Yrittäjyyden haasteet ja ilot: terveiset Boco IP:n yrittäjäwebinaarista

Yrittäjyyden haasteet ovat yhdistää menestys ja menetykset. Yrittäjän polulla on vaikeita valintoja ja tienristeyksiä mistä pitää valita oikea tie. Kun valinnat tekee oikein, saadaan yrittäjäwebinaarimme yllätyspuheenvuoron pitäjän, Funzin toimitusjohtaja Aape Pohjavirran kaltaisia lupauksia Suomesta maailmalle. Alkutaipaleeseen liittyy myös IPR:t hyvin olennaisesti. 

Yrittäjyyden ensimmäinen kysymys: tarvitaanko yritystä? 

Yritystä ei ole välttämätöntä perustaa. Oikeuksia, kuten immateriaalioikeuksia voidaan hakea myös yksityishenkilöiden nimiin. Muutama asia kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, jos päättää, että toimii yksityishenkilönä. Useiden rahoitusmuotojen ja tukien, kuten innovaatiosetelin piiriin päästäkseen, täytyy olla yritys. Tukimahdollisuudet ovat rajatumpia yksityishenkilöille. Myös uskottavuus saattaa olla parempi yrityksellä, jos mukaan haetaan esimerkiksi sijoittajia. Myös suojauksen ylläpidosta koituvat kulut rasittavat usein yksityishenkilön taloutta enemmän kuin yrityksen. Jos taas yritys on perustettu, mutta oikeudet jäävätkin yksityishenkilön nimiin, saattaa myöhemmässä vaiheessa tästä tulla ongelmia. Tilanteessa, missä yritys myydään tai ajautuu riitaan, immateriaalioikeuksien omistus väärällä taholla voi aiheuttaa paljonkin ongelmia, jopa lopettaa koko yrityksen toiminnan pahimmillaan. 

Yrittäjyyden toinen kysymys: mitä aineettomia suojamuotoja on tarjolla? 

Toimialasta riippuen, eri suojamuotojen valinta kannattaa tehdä huolella. Patentit ovat hyviä teknisten ratkaisujen suojaamiseen, missä korostuu uutuuden vaatimus. Teknisiä ratkaisuita suojataan myös hyödyllisyysmalleilla, joka on vähän kevyempi ja nopeampi versio patentista. Keksinnöllisyysvaatimus on vähän alhaisempi. Patentin suoja-aika Euroopassa on 20 vuotta, hyödyllisyysmallilla se on puolet lyhyempi, 10 vuotta. Tavaramerkeillä suojataan brändiä eikä niihin liity uutuusvaatimusta. Ainoa mikä tavaramerkeissä huomionarvoista on, että siinä on tietynlainen erottamiskykyvaatimus. Se on hyvin edullinen keino varmistaa esimerkiksi nimen tai logon yksinoikeus ja teoriassa suoja-aika on loputon, kunhan se uudistetaan 10 vuoden välein. Merkin suoja-alan, eli käytännössä sen, millaiseen toimintaan merkillä pystytään puuttumaan, määrittää tavaramerkkiluokat. Mallisuojalla suojataan tuotteen ulkonäköä eikä siinä ole absoluuttista uutuusvaatimusta. Mallia tosin ei suositella julkistettavan ennen hakemusta, mutta jos näin on vahingossa käynyt, mallioikeutta voi vielä hakea 12 kk sisällä julkistuksen jälkeen. Tämän jälkeen se on käytännössä mahdotonta. Suoja-aika on enimmillään 25 vuotta ja mallisuoja onkin erittäin kustannustehokas vaihtoehto. Mallisuojan saa käytännössä nopeastikin, jopa muutamassa viikossa, kun esimerkiksi patenttiprosessi saattaa viedä vuosia. 

Yrittäjyyden kolmas kysymys: mistä saan apua? 

Kaikkea ei tarvitse tai kannatakaan hoitaa kerralla kuntoon – kannattaa kuitenkin ymmärtää immateriaalioikeuksien arvo ja toteuttaa suojaus ihan yrityksen alkuvaiheessa. Tämän lisäksi kannattaa palkata asiantuntija valvomaan omia oikeuksia ellei itse sitä halua tehdä. Ihan kaiken suojaamiseen voi käyttää loputtomasti resursseja, joten järkevä lähestyminen kannattaa aina. Tästä voi keskustella esimerkiksi Boco IP:n asiantuntijoiden kanssa tunnin mittaisessa ilmaisessa palaverissa. Siinä päästään jo alkuun suojauksen suunnittelussa liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. 

Kun oikeuksien suojaus on hoidettu kuntoon, kannattaa katseet kohdistaa merkin oikeaoppiseen käyttöön ja tämän käytön dokumentointiin tulevaisuutta varten. Joskus oikeuksista joudutaan kuitenkin pitämään tiukemmin kiinni, mikäli esimerkiksi huomataan, että jokin kolmas osapuoli käyttää oikeuksianne ilman lupaa. Tällaiseenkin tilanteeseen on hyvä varautua kumppaneiden kautta – esimerkiksi IF tarjoaa juuri tähän tarkoitukseen räätälöityä IPR-vakuutusta, jolla pystytään varautumaan myös yllä mainitun kaltaisiin ikäviin tilanteisin ilman, että yrityksen taloustilannetta vaarannetaan. 

Innovation Home korostaa viestiään yrittäjille: pitää uskaltaa pyytää apua ja neuvoja kun ei itse osaa tai pysty. Innovation Home on tarina siitä, kun kaksi naista: Petra ja Katja, halusivat muuttaa työskentelykulttuuria. HOME rakentui sanoista happiness, opportunity, matchmaking ja empathy. Innovation Home on myös tarina onnistumisesta, ja kovasta periksiantamattomasta työstä start-up kentän eteen. Tällä hetkellä Innovation Homen pisteitä löytyy myös Suomen ulkopuolella Los Angelesissa ja Singaporessa.  

Innovation Home on tehty sitä varten, että voi opetella ja oppia voi muilta yrityksiltä. Siksi Innovation Home on olemassa: yrittäjiä varten. Kaikki palvelut saman katon alta. Tarkoitus on luoda kohtaamisia muiden yritysten kanssa, sillä Innovation Home uskoo kohtaamisiin.  

Lue myös Eurooppapatenttiasiamiehemme Sini-Maaria Mikkilän muistilista yrittäjille.

Kirjoittajat

Blogin kirjoittajat ovat Heidi Lautjärvi  ja Jerry Härkönen. Heidi työskentelee Boco IP:n viestintä- ja markkinointitiimissä Head of Marketing and Communications -roolissa ja Jerry IP-lakimiehenä.

Uusimmat blogiartikkelit

Millainen nimi on hyvä tavaramerkkisuojan kannalta? 

Essi Karppanen, Saoussen Merdes ja Anastasiia Kravtcova suorittaneet vaativan EQE:n ensimmäisen vaiheen

Market Explorer -rahoituksella tukea PK- ja midcap yrityksille

Boco IP yksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place To Work® -listalla

Vanteista vahinkoihin: suomalaisen maahantuojan oppitunti tavaramerkkioikeuksista 

Kirjoittaja

Jerry Härkönen 
IP Advisor, OPINTOVAPAALLA
+358 40 538 7223
jerry.harkonen@bocoip.com