Tietokoneohjelmat

Lähtökohtaisesti tietokoneohjelmat sellaisinaan eivät ole voineet olla Euroopassa patenttisuojan kohteina. Sen sijaan tietokoneohjelmat ovat vanhastaan olleet tekijänoikeudellisesti suojattuja kirjallisina teoksina, jolloin suoja-ala ei koske tietokoneohjelmilla luotuja teknisiä ratkaisuja.
Tietokoneohjelmat kuvituskuva Boco IP

Viime aikoina kuitenkin myös tietokonesovelteiset tekniset ratkaisut ovat voineet olla patentoitavissa, mikäli ratkaisuilla on tekninen luonne ja ratkaisut täyttävät patentoinnin edellytykset.

Tietokonesovelteisten ratkaisujen patentoitavuus tarjoaa keksijän oikeussuojan näkökulmasta keksijälle tekijänoikeutta laajemman suojan. Patenttioikeutta voidaan myös käyttää esimerkiksi jatkokehittelyssä rahoituksen vakuutena, kun puolestaan tekijänoikeuden osalta rajoitukset vakuuskäyttöön asettavat haasteita.

Kaiken kaikkiaan tietokoneohjelmasovelteisilla keksinnöillä on usein merkittävä taloudellinen arvo.

Uusimmat wiki-artikkelit

Immateriaalioikeudet ja niiden kaupallistaminen

Tavaramerkin rekisteröinti EU:ssa

Lisensointi ja lisenssisopimukset

Innovaatioseteli

Liikesalaisuudet

Aiheen asiantuntijat

Christian Westerholmin kuva, Boco IP
Christian Westerholm 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+358 9 6866 8469
christian.westerholm@bocoip.com
Tomi Salter profiilikuva
Tomi Salter 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+ 358 9 6866 8439
tomi.salter@bocoip.com
Boco IP - Thomas Carlsson profiilikuva
Thomas Carlsson 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+358 9 6866 8461
thomas.carlsson@bocoip.com
Saoussen Merdes profiilikuva
Saoussen Merdes 
Patent Agent
+358 9 6866 8420
saoussen.merdes@bocoip.com