Miten merkitä patentti tuotepakkaukseen?

Säännöt koskien patenttimerkintöjä vaihtelevat vahvasti maittain – toisaalla ne ovat pakollisia korvausten saamiseksi loukkaustapauksissa, kun taas toisaalla tuotteiden merkitseminen on vapaaehtoista. Tämä on hyvä pitää mielessä, jos käyttää esimerkiksi samoja tuotepakkauksia eri maissa.

Patentinhakijoilla ja -haltijoilla on Suomessa mahdollisuus tehdä tuotteisiin patentointia koskeva merkintä. Patenttilaissa ei ole omaa pykälää patenttimerkinnöille, mutta joitakin pykäliä sovelletaan myös patenttimerkintöjen osalta. Markkinoinnissa käytettäviin patenttimerkintöihin sovelletaan kotimaassa lisäksi lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja kuluttajasuojalakia. Vastaava pätee myös muihin teollisoikeuksiin.

Patentinhakijalla on mahdollisuus ilmoittaa tuotteeseen liittyvästä patenttihakemuksesta; suositeltava käytäntö on merkitä hakemusnumero ja maa. Tosin tässä yhteydessä on tärkeää huomioida, että merkinnän myötä hakijalla on velvollisuus toimittaa hakemusasiakirjat pyydettäessä kolmansille osapuolille, vaikka hakemus ei olisi vielä tullut julkiseksi. Mikäli patenttihakemuksesta on mainittu tuotteessa ilman hakemusnumeroa, hakijalla on velvollisuus ilmoittaa numero pyydettäessä.

Patentin osalta suosittelemme samoin merkitsemään patenttinumeron ja maan. Mikäli tuote on merkitty hakemusnumerolla ja maalla, ei sitä ole välttämätöntä muuttaa, kun patentti myönnetään. Sen sijaan, jos hakemus kaatuu tai se hylätään, tai jos patentti raukeaa tai se rajoitetaan niin, ettei se suojaakaan kyseistä tuotetta, patenttimerkinnän säilyttäminen tuotteessa voidaan katsoa harhaanjohtavaksi ja siten lainvastaiseksi. Muutenkaan patenttimerkinnät eivät saa olla virheellisiä tai harhaanjohtavia. Suomessa on ylipäänsä vähän kokemusta patenttimerkinnöistä. Myöskään kuluttajaviranomaisen tietoon ei ole tullut tapauksia, joissa kuluttaja olisi tehnyt valituksen patenttimerkintään liittyen.
Patenttimerkinnöistä voi olla hyötyä patentinhaltijalle esim. loukkaustapauksessa, jolloin saattaa olla helpompi osoittaa, että kolmas osapuoli on tiennyt patenttioikeudesta. Siten voi olla mahdollista osoittaa teon tahallisuus, jolloin myös tuomittavien korvausten määrä saattaa nousta. Patenttimerkintä ei kuitenkaan ole Suomessa koskaan edellytys korvausten saamiseksi patentin loukkausasiassa.

Osaa tuotteista koskee tiukemmat säädökset patenttimerkintöjen ja muidenkin tuote- tai pakkausmerkintöjen suhteen; näin on esimerkiksi tupakkatuotteiden kohdalla. Oikein käytettynä patenttimerkinnät voivat tuoda lisäarvoa tuotteen myyntiin ja toimia pelotteena kilpailijalle, mutta niihin liittyvät riskit on hyvä tiedostaa. Suosittelemme kysymään neuvoa asiantuntijoiltamme, ennen kuin tuotteisiin laitetaan patenttimerkintöjä.

Uusimmat blogiartikkelit

Yhtenäispatentti laajenee

Antti Pörhönen aloittanut Boco IP:llä patenttiasiamiehenä

Onko hyödyllisyysmalli tarpeellinen?

Uudet EU:n mallioikeussäännöt hyväksytty

Millainen nimi on hyvä tavaramerkkisuojan kannalta? 

Kirjoittaja