Immateriaalioikeudet tutuksi: Patenttihakemuksen hyväksyminen ja myöntäminen sekä vuosimaksut

Immateriaalioikeudet tutuksi -juttusarjamme seuraavassa osassa eurooppapatenttiasiamiehemme Christian Westerholm kertoo patenttihakemuksen hyväksymisestä, patentin myöntämisestä ja vuosimaksuista.

Marraskuussa 2018 kirjoitin aiheesta ”Ensimmäinen tekninen välipäätös – tyrmäys vai mahdollisuus?” Argumentoinnin ja mahdollisten täsmennysten jälkeen patentti mahdollisesti myönnetään eli patenttivirasto antaa ns. hyväksyvän välipäätöksen. Joskus on myös mahdollista, että patenttiviraston antama ensimmäinen tekninen välipäätös asiassa on hyväksyvä välipäätös. Mikäli ensimmäinen tekninen välipäätös on hyväksyvä välipäätös kannattaa myös miettiä, että onko keksintö määritelty liian suppeasti hakemuksen itsenäisissä patenttivaatimuksissa – eli olisiko keksintöä voitu määritellä laajemmin ja siten saada laajempi suoja?

Patenttihakemuksen hyväksyminen ja myöntäminen

Patenttihakemuksen hyväksyminen on sinänsä miellyttävä asia, mutta tässä vaiheessa kannatta ottaa muutama asia huomioon, koska tämä on viimeinen tilaisuus vaikuttaa hakemuksen suojapiirin laajentavasti.

Jos olet tietoinen kilpailijasi tuotteista/palveluista/tms., kattaako tulevan patentin suojapiiri kilpailijasi tuotteet/palvelut/tms., eli voitko saada kilpailijasi kiinni loukkauksesta. Edellyttäen tietysti, että patenttihakemuksessasi kuvattu asia on uusi kilpailijasi tuotteeseen/palveluun/tms. verrattuna.

Myös yleisellä tasolla kannattaa katsoa tulevan patenttisi suojapiiriä – onko hakemuksessa mielestäsi eväitä laajempaan suojapiiriin tai onko hakemuksessasi esitetty jotain sellaista, joka voisi olla toisen patenttihakemuksen kohde ja jota ei patentin suojapiiri kata. Jouduitko hakemuksen käsittelyn aikana luopumaan jostakin vaatimuskategoriasta; suojaisiko patentti ainoastaan menetelmän kun lisäksi laitteelle pitäisi saada suojaa tai päinvastoin. Tällaisessa tilanteessa kannattaa mahdollisesti jättää jaettuja hakemuksia (eng. Divisional application).

Hyväksyvän välipäätöksen liitteenä on usein myös versio patenttihakemuksesta, joka osittaa missä muodossa patenttivirasto tulee myöntämään patentin. Tätä versiota kannattaa lukea huolella: Onko tutkija tehnyt viran puolesta muutoksia/korjauksia ja jos on, onko näillä vaikutusta suojapiriin. Pidä mielessä, että tukijalla ei tavallisesti ole mitään vastuuta ehdottamistaan muutoksista, vastuu on hakijalla eli hakija joko hyväksyy tai hylkää tutkijan ehdottamat muutokset/korjaukset.

Patentin hyväksymisen yhteydessä tulee sen lisäksi että hyväksyy muodon, jossa patentti on tarkoitus myöntää, myös maksettava painatusmaksu ja usein toimitettava erilaisia käännöksiä patenttivaatimuksista. Esimerkiksi mikäli hakemuksen kieli Euroopan patenttivirastossa on ollut englanti, tulee patenttivaatimukset hyväksymisen yhteydessä toimitettava Euroopan patenttivirastoon myös ranskaksi ja saksaksi. Edelleen tulee esimerkiksi eurooppapatentti saattaa voimaan säädetyssä ajassa niissä maissa, mihin patentti halutaan. Mikäli näin ei tehdä, eli europpapatenttia ei saateta voimaan yhdessäkään maassa säädetyssä ajassa, eurooppapatentti raukeaa.

Patentin myöntämisen jälkeen hakemus muuttuu staattiseksi ja suojapiiriä ei voi enää laajentaa ja 9 kuukauden väiteaika alkaa, esimerkiksi mikäli patentti on eurooppalainen tai kansallinen suomalainen patentti. Väiteaikana kolmansilla osapuolilla on mahdollista tehdä väite ja yrittää osittain tai kokonaan kumota patentin.

Vuosimaksut

Jotta patenttihakemus ja patentti patentin myöntämiseen jälkeen pysyisi voimassa, siitä pitää maksaa vuosimaksut. Mikäli patenttihakemuksen tai patentin vuosimaksuja ei suoriteta, hakemus tai patentti raukeaa eikä sitä saa uudestaan voimaan. Vuosimaksut nousevat tavallisesti hakemuksen tai patentin iän mukana. Vuosimaksuista vielä, että europpapatenttihakemuksen myöntämistä ei välttämättä kannata kiirehtiä seuraavasta syystä: Europpapatenttihakemuksesta asiakas maksaa vuosimaksut ainoastaan hakemuksesta Euroopan patenttivirastolle, mutta eurooppapatentista maksat x kertaa vuosimaksun siten, että x on maamäärä, jossa eurooppapatentti on saatettu voimaan.

Yksinkertainen tapa hoitaa vuosimaksut on antaa meille Boco IP:lle tehtäväksi huolehtia näistä. Tämä tarkoittaa sitä, että Boco IP huolehtii vuosimaksujen maksamisesta ajallaan

Uusimmat blogiartikkelit

Kolme bocolaista nimitetty Markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi 

Market Explorer -rahoituksella tukea PK- ja midcap yrityksille

Boco IP yksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place To Work® -listalla

Vanteista vahinkoihin: suomalaisen maahantuojan oppitunti tavaramerkkioikeuksista 

Esittelyssä Boco IP:n Essi Karppanen

Brändiuudistus – kolhuja IPR-vesilasissa?

Kirjoittaja

Christian Westerholm 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+358 9 6866 8469
christian.westerholm@bocoip.com