Huuhkajat-tavaramerkkihakemus, hiomapapereista seksiapuvälineisiin

Tavaramerkkiasioihin vihkiytymätön saattaa hieraista kerran, jos toisenkin silmiään tutkiessaan helmikuussa 2020 Suomen Palloliitto ry:n jättämää Huuhkajat-tavaramerkkihakemuksen luokitusta, eli listausta tavaroista ja palveluista, jotka merkin suoja-ala kattaa. Kyseisestä listasta nimittäin löytyy tavaroita melko laajalla otannalla, esimerkiksi juuri hiomapapereista sukellusvarusteiden kautta seksiapuvälineisiin. Mistä tässä oikein on kyse?

Tavaramerkkiteknisestä näkökulmasta tässä on hyvä ottaa huomioon muutama asia. Ensinnäkin hakemusta laadittaessa hakija saa vapaasti valita tavaramerkin luetteloon haluamansa luokkamäärän sekä tavarat ja palvelut ilman sen kummempia ylärajoja, kuten tässä: https://epalvelut.prh.fi/web/tietopalvelu/haku?appNum=T202050298. Kun merkki on tutkittu viraston toimesta ja luokitus on vahvistettu, tämä luettelo määrittää merkin varsinaisen suojauksen kohteet. Käytännössä tämä sis tarkoittaa sitä, että hakija voi halutessaan ruksia, vaikka jokaisen valittavissa olevissa 45 luokasta ja listata kunkin luokan alle niin paljon tavaroita kuin hän katsoo tarpeelliseksi. Samalla tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että jokaisesta luokasta on maksettava niin sanottu lisäluokkamaksu, jotta hakemus etenee tutkittavaksi. Turhien luokkien tarpeeton ”varaaminen” saattaa siis loppukädessä koitua hyvinkin kalliiksi. Toisaalta on myös huomion arvioista, että tavaramerkin luokitusta ei voida enää jälkikäteen laajentaa, joten usein onkin turvallisempaa valita luokitukseen tavaroita hieman laajemmalla kattauksella.

Toiseksi tavaramerkin luokitusta laadittaessa on myös hyvä muistaa, että esimerkiksi Suomen tavaramerkkivirasto (eli Patentti- ja rekisterihallitus) tutkii myös merkin vähintään valittujen luokkien mukaan, joten mitä enemmän luokkia hakemukseen on valittuna, sitä helpommin virasto saattaa löytää esimerkiksi samankaltaisia rekisteröintejä, jotka voivat koitua merkin rekisteröinnin esteeksi. Huomioon kannattaa lisäksi ottaa, että tavaramerkistä ei varsinaisesti saada ainakaan täyttä hyötyä irti, mikäli sitä ja sen käyttöä ei aktiivisesti valvota. Mikäli tavaramerkkiä on haettu poikkeuksellisen suurelle määrälle erikaltaisia tavaroita, tehokas oikeuksien valvonta vaatii myös enemmän resursseja ja ”väärien hälytysten” määrä on todennäköisesti huomattavasti suurempi.

Kustannusasioiden lisäksi on hyvä muistaa, että tavaramerkkilain mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos merkin haltija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä. Usein vilpillisen mielen todistelu jää tosin kolmannen osapuolen todistettavaksi, sillä virasto ei yleisesti tutki hakemusvaiheessa minkälaisille tavaroille tai palveluille merkki on tosiasiallisesti käytössä tai suunniteltu käytettäväksi. Tämän lisäksi, on hyvä ottaa huomioon, että rekisteröity tavaramerkki voidaan haastaa kolmannen osapuolen toimesta myös käyttämättömyyden perusteella, mikäli merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä.

Huuhkajat-hakemuksen osalta yllä mainittu todennäköisesti selittää ainakin osittain äkkiseltään hieman koomiseltakin näyttävää tavaraluetteloa. Voi hyvin olla, että esimerkiksi markkinointiosasto ei ole vielä täysin varma merkin käytöstä eri tuotteiden ja palveluiden yhteydessä, jolloin hakemukseen on lisätty varmuuden vuoksi mahdollisimman paljon täytettä, joka mahdollistaa luokituksen karsimisen tulevaisuudessa. Toisaalta syy laajalle tavaraluettelolle saattaa olla myös täysin strateginen ja sillä halutaan vain viestiä, että merkin kanssa ollaan ”tosissaan” liikkeellä ja että merkki on yksinkertaisesti tärkeä yhdistyksen toiminnan kannalta. Syy saattaa myös löytyä mahdollisista merkin lisensointisuunnitelmista tai yksinkertaisesti brändin valjastamisesta totuttua laajempaan käyttöön.

Vaikkakin kuulostaa hieman epätodennäköiseltä, että kuluttajat näkisivät aikuisille suunnattujen kauppojen hyllyillä Huuhkajat-brändillä varustettuja seksileluja ainakaan lähitulevaisuudessa, on silti hyvä pitää mielessä, että tavaramerkkejä voidaan käyttää tukemaan yrityksen tai yhdistyksenkin toimintaa lukuisin eri tavoin. Tavaramerkkien ”oikeaoppiseen” hyödyntämiseen siis ole olemassa mitään yleispätevää ohjeistusta ja tavaramerkkistrategiat saattavat vaihdella eri toimijoiden välillä huomattavastikin. Nyrkkisääntönä kannattaa kuitenkin muistaa, että strategia voi olla mikä vain, kunhan toiminta on suunnitelmallista.

Uusimmat blogiartikkelit

Millainen nimi on hyvä tavaramerkkisuojan kannalta? 

Essi Karppanen, Saoussen Merdes ja Anastasiia Kravtcova suorittaneet vaativan EQE:n ensimmäisen vaiheen

Market Explorer -rahoituksella tukea PK- ja midcap yrityksille

Boco IP yksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place To Work® -listalla

Vanteista vahinkoihin: suomalaisen maahantuojan oppitunti tavaramerkkioikeuksista 

Kirjoittaja

Jerry Härkönen 
IP Advisor, OPINTOVAPAALLA
+358 40 538 7223
jerry.harkonen@bocoip.com