Suomen tavaramerkkilakiin tulossa muutoksia

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä on äskettäin saanut valmiiksi luonnoksen hallituksen esitykseksi tavaramerkkilaiksi. Luonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2018 ja täysin uudistetun tavaramerkkilain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. Samanaikaisesti saatetaan voimaan sekä Euroopan parlamentin ja unionin direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä että Singaporen tavaramerkkioikeudellinen sopimus.

Tavaramerkkilakiin ehdotetaan muun muassa seuraavia muutoksia:

  • Tavaramerkkirekisteröintien ja rekisteröityjen toiminimien hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysmenettely voidaan tehdä Patentti ja -rekisterihallituksessa (PRH), vaihtoehtona markkinaoikeusmenettelylle. PRH:n päätöksestä voi valittaa markkinaoikeuteen.
  • Väitemenettelyssä väitteentekijän on tavaramerkin hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yli viisi vuotta aikaisemmin rekisteröity tavaramerkki on otettu tosiasiallisesti käyttöön.
  • Tavaramerkiltä ei enää edellytetä graafista esitettävyyttä. Merkin tulee kuitenkin olla selkeä, täsmällinen ja ymmärrettävä.
  • Kymmenen vuoden suoja-aika lasketaan alkavaksi hakemuksen tekemispäivästä nykyisen rekisteröintipäivän sijaan.
  • Käsittelyn jatkaminen tulee mahdolliseksi, vaikka viraston antamaa määräaikaa ei ole noudatettu.
  • Mikäli kansallista tavaramerkkihakemusta koskevaan välipäätökseen ei vastata, hakemus ei jää kokonaan sillensä. Sillensäjättöpäätös koskee vain hakemuksen sitä osaa, jolle on esteitä rekisteröinnille.
  • Ennen 31.12.2013 jätettyjä tavaramerkkihakemuksia, jotka kattavat vain Nizzan luokitusjärjestelmään kuuluvat luokkaotsikot, voidaan täsmentää koskemaan tavaroita ja palveluita, jotka eivät kata luokkaotsikon kirjaimellista merkitystä. Täsmennysilmoitus tulee tehdä viimeistään silloin, kun tavaramerkki uudistetaan seuraavan kerran.

Huomioithan, että yllä esitetyt muutosehdotukset eivät vielä ole voimassa Suomessa, ja että ne saattavat muuttua lainsäädäntöprosessin aikana. Tiedotamme lakiprosessin edistymisestä.

Uusimmat blogiartikkelit

Kolme bocolaista nimitetty Markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi 

Market Explorer -rahoituksella tukea PK- ja midcap yrityksille

Boco IP yksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place To Work® -listalla

Vanteista vahinkoihin: suomalaisen maahantuojan oppitunti tavaramerkkioikeuksista 

Esittelyssä Boco IP:n Essi Karppanen

Brändiuudistus – kolhuja IPR-vesilasissa?

Kirjoittaja