytykset — Patenttitoimisto Boco IP Oy Ab 

Tutkimuksen tulokset ja tavaramerkkiasiantuntijan näkemys antavat arvokasta tietoa kannattaako merkki ottaa käyttöön ja millä tavalla merkki kannattaa suojata, jotta minimoidaan riskit. 

Tiettyä alaa koskevat tutkimukset: Minkälaisia sanoja sisältäviä merkkejä on suojattu jollakin tietyllä alalla?  

Corsearchin työkaluilla pystytään tavaramerkkirekistereiden tietoihin kohdistuvat haut kohdistamaan niin, että ne näyttävät vain rekistereissä olevat merkit, jotka on suojattu jollekin tietyn tyyppisille tuotteille ja palveluille. Tutkimuksen aluissa määritellään kiinnostuksen kohteena olevat tuote- ja palvelualueet ja tehdään tietokantahaut niiden perusteella. Tuloksista pystyy näkemään trendejä, minkälaisia merkkejä tyypillisesti valitaan jollekin tietylle alalle. Tieto on hyödyllinen, jos pyrkii erottautumaan kilpailijoista. 

Suojausstrategia: Mille tuotteille ja palveluille merkit on tyypillisesti suojattu jollain tietyllä alalla? 

Käyttämällä hakutermeinä sanoja, joita tyypillisesti käytetään jonkun tietyn alan tavaramerkkihakemusten tavara- ja palveluluetteloissa ja jatkotyöstämällä tätä tietoa saadaan kokonaiskuva mille tuotteille ja palveluille merkkejä tyypillisesti suojataan. Tieto on hyödyllistä, kun miettii omaa suojausstrategiaa ja missä laajuudessa oma merkki kannattaa suojata. Tavaramerkkihakemuksen tavara- ja palveluluettelo määrittelee mitä tuote- ja palvelualueita suoja koskee ja on sen vuoksi erittäin keskeinen asia suojauksessa. 

Sanan erottamiskykyä koskeva tutkimus 

Tutkimuksessa haut kohdistetaan tavaramerkkirekisteröinteihin, jotka koskevat tiettyä sanaa. Mikäli relevantilla alalla on pystytty rekisteröimään kyseinen sana tavaramerkiksi, on se vahva indikaatio, että sana on erottamiskykyinen. Jos rekistereistä löytyy paljon merkkejä, joissa sana esiintyy muiden sanojen tai kuvaelementtien kanssa, niin se on usein indikaatio, että sana on erottamiskyvytön, koska markkinointi- ja myyntimielessä halutaan merkkeihin usein ottaa mukaan sanoja, jotka kertovat minkä tyyppisestä tuotteesta tai palvelusta on kyse. 

Kilpailijoita koskeva kartoitus: Tiedätkö mitä kilpailijasi todelliset suojat ovat? 

Haut voidaan myös tehdä kilpailijan tai useamman kilpailijan nimellä. Haun tulokset näyttävät mitä kilpailija on faktisesti suojannut. Usein totuus on eri kuin mitä kilpailija kotisivuillaan suoraan tai epäsuorasti väittää. 

Jäitkö miettimään?  

Yllä olevat tutkimukset ovat esimerkkejä, miten tavaramerkkirekistereissä olevaa tietoa pystyy hyödyntämään.  Ota rohkeasti yhteyttä meihin, jos joku yllä olevista kolahti! 

 

Blogin kirjoittaja on Peter Åkerlund, joka työskentelee Boco IP:llä IP lakimiehenä ja on samalla Boco IP:n osakas.

Kuva: Studio Terhi Honkonen

Uusimmat blogiartikkelit

Kolme bocolaista nimitetty Markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi 

Kesätyöntekijöiden kuulumisia osa II

Eurooppapatenttiasiamies Sini-Maaria Mikkilä nimitetty Boco IP:n strategiajohtajaksi

IP-johtaminen ja toimiminen sen ehdoilla

Amer Sportsin Shift-In murtomaasuksen siteet tuomittu Norjassa patentinloukkauksesta

Kesätyöntekijöiden kuulumisia kesätöistä osa 1

Kirjoittaja

Peter Åkerlund 
IP-lakimies, osakas
+358 9 6866 8413
peter.akerlund@bocoip.com