Immateriaalioikeudet – pitäisikö yliopistotutkijan tietää niistä jotakin?

Moni lukija varmasti miettii mitä yliopistotutkijan tulisi tietää immateriaalioikeuksista, ja siitä miten immateriaalioikeudet vaikuttavat omaan työhön. Kirsi Paukku, Boco IP:n patenttiasiamies, on pitänyt jo useamman vuoden ajan koulutusta eri yliopistoissa ja kouluttanut tutkijoita immateriaalioikeudet -teeman. Kirsi on koulutukseltaan biokemian dosentti sekä työskennellyt pitkään syöpätautien, sydän- ja verisuonitautien sekä virologian tutkijana.

Miten ajatus tällaiseen kurssiin lähti liikkeelle ja miten se on otettu vastaan?

Kurssin voi ajatella saaneen alkunsa neljästä eri havainnosta. Ensinnäkin olin useana vuonna käynyt luennoimassa patentoinnista Helsingin yliopistossa elintarviketieteen opiskelijoille. Luennon perusteella ymmärsin, että laajemmallekin IPR-kurssikokonaisuudelle olisi kysyntää. Toiseksi olen itse tutkijataustainen ja ainakaan silloin, kun itse opiskelin ja tein tutkimustyötä yliopistolla, IPR-asioista ei juuri ollut tarjolla tietoa yliopistotutkijoille. Kuitenkin immateriaalioikeudet ovat tärkeä osa tutkijan työn tulosten suojaamista. Kolmanneksi olin havainnut, että tutkijat ja patenttiviranomaiset tuntuvat puhuvan eri kieltä. Eräs tämän kurssin tarkoituksista onkin perehdyttää tutkijoita patenttiviranomaisten näkökulmaan, eli vaikkapa siihen, millä kriteereillä patenttiviranomaiset määrittelevät, onko joku keksintö kuvattu jo aiemmin vai ei. Neljäs havaintoni oli se, ettei yliopistotutkijoilla välttämättä ole tietoa siitä, että työskentely patenttien parissa voisi olla yksi uravaihtoehto siinä vaiheessa, kun monella tutkijalla on työuran jatko harkinnassa väitöskirjan valmistumisen jälkeen.

Sekä Helsingin että Tampereen yliopistot suhtautuivat ajatukseen verkkokurssina toteutettavasta IPR-kokonaisuudesta avoimin mielin. Tutkijakoulukoordinaattorit molemmissa ylipistoissa ovat olleet hyvin avuliaita käytännön järjestelyissä ja muutenkin yhteistyö on sujunut hyvin. Kurssin suorittaneilta tutkijakoululaisilta olen saanut sekä kurssin sisältöön että opetustapaan liittyen runsaasti positiivista palautetta.

Mistä osa-alueista immateriaalioikeudet kurssi koostuu ja kenelle se on suunnattu?

Kurssi koostuu kuudesta moduulista, jotka käsittelevät mm. IPR-asioita yleisesti, patenttien käyttöä tiedonlähteinä, keksinnön patentoitavuutta ja patenttihakemuksen laatimista, erilaisia patentointijärjestelmiä, biolääketieteellisten patenttien erikoistapauksia sekä työskentelyä patenttiasiamiehenä. Kurssi on suunnattu biolääketieteen alan väitöskirjatutkijoille. Useimmat osallistujista ovat olleet biotieteilijöitä tai lääkäreitä.

Onko tämän vuoden kurssi ollut mitenkään erilainen kuin aiemmat, onko esimerkiksi kurssi jouduttu kokonaan siirtämään verkko-opetukseen?

Kurssi on toteutettu täysin verkossa jo aiemminkin, eli ei ole tullut muutosta sen suhteen. Se että materiaalin opiskelun ja kurssin tehtävät voi tehdä itselle parhaiten sopivana aikana (kuitenkin määräpäiviin mennessä), on koettu hyväksi. En ole havainnut haittoja verkkomuotoisesta opetuksesta. Opettajallekin se antaa vapautta tehdä työtä kurssin suhteen silloin, kun siihen parhaiten on aikaa. Vaikka verkkokurssilla kontakti opiskelijoihin ei ole yhtä henkilökohtaista kuin perinteisellä luentokurssilla, koen, että tämä on ollut onnistunut tapa järjestää opetusta. Kurssilaisten asiantuntevat vastaukset kurssin suorittamiseen edellytettyihin tehtäviin ovat jopa ylittäneet odotukseni. Annan opiskelijoille henkilökohtaista palautetta jokaisesta tehtävästä ja pyrin tukemaan opiskelijoita, mikäli heillä on näyttänyt olevan haasteita johonkin tehtävään liittyen.

Mistä tutkija tietää osallistua kurssillesi?

Helsingin yliopistossa The Doctoral School in Health Sciences (DSHealth) ja Tampereen yliopistossa Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan tutkijakoulu tarjoavat kurssia opiskelijoilleen.

Mitä haluaisit sanoa loppuun kaikille bio- ja lääketieteilijöille, jotka innostuivat kurssista – onko kursseja tulossa lisää?

Kurssi on tarkoitus toteuttaa myös ensi vuonna sekä Helsingissä että Tampereella.

Uusimmat blogiartikkelit

Eurooppapatenttiasiamies, DI Sini-Maaria Mikkilä kutsuttu osakkaaksi 

Kolme bocolaista nimitetty Markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi 

Esittelyssä Bocon IP:n Essi Karppanen

Brändiuudistus – kolhuja IPR-vesilasissa?

Tekoäly eli AI teki keksinnön, mutta kuka voi olla keksijä?

SME Fund -avustusohjelman haku on käynnistynyt

Kirjoittaja