Hyödyllisyysmallin mitätöinti

Kuka tahansa voi vaatia myönnetyn hyödyllisyysmallin mitätöintiä. Mitätöintivaatimus käsitellään Patentti- ja rekisterihallituksessa, jonne mitätöintivaatimus tulee lähettää kirjallisena.
Hyödyllisyysmallin mitätöinti -kuvituskuva

1.1 Mitätöintivaateen käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus tiedottaa hyödyllisyysmallin haltijaa mitätöintivaatimuksesta ja antaa kolme kuukautta aikaa lausua vaatimuksesta. Mikäli hyödyllisyysmallin haltija ei kirjallisesti vastusta mitätöintivaatimusta, rekisteröinti mitätöidään.

Haltijan vastustaessa kirjallisesti mitätöintiä, alkaa lausuntokierros, jossa haltija lausuma lähetetään mitätöintivaatimuksen tekijälle, jolla on kaksi kuukautta aikaa lausua siitä. Mitätöintivaatimuksen tekijän lausuma puolestaan lähetetään haltijalle, jolla on taas kaksi kuukautta aikaa lausua siitä. Tämän jälkeen haltijan lausunto menee vielä kerran mitätöintivaatimuksen tekijälle.

Mikäli haltija vastustaa mitätöintiä lausuntokierroksen jälkeen, rekisteriviranomainen tutkii mitätöintivaatimuksen mitättömäksijulistamisvaatimuksen ja lausuntokierroksen asiakirjojen perusteella.

1.2 Osittaiskumoaminen mahdollinen

Hyödyllisyysmalli voidaan kumota mitätöintimenettelyssä vain osittain, mikäli hyödyllisyysmallin haltija toimittaa rekisteröintiviranomaiseen uudet, rekisteröinnin täyttävät suojavaatimukset mitätöintivaatimuksen johdosta. Patenteista poiketen hyödyllisyysmallin voi kumota ainoastaan mitätöintimenettelyssä, eikä hyödyllisyysmallien väitemenettelyä ole käytössä.

Mikäli mitätöintivaatimus hylätään, mitätöintivaatimuksen tekijän on mahdollista valittaa päätöksestä markkinaoikeuteen. Toisaalta mikäli mitätöintivaatimus hyväksytään, hyödyllisyysmallin rekisteröinnin menettäneellä osapuolella on valitusoikeus. Lisäksi molemmilla osapuolilla on valitusoikeus hyödyllisyysmallin osittaismitätöinnissä.

Uusimmat wiki-artikkelit

Immateriaalioikeudet ja niiden kaupallistaminen

Tavaramerkin rekisteröinti EU:ssa

Lisensointi ja lisenssisopimukset

Innovaatioseteli

Liikesalaisuudet

Aiheen asiantuntijat

Tomi Salter profiilikuva
Tomi Salter 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+ 358 9 6866 8439
tomi.salter@bocoip.com
Christian Westerholmin kuva, Boco IP
Christian Westerholm 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+358 9 6866 8469
christian.westerholm@bocoip.com
Sini-Maaria Mikkilä profiilikuva
Sini-Maaria Mikkilä 
Strategiajohtaja, eurooppapatenttiasiamies, osakas
+358 50 591 0234
sini-maaria.mikkila@bocoip.com
Boco IP:n toimitusjohtaja Karri Leskinen profiilikuva
Karri Leskinen 
Toimitusjohtaja, osakas
+358 40 067 7931
karri.leskinen@bocoip.com
Boco IP - Marja-Liisa Autti profiilikuva
Marja Liisa Autti 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+ 358 9 6866 8495
marjaliisa.autti@bocoip.com