Tavaramerkin rekisteröinnin edellytykset

Rekisteröitävä merkki ei saa olla identtinen tai sekoitettavissa toisen aiemman rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin kanssa. Merkit ovat sekaannusvaarassa, mikäli ne ovat identtiset tai samankaltaiset ja koskevat samoja tuotteita tai palveluja.
Tavaramerkin rekisteröinnin edellytykset -kuvituskuva

Rekisteröinnin edellytykset kohta 1: Merkin ei-sekoitettavuus

Merkin sekoitettavuutta toisen tavaramerkin kanssa arvioidaan merkin kohderyhmässä syntyvän kokonaisvaikutelman perusteella. Kokonaisvaikutelman arvioinnissa otetaan huomioon merkkien visuaalinen, käsitteellinen ja foneettinen samankaltaisuus.

Tavaramerkki ei saa myöskään olla sekoitettavissa toisen toiminimeen tai yksityisen elinkeinonharjoittajan nimeen. Käytännössä toiminimen on katsottu olevan esteenä tavaramerkille yleensä vain, mikäli toiminimen iskuosa ja tavaramerkki ovat olleet lähes identtisiä.

Rekisteröinnin edellytykset kohta 2: Erottamiskyky

Tuotteiden ja palveluiden yleisnimitykset eivät ole erottamiskykyisiä. Mikäli yleisnimitystä kuitenkin käytetään tavanomaisesta merkityssisällöstään poikkeavasti, on kyseessä erottamiskykyinen merkki. Esimerkiksi sana espresso on erottamiskykyinen tavaramerkki autoille, mutta ei kahvituotteille. Lisäksi erottamiskyvyttömiksi tunnuksiksi on katsottu merkit, jotka esimerkiksi puhtaasti kuvailevat tuotteen tai palvelun lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta tai hintaa.

Tämän perusteella ei esimerkiksi sanaa ase voida käyttää tavaramerkkinä haulikolle tai sanaa plus voida käyttää puhdistusaineen tavaramerkkinä. Erottamiskykyisiksi kuviomerkeiksi ei katsota yksinkertaisia kuvioita itsessään niiden tavanomaisessa ilmaisumuodossa, kuten ympyröitä, neliöitä ja tuote-etikettien perusmuotoja.

Tuotteen luonteenomaista tai teknisen tuloksen aikaansaamiseksi välttämätöntä muotoa sekä tuotteen arvoon olennaisesti vaikuttavaa muotoa, ei voida myöskään suojella tavaramerkillä.

Rekisteröinnin edellytykset kohta 3: Erottamiskyvyttömäksi muuttuminen

Rekisteröity tavaramerkki voi muuttua erottamiskyvyttömäksi, mikäli se muuntuu yleisessä käytössä tuotetta tai palvelua kuvaavaksi yleisnimitykseksi. Käytännön esimerkkejä erottamiskyvyttömiksi muuttuneista tavaramerkeistä ovat esimerkiksi Termos ja Vaseliini.

Toisaalta alkujaan erottamiskyvytön tunnus voi käytössä vakiintumalla saada yleiskielen merkityksensä rinnalle uuden, erottamiskykyisen merkityksen, joka saa kyseisessä merkityksessään tavaramerkkisuojaa. Tällaisia muutoksia arvioitaessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, kuinka kauan ja kuinka laajalti merkkiä on käytetty.

Uusimmat wiki-artikkelit

Immateriaalioikeudet ja niiden kaupallistaminen

Tavaramerkin rekisteröinti EU:ssa

Lisensointi ja lisenssisopimukset

Innovaatioseteli

Liikesalaisuudet

Aiheen asiantuntijat

Boco IP - Elina Heikkilä profiilikuva
Elina Heikkilä 
IP-lakimies, osakas
+358 9 6866 8415
elina.heikkila@bocoip.com
Boco IP - Jerry Härkönen profiilikuva
Jerry Härkönen 
IP Advisor, OPINTOVAPAALLA
+358 40 538 7223
jerry.harkonen@bocoip.com
Laura Roselus profiilikuva Boco IP
Laura Roselius 
IP-lakimies, osakas
+358 40 738 4475
laura.roselius@bocoip.com
Peter Åkerlund 
IP-lakimies, osakas
+358 9 6866 8413
peter.akerlund@bocoip.com