Rekisteröimättömien mallien suojaus EU:ssa

Yhteisömallit saavat suojaa kolmen vuoden ajan julkaisustaan Euroopan unionin alueella ilman rekisteröintiä. Rekisteröimättömien yhteisömallien suojan taustalla on erityisesti tarve suojata niiden toimialojen tuotteita, joissa elinkaari on lyhyt. Lyhyen elinkaaren tuotteita valmistetaan esimerkiksi tekstiili- ja vaatetusalalla.

Rekisteröimättömien yhteisömallien suoja on kuitenkin merkittävästi rekisteröityjen mallien suojaa kapeampi. Rekisteröidystä mallioikeudesta poiketen rekisteröimätön yhteisömalli suojaa vain tietoista kopiointia vastaan.

Rekisteröimättömyys riskialtista

Rekisteröimättömien yhteisömallien heikkoutena on epävarmuus suojan edellytysten täyttymisestä. Lisäksi rekisteröimättömän yhteisömallin haltijan tulee loukkaustilanteessa kyetä näyttämään, että mallien yhtäläisyys johtuu rekisteröimättömän yhteisömallin kopioimisesta.

Yhteisömallien riittävä julkaisu ja dokumentointi ovat tärkeitä, sillä mahdollisessa loukkaustilanteessa mallioikeuden alkupäivä on pystyttävä todentamaan.

Uusimmat wiki-artikkelit

Innovaatioseteli

Liikesalaisuudet

Lisensointi

Aineettoman pääoman kaupallistaminen

Patentin väite ja mitätöinti

Aiheen asiantuntijat

Elina Heikkilä 
IP-lakimies, hallituksen jäsen, osakas
+358 9 6866 8415
elina.heikkila@bocoip.com
Jerry Härkönen 
IP Advisor
+358 40 538 7223
jerry.harkonen@bocoip.com
Pamela Lönnqvist 
IP-lakimies
+358 9 6866 8421
pamela.lonnqvist@bocoip.com
Laura Roselius 
IP-lakimies, osakas
+358 40 738 4475
laura.roselius@bocoip.com
Peter Åkerlund 
IP-lakimies, osakas
+358 9 6866 8413
peter.akerlund@bocoip.com