Boco IP ja If aloittavat yhteistyön – IPR-vakuutus IPR-strategian osana kannattaa

Olemme aloittaneet If vahinkovakuutusyhtiön kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on auttaa yhä useampia yrityksiä varautumaan IPR-oikeuksien loukkaustilanteisiin. Jatkossa voimme suositella asiakkaillamme Ifin IPR-vakuutusta suojausstrategian osaksi. Vakuutusten myynnistä vastaa aina If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

Miksi IPR-vakuutus kannattaa ottaa?

Boco IP auttaa yrityksiä suojaamaan omat aineettomat oikeutensa ja välttämään kolmansien osapuolien oikeuksien loukkaaminen kilpailijaseurannan sekä toimintavapausselvitysten avulla. Kilpailijaseurannasta huolimatta on kuitenkin mahdollista joutua tilanteisiin, joissa oman toiminnan väitetään loukkaavan kilpailijan IPR-oikeuksia. Lisäksi on olemassa riski joutua perusteettomien syytösten uhriksi. Heikoinkin perustein tehdyt vaatimukset esimerkiksi patentin tai tavaramerkin rikkomisesta voivat haitata pahoin liiketoimintaa ja johtaa kuluja aiheuttaviin oikeudenkäynteihin. Tällaisilta tilanteilta ei voi koskaan täysin suojautua, mutta niihin voi varautua ennakoivasti IPR-vakuutuksella, joka korvaa immateriaalioikeuksia koskevien riitojen oikeudenkäyntikuluja ja immateriaalioikeuksien loukkausten aiheuttamia taloudellisia vahinkoja. Vakuutusta voi hyödyntää myös tilanteissa, joissa kilpailijan toiminta näyttää loukkaavan yrityksen IPR-oikeuksia. IPR-vakuutus toimii siis sekä puolustus- että hyökkäystarkoituksessa.

Kenelle IPR-vakuutus sopii?

IPR-vakuutus sopii hyvin kaiken kokoisille yrityksille. Vakuutus täydentää erinomaisesti yritysten IPR-riskien haltuunottoa. Kilpailijaseurannalla ja toimintavapausselvityksillä voidaan olennaisesti vähentää kolmansien osapuolien suojien loukkausriskiä, mutta sataprosenttiseen varmuuteen on mahdoton päästä. Mikään patenttikartoitus ei voi selvittää kaikkia kilpailijoiden vireillä olevia patenttihakemuksia, koska patenttihakemukset ovat salaisia ensimmäiset 18 kuukautta. IPR-vakuutuksen avulla voidaan lisätä suojautumista näitä riskejä vastaan.

IPR-vakuutuksesta voivat hyötyä erityisesti pienemmät yritykset, jotka ovat ajatelleet, ettei heidän kannata suojata oikeuksiaan, koska heillä ei kuitenkaan ole varaa puolustautua mahdollisia loukkaajia vastaan. IPR:ien merkitys ja samalla niihin liittyvät riskit kasvavat jatkuvasti. Jokaisen yrityksen tulisi harkita tämän liiketoimintariskin haltuunottoa IPR-vakuutuksen avulla.

Lue lisää IPR-strategiasta ja IPR-vakuutuksesta >>

Uusimmat blogiartikkelit

Eurooppapatenttiasiamies, DI Sini-Maaria Mikkilä kutsuttu osakkaaksi 

Kolme bocolaista nimitetty Markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi 

Esittelyssä Bocon IP:n Essi Karppanen

Brändiuudistus – kolhuja IPR-vesilasissa?

Tekoäly eli AI teki keksinnön, mutta kuka voi olla keksijä?

SME Fund -avustusohjelman haku on käynnistynyt

Kirjoittaja