Mallisuoja ja sen kipupisteet

Mallisuoja mahdollistaa tuotteiden ulkomuodon ja muotoilun rekisteröinnin. Mallisuojan kohteena voivat olla fyysiset tuotteet, tuotteiden osat tai lisävarusteet, pintakuviot, kuosit, graafiset tunnukset, ohjelmistojen ja kotisivujen visuaaliset käyttöliittymät ja moni muu asia. Suoja koskee nimenomaisesti ulkomuotoa – sen mikä silmä näkee tai sormet tuntevat – eli se ei koske tuotteen takana olevaa ideaa.

Mallisuoja antaa oikeuden kieltää muita valmistamasta, myymästä ja markkinoimasta saman kokonaisvaikutelman antavia tuotteita. Mallisuojan edellytyksenä on, että mallin on oltava uusi verrattuna aiemmin julkisena olleisiin tuotteisiin, ja sen antama kokonaisvaikutelma on poikettava aiemmin julkisena olleista tuotteista. Malleja voi rekisteröidä kansallisesti, EU-tasolla tai kansainvälisen mallirekisteröinnin avulla.  

Kuulostaa yksinkertaiselta ja helpolta! Seuraavat kipupisteet näyttävät kuitenkin toistuvan: 

Mallisuoja ja kipupiste 1: Onko mallisuoja helposti kierrettävissä? 

Moni kokee turhautumista, koska mieltää, että mallisuojan voi kiertää tekemällä suhteellisen pieniä muutoksia muotoiluun. Usein syynä ei kuitenkaan ole mallisuojan heikkous vaan, miten suojaa on käytetty tuotteen ulkomuodon suojauksessa. On suojattu pelkästään tuotteen kokonaisulkomuoto mutta jätetty rekisteröimättä tuotteen omintakeiset visuaaliset piirteet erillisillä mallirekisteröinneillä. Tällöin muodostuu helposti tilanne, että kilpailija pääsee kiertämään suojan muotoilemalla oman tuotteen, joka näyttää hyvinkin samankaltaiselta, mutta jossa osa tuotteen piirteistä ovat erilaisia.  

Jotta tällaisia tilanteita ei muodostuisi, on aivan keskeistä, että kun mallisuojahakemusta valmistellaan, niin mietitään, onko mahdollista suojata tuotteen omintakeisia piirteitä erillisillä mallirekisteröinneillä. Siinä vaiheessa kannattaa myös miettiä, kannattaako suojata variaatiota tuotteesta omilla mallirekisteröinneillä, jotta saadaan laajempi suoja. Variaatioiden rekisteröinti kannattaa tehdä, vaikka niitä ei ole itse tarkoitus valmistaa, jotta kilpailija ei pääse niitä valmistamaan. 

Mallisuoja ja kipupiste 2: Mallin piirrokset tai kuvat 

Toinen kipupiste ovat mallihakemuksessa jätettävät kuvat tai piirrokset tuotteesta. Niihin kannattaa kuitenkin panostaa, koska ne ovat mallisuojan ydin. Kuvat tai piirrokset ovat aivan kriittisiä sen osalta, miten laajasti pystyy kieltämään muita käyttämästä samankaltaista muotoilua. Tuotetta koskevista piirroksista kannattaa tyypillisesti jättää pois kaikki epäolennaiset piirteet, jotka voivat esimerkiksi olla tuotteen väri- ja pintamateriaalit. Mikäli epäolennaisia piirteitä on liian paljon mukana, niin suoja kaventuu ja sen kiertäminen helpottuu.  

Tyypillisesti kannattaa käyttää viivapiirroksia tuotteesta. Tietyn tyyppisten mallien osalta kuvat tai valokuvat voivat olla parempia, esimerkiksi jos tuotteen pintarakenne on oleellinen osa tuotteen omintakeisuutta. 

Mallisuoja ja kipupiste 3: Suojan pysyvyys 

Mallisuojat ovat mitätöitävissä rekisteröinnin jälkeen, jos ilmenee, että samanmuotoista tuotetta oli ollut markkinoilla tai julkisena tai malli ei poikkea tarpeeksi sellaisista aiemmista tuotteista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos aikoo vedota mallirekisteröintiin kilpailijaa vastaan, niin kannattaa ennen yhteydenottoa tutkia, oliko mallirekistereissä tai markkinoilla samankaltaisia tuotteita, kun oma hakemus jätettiin. Välillä tutkimuksissa löytyy samankaltaisia tuotteita, jotka ovat suurempia tai pienempiä riskejä, ja joita mahdollisesti voitaisiin käyttää perusteina mallirekisteröinnin mitätöinnille, mikä tietysti on turhauttavaa. 

Mallisuoja ja sen pysyvyys

Kannattaako jättää tuote sitten mallisuojaamatta? 

Ilman rekisteröintiä tuotteen ulkomuoto ja muotoilu on käytännössä vapaasti kaikkien käytettävissä. Vaikka tekijänoikeus voi koskea myös teollisesti valmistettuja tuotteita, niin sen olemassaolon osoittaminen on aina todistelua vaativaa, kun taas mallisuoja on näytettävissä rekisteröintitodistuksen avulla.  

Muotoilu voi myös saada suojaa rekisteröimättömän mallisuojan kautta, mutta sellaisenkin olemassaolo vaatii todistelua mallisuojan olemassaolosta ja edellyttää lisäksi, että pystyy näyttämään kopioinnin olleen tahallista ja suoja rajoittuu hyvin samankaltaisiin kopioihin. Rekisteröimällä tuotteen malliksi todistustaakka kääntyy – niiden, jotka haluaisivat käyttää muotoilua ja valmistaa samankaltaisia tuotteita, joutuvat kyseenalaistamaan mallirekisteröinnin validiteetin – ja lisäksi suoja on laajempi. 

Jos muotoiluun on panostettu ja se on keskeinen kilpailutekijä tuotteessa, niin silloin mallirekisteröintiä kannatta harkita vakavasti. 

Kirjoittaja IP-lakimies Peter Åkerlund auttaa merkkien ja muun aineettoman pääoman suojaukseen liittyvissä asioissa.

Mallisuojista voi lukea lisää täällä: https://www.prh.fi/fi/mallioikeudet/hakijalle/mika_on_mallioikeus.html

Uusimmat blogiartikkelit

Kolme bocolaista nimitetty Markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi 

Kymmenen kappaletta 30 000 euron arvoista innovaatioseteliä Smart Cities & Sustainability -alojen startupeille.

Törkeä rahastusyritys kansallisen tavaramerkin rekisteröineille

London Calling – matka Lontooseen FICPI-kokoukseen

EPO:n postipäivät jäävät historiaan

Kesätyöntekijöiden kuulumisia osa II

Kirjoittaja

Peter Åkerlund 
IP-lakimies, osakas
+358 9 6866 8413
peter.akerlund@bocoip.com