Neljä bocolaista Markkinaoikeuden sivutoimisiksi asiantuntijajäseniksi

Karri Leskinen, Jonna Sahlin, Anu Keinänen ja Jaana Hämäläinen määrätty Markkinaoikeuden sivutoimisiksi asiantuntijajäseniksi.

Valtioneuvosto on 11.6.2020 oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin allekirjoittamalla päätöksellä määrännyt toimikauden kesken toimitetun täydentävän haun tuloksena Markkinaoikeuden sivutoimisiksi asiantuntijajäseniksi:

toimitusjohtaja, eurooppapatenttiasiamies Karri Leskisen
diplomi-insinööri, eurooppapatenttiasiamies Anu Keinäsen
filosofian tohtori, eurooppapatenttiasiamies Jaana Hämäläisen ja
diplomi-insinööri, eurooppapatenttiasiamies Jonna Sahlinin.

Ylläolevat henkilöt on nimetty Markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi täydentävässä haussa käsittelemään ja ratkaisemaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 4§:n mukaisia teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita ajalle 15.6.2020-31.3.2023.

Markkinaoikeudessa, jonka toimivalta on koko Suomi, käsitellään hankinta-asioita, kilpailu- ja valvonta-asioita, markkinaoikeudellisia asioita sekä teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita.  Markkinaoikeuden ylituomarin lisäksi erikoistuomioistuimessa on 23 markkinaoikeustuomaria ja kaksi markkinaoikeusinsinööriä. Näiden lisäksi valtioneuvosto määrää viideksi vuodeksi kerrallaan sivutoimisia asiantuntijajäseniä. Heidän kelpoisuusvaatimuksenaan on ylempi korkeakoulututkinto. Tämän lisäksi teollisoikeudellisen asian käsittelyyn osallistuvalta asiantuntijajäseneltä edellytetään perehtyneisyyttä kuhunkin käsillä olevan asian tekniikan alaan tai patentointiin liittyviin kysymyksiin.

(Lähde www.markkinaoikeus.fi)

Boco IP onnittelee lämpimästi Karria, Anua, Jaanaa ja Jonnaa nimityksestä.

Uusimmat blogiartikkelit

Kolme bocolaista nimitetty Markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi 

Market Explorer -rahoituksella tukea PK- ja midcap yrityksille

Boco IP yksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place To Work® -listalla

Vanteista vahinkoihin: suomalaisen maahantuojan oppitunti tavaramerkkioikeuksista 

Esittelyssä Boco IP:n Essi Karppanen

Brändiuudistus – kolhuja IPR-vesilasissa?

Kirjoittaja