IPS – Kurkistus kolmen kirjaimen taakse

Kun asiakas haluaa suojata keksintönsä, hänen ensimmäinen kontaktinsa patenttitoimistossa on patenttiasiamies. Asiantuntija pitää huolen siitä, että keksinnön suojapiiristä muodostuu riittävän laaja ja hakemuksen sisällöstä sellainen, etteivät kilpailijat pääse hyödyntämään arvokasta aineetonta pääomaa. Tämän jälkeen hakemus on valmis toimitettavaksi patenttivirastoon. Tässä vaiheessa kuvaan astuu mukaan asiamiehen työpari – henkilö, jonka erikoisosaamista ovat hakemuskäsittelyn aikaiset muodollisuudet. Patenttitoimistosta riippuen tällaisen henkilön tehtävänimike on tavallisimmin patentti- tai IP-assistentti. Meillä Bocolla muodollisten asioiden asiantuntijan titteli on IP Specialist, administration and formalities. Minä olen yksi heistä. Toimistomme sisäisessä kielenkäytössä minua ja kollegojani kutsutaan IPSuiksi.

Me IPSut emme ole aina olleet IPSuja, sillä vielä vuosi sitten tittelimme oli osastosta riippuen joko patentti- tai tavaramerkkiassistentti. Nykyinen tehtävänimikkeemme kuvastaa mainiosti työkenttämme laaja-alaisuutta. Eräät työtehtävät ovat kaikille IPSuille yhteisiä – muodollisuuksien hallinnoinnin lisäksi niitä ovat muun muassa kirjeenvaihto niin asiakkaiden, ulkomaisten asiamiestoimistojen kuin virastojenkin kanssa, laskutus ja tärkeimpänä kaikista määräpäivien valvonta. Lisäksi jokaisella IPSulla on erityinen osaamisalueensa, kuten eurooppapatenttien validointi Suomessa ja Ruotsissa, asiakasrekisterin päivittäminen, viestintätehtävät ja toiminnanohjausjärjestelmämme kehittäminen. IPSuna työskentely on suurimman osan ajasta itsenäistä, mutta siitä huolimatta tässä työssä ei jää eikä saa jäädä yksin. Säännöllisin väliajoin järjestettävissä kokouksissa käymme läpi senhetkisen työtilanteen ja pohdimme esillä olevia työhön liittyviä kysymyksiä. Hyvät vinkit jaetaan, virheistä otetaan opiksi.

Joissakin patenttitoimistoissa assistentti saattaa hoitaa vain tiettyyn hakemuskäsittelyn vaiheeseen liittyviä muodollisia asioita, mutta Bocolla me IPSut näemme hakemuksen koko elinkaaren. Hakemusasiakirjojen virastoon toimittamisen ja patenttikirjan ilmestymisen välillä on aikamoinen matka, ja erityisen monivaiheinen siitä tulee, mikäli hakemusta on päätetty jatkaa ulkomaille. Onkin selvää, että näin pitkän prosessin aikana asiakas on paljon tekemisissä paitsi hakemusta hoitavan asiamiehen, myös IPSun kanssa. Tästä syystä meille on tärkeää huomioida asiakkaan yksilölliset tarpeet jo yhteisen matkan ensi hetkillä – hänen pitää voida luottaa siihen, että arvokkaat asiat ovat meillä hyvissä käsissä, ja lisäksi tietää, että puoleemme voi kääntyä aina, kun kysyttävää ilmenee.

Patenttiassistentin tai IPSun työhön ei ole olemassa varsinaisia kelpoisuusvaatimuksia saati erillistä koulutusta. Itse päädyin alalle yli 11 vuotta sitten, ja muistan, että työpaikkailmoituksessa huomioni kiinnitti maininta mahdollisuudesta päästä hyödyntämään kielellistä osaamista. Hyvä suomen ja englannin kielen taito onkin osoittautunut työssäni tärkeäksi. Lisäksi IPSun on oltava halukas oppimaan jatkuvasti uusia asioita ja kehittämään itseään. Toivottavia ominaisuuksia ovat myös hyvä paineensietokyky ja taito priorisoida. Niiden avulla pärjää pitkälle, ja muilta osin työ opettaa tekijäänsä, kuten kliseisesti sanotaan. Kaikkien näiden vuosien jälkeen voin ilokseni todeta, että uuden oppiminen jatkuu edelleen.

Uusimmat blogiartikkelit

Eurooppapatenttiasiamies, DI Sini-Maaria Mikkilä kutsuttu osakkaaksi 

Kolme bocolaista nimitetty Markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi 

Esittelyssä Bocon IP:n Essi Karppanen

Brändiuudistus – kolhuja IPR-vesilasissa?

Tekoäly eli AI teki keksinnön, mutta kuka voi olla keksijä?

SME Fund -avustusohjelman haku on käynnistynyt

Kirjoittaja