Rekisteröityjen mallien tietokannat

Rekisteröidyistä aineettomista oikeuksista kuten patenteista, hyödyllisyysmalleista, tavaramerkeistä ja mallioikeuksista on mahdollista hakea tietoa kansallisista ja kansainvälisistä sähköisistä tietokannoista. Tietokantojen käyttö säästää usein aikaa ja vaivaa. Tietokannat ovat tärkeä väline, kun pohditaan esimerkiksi keksinnön uutuutta tai halutaan tietoa muiden alalla toimivien tahojen rekisteröinneistä. Tietokantojen aktiivinen seuraaminen on myös hyödyllistä mahdollisten oikeudenloukkausten havaitsemiseksi.
Vetcaren artikkelikuva: mies hymyilee puvussa

Mallioikeustietopalvelu – Suomen mallihakemukset ja rekisteröinnit

Suomen kansallisten mallioikeushakemusten sekä rekisterissä olevien ja rekisteristä poistettujen mallien perustiedot kuvineen löytyvät maksutta mallioikeustietopalvelusta. Lisäksi sieltä löytyvät kansainväliset mallioikeusrekisteröinnit, joissa Suomi on nimetty kohdemaaksi.

Mallioikeustietopalvelussa on mahdollista etsiä julkaisuja käyttämällä esimerkiksi hakemus- tai rekisterinumeroa, mallin hakijan nimeä, tavaraluokkaa tai hakemalla vapaalla sanahaulla.

Mallinetti: https://mallioikeustietopalvelu.prh.fi/

EUIPO eSearch – EU-mallit

EU-mallirekisteriin merkityistä EU-malleista on mahdollista etsiä maksutta perustietoa ja kuvia EUIPO:n ylläpitämän eSearch -palvelun avulla.  eSearch-tietokanta: https://euipo.europa.eu/eSearch/

DesignView – Maantieteellisesti laajin ilmainen mallitietokanta

DesignView-palvelusta voi etsiä tietoja mallirekisteröinneistä. Tietokanta sisältää tällä hetkellä muun muassa  kaikki Euroopan maiden, Yhdysvaltojen ja Venäjän mallirekisterit.DesignView-tietokanta: https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome

Hague Express – Kansainväliset mallit

Kansainvälisen Haagin sopimuksen mukaiset kansainväliset mallirekisteröinnit kuvineen löytyvät maksutta WIPOn ylläpitämästä Hague Express -tietokannasta.

Hague Express: http://www.wipo.int/designdb/hague/en/

Uusimmat wiki-artikkelit

Immateriaalioikeudet ja niiden kaupallistaminen

Tavaramerkin rekisteröinti EU:ssa

Lisensointi ja lisenssisopimukset

Innovaatioseteli

Liikesalaisuudet

Aiheen asiantuntijat

Boco IP - Elina Heikkilä profiilikuva
Elina Heikkilä 
IP-lakimies, osakas
+358 9 6866 8415
elina.heikkila@bocoip.com
Boco IP - Jerry Härkönen profiilikuva
Jerry Härkönen 
IP Advisor, OPINTOVAPAALLA
+358 40 538 7223
jerry.harkonen@bocoip.com
Laura Roselus profiilikuva Boco IP
Laura Roselius 
IP-lakimies, osakas
+358 40 738 4475
laura.roselius@bocoip.com
Peter Åkerlund 
IP-lakimies, osakas
+358 9 6866 8413
peter.akerlund@bocoip.com