Uusi luokituskäytäntö EU-tavaramerkkien tavaraluetteloille

Euroopan unioni päätti viime vuoden huhtikuussa tavaramerkkisääntelyn uudistamisesta eli tavaramerkkidirektiivin ja -asetuksen muuttamisesta. Tavoitteena on virtaviivaistaa, modernisoida ja vauhdittaa rekisteröintiprosessia niin EU:ssa kuin jäsenvaltioissakin. Lakimuutoksessa huomioidaan muun muassa EU-tuomioistuimen tekemä ennakkopäätös (ns. IP Translator -päätös), joka liittyy tavaramerkkihakemusten tavara- ja palveluluetteloiden yksiselitteisyyteen ja täsmällisyyteen.

EU-tavaramerkkejä koskevien lakimuutoksien odotetaan tulevan voimaan kuluvan kuukauden aikana.

Onko merkkisi rekisteröity luokkaotsakkeille?

EU-merkkejä koskevalla lakimuutoksella on merkitystä erityisesti tavaramerkeille, joita koskevat EU-tavaramerkkihakemukset on a) laitettu vireille ennen 22.6.2012 ja b) jossa merkki on rekisteröity niin sanotuille Nizzan sopimuksen luokkaotsakkeille. Aiemman käytännön mukaan tällaisten luokkaotsakkeiden on katsottu sisältävän kaikki mahdolliset tavara- tai palvelunimikkeet, jotka voivat kuulua kyseiseen luokkaan. Uuden käytännön mukaan nimikkeiden merkityssisällön katsotaan määräytyvän pelkästään yleiskielen merkityksen mukaan.

Uuteen käytäntöön sisältyy riski, että merkin suoja ei enää koskekaan merkin omistajan toivomia tavaroita tai palveluita. Rekisteröityjen EU-merkkien omistajille annetaan kuuden kuukauden siirtymäaika täsmentää luokkaotsakkeen tavarat ja palvelut. Kuuden kuukauden siirtymäaika alkaa kolmen kuukauden kuluttua lakimuutosten julkaisusta. Tämänhetkisen tiedon mukaan siirtymäaika alkaa huhti-toukokuussa 2016. Siirtymäajan jälkeen muutoksia ei enää voi tehdä.

Boco IP auttaa asiakkaitaan tavaramerkkien luokituskäytännön muutoksessa

Käymme läpi asiakkaidemme luokkaotsakkeita koskevat EU-merkit, joiden hakemukset on jätetty ennen 22.6.2012 ja arvioimme, olisiko syytä tutkia tarkemmin nimikkeiden kattavuutta ja tehdä muutoksia tavara- ja palveluluetteloon kuuden kuukauden siirtymäajan aikana. Lähetämme arviot asiakkaille maaliskuun loppuun mennessä.

Muutoksia myös EU-tavaramerkkiviraston maksuihin ja nimeen

EU-tavaramerkkejä koskevalla uudistuksella pyritään ohjamaan hakijoita harkitumpaan suojien hakemiseen. Perusviranomaismaksu tulee tämän vuoksi kattamaan ainoastaan yhden tavaramerkkiluokan, mutta maksu pienenee jonkin verran. EU-tavaramerkkiviraston (OHIM) virallinen nimi tulee muuttumaan. Uusi nimi tulee olemaan Euroopan Unionin Immateriaalioikeusvirasto (European Union Intellectual Property Office). Muutoksen myötä EU-tavaramerkin uudeksi viralliseksi nimeksi tulee Eurooppalainen tavaramerkki.

Uusimmat blogiartikkelit

Millainen nimi on hyvä tavaramerkkisuojan kannalta? 

Essi Karppanen, Saoussen Merdes ja Anastasiia Kravtcova suorittaneet vaativan EQE:n ensimmäisen vaiheen

Market Explorer -rahoituksella tukea PK- ja midcap yrityksille

Boco IP yksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place To Work® -listalla

Vanteista vahinkoihin: suomalaisen maahantuojan oppitunti tavaramerkkioikeuksista 

Kirjoittaja