EU-mallisuoja

Viimeistelty ja tyylikkäästi muotoiltu tuote on arvokkaampi ja hinta korkeampi. Pelkkä muotoilu ei kuitenkaan riitä, vaan muotoilulle on myös haettava suojaa.
Boco IP EU-mallisuoja, designtalo

Muotoilu on kaikkialla. Värit, muodot ja kuviot ovat tehokkaita keinoja viestiä kuluttajien kanssa. Muotoilua on mahdollista käyttää aiempaa strategisemmin myös osana liiketoimintaa. Tuotteen muotoilu voi nousta menestystekijäksi ja merkittäväksi keinoksi erottua globaaleilla markkinoilla.

Viimeistelty ja tyylikkäästi muotoiltu tuote on arvokkaampi ja hinta korkeampi. Pelkkä muotoilu ei kuitenkaan riitä, vaan muotoilulle on myös haettava suojaa. Suojaamattomista design-tuotteista tehdään nykyisessä digitalisoituneessa maailmassa nopeasti teollisia plagiaatteja varsinkin Aasiassa.

Suomalainen muotoilu on kansainvälisesti tunnettua ja arvostettua ja sen merkitys myös Suomen kansantaloudelle on jatkuvasti kasvanut. Suomessa kynnys muotoilun suojaamiselle on perinteisesti ollut korkea. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) julkaisemien viime vuosien tilastojen perusteella suomalaiset jättävät määrällisesti noin puolet vähemmän mallisuojahakemuksia kuin esimerkiksi ruotsalaiset ja tanskalaiset, keskieurooppalaisista yrityksistä puhumattakaan.

EU-komissio julkaisi koosteen alkuvuoden 2019 mallisuojausta koskevan konsultaation vastauksista. Koosteen mukaan nykyinen mallisuojajärjestelmä toimii kohtuullisen hyvin, mutta tietoisuus tästä suojamuodosta on liian vähäistä ja lisäksi konsultaatioon osallistuneet tahot kaipaisivat kansallisten järjestelmien harmonisointia. Konsultaation tarkempia tuloksia odotellessa onkin hyvä nostaa esiin mallisuojan merkitys erityisesti muotoilun eli designin suojana.

Mallisuojan rekisteröiminen EU:ssa pähkinänkuoressa

EU:ssa mallin suojaaminen on tehty helpoksi ja edulliseksi. Yhdellä hakemuksella suojan saa koko EU-alueella. Jokaisen, jolle muotoilulla on merkitystä kannattaa ehdottomasti käyttää järjestelmää. EUIPO:n vuonna 2016 julkaistun raportin mukaan IPR-intensiiviset alat tuottavat enemmän, maksavat korkeampia palkkoja ja selviytyvät paremmin huonossa taloustilanteessa. Taloudellisesta näkökulmasta ajatellen mallisuojan hakemiselle tuskin on esteitä, vaikkei olisikaan paljon resursseja käytössä.

EU:ssa mallioikeus on suoja-ajaltaan enintään 25 vuodeksi rajoitettu yksinoikeus, jonka saaminen edellyttää rekisteröintiä. Mallin on oltava uusi ja yksilöllinen. Toisin kuin monissa muissa maissa, EUIPO ei tutki hakemusvaiheessa onko malli uusi ja yksilöllinen, mikä toisaalta nopeuttaa mallin rekisteröintiä. Mallisuojan saa nopeasti, jopa muutamassa päivässä. Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että malli saattaa kumoutua myöhemmin aiemman vastaavan mallin haltijan vaatimuksesta.

Mallioikeus suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuotoa. Koska malli suojaa sellaisia piirteitä, jotka ovat näköaistein havaittavissa kuvista, kannattaa kuviin kiinnittää erityistä huomiota. Perinteisesti on katsottu, että viivapiirrokset antavat kaikkein laajimman suojan. Suoja kannattaa kohdistaa siihen mikä tuotteessa on uutta muotoilua. 3D-kuvia tai valokuvia kannattaa sen sijaan käyttää esimerkiksi, jos tuotteen pinnan muodot tai heijastavat ominaisuudet ovat tärkeitä. Jos uusi muotoilu liittyy tuotteen osiin tai yksityiskohtiin pikemmin kuin kokonaisuuteen, on tarkoituksenmukaista suojata osat tai yksityiskohdat yhdessä tai erikseen kokonaisuuden lisäksi. Lisäksi kannattaa miettiä sitä missä maissa suojaa aiotaan hakea, sillä vaatimukset kuvien suhteen vaihtelevat merkittävästi eri maiden välillä. Maantieteellistä suojaa kannattaa muutenkin miettiä hyvissä ajoin. Tavallisesti malli tulee lähes välittömästi julkiseksi, joten mahdollisten ongelmien korjaaminen myöhemmissä kansallisissa jatkohakemuksissa voi osoittautua haasteelliseksi. Tällaisten ongelmien välttämiseksi EU:ssa kannattaakin pyytää hakemuksen julkaisemisen lykkäystä. Tämä hidastaa myös mahdollisten jäljittelijöiden toimintaa. Lisäksi voi itse suojata tarvittaessa vaihtoehtoisia versioita tuotteesta salassapidon aikana.

Mallisuoja taipuu yllättävän moneen. Sillä voidaan suojata lukuisia erilaisia tuotteita aina logoista, hahmoista ja graafisista symboleista ikoneihin ja graafisiin käyttöliittymiin, printeistä, pintakuvioinnista ja kuoseista huonekaluihin ja erilaisiin sisustuselementteihin, renkaiden pintamalleista pyörän tai auton osiin, tai pakkauksiin. EUIPO:n tilastojen mukaan viime vuosina eniten mallisuojia on haettu huonekaluille, vaatteille, tallennus- ja viestintälaitteille, erilaisille valaisimille sekä pakkauksille. Tavanomaiset ja yksinkertaiset muodot, kuten yksinkertaiset geometriset muodot eivät kuitenkaan saa suojaa, kuten eivät myöskään tekniset ratkaisut tai varaosat. Perinteisesti on katsottu, että suojattavan tuotteen tulee olla konkreettinen, teollisesti tai käsityönä valmistettava esine. Nykyisin keskustellaan palveluiden mallisuojauksen mahdollisuudesta.

Vaihtoehtoiset suojamuodot

Vaikka mallioikeutta pidetään muotoilun ensisijaisena suojamuotona, myös muilla immateriaalioikeuksilla on olennainen merkitys muotoilun suojaamisen kannalta. Tuotteen ulkomuoto voidaan samanaikaisesti suojata useammalla päällekkäisellä suojamuodolla, joista päällimmäisenä tekijänoikeus ja tavaramerkit, joskin myös patentit ja hyödyllisyysmallit voivat tulla kyseeseen.

Tekijänoikeus ei kuitenkaan suojaa automaattisesti kaikkea muotoilua. Arviointi on aina tapauskohtaista, mutta nyrkkisääntönä voidaan todeta, että teoskynnys on perinteisesti ollut suhteellisen korkea käyttötaiteen osalta. Vain harva teollisen muotoilun tuote on käytännössä saanut tekijänoikeussuojaa. Suojan saaminen on edellyttänyt, että teoskynnys ylittyy. Tuotteen on toisin sanoen pitänyt olla henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos. EU-tuomioistuimen 12.9.2019 antaman päätöksen C-683/17 Cofemel mukaan riittäisi, että tekijä on teoksen toteutuksessa kyennyt ilmaisemaan luovia kykyjään tekemällä vapaita luovia ratkaisuja. Samanaikaisesti päätöksessä myös todetaan, että vaaditun omaperäisyyden vaatimukset eivät täyty, jos tekijän mahdollisuudet tehdä luovia ratkaisuja ovat rajalliset johtuen teknisistä vaatimuksista tai rajoituksista. Jää nähtäväksi kuinka tämän päätös vaikuttaa tulkintaan.

Lisäksi tuotteen ulkomuodon voi myös suojata yllä mainitulla kolmiulotteisella tavaramerkillä, jos edellytykset sille täyttyvät. Suojan saaminen ja ylläpitäminen voi kuitenkin osoittautua haasteelliseksi. Monesti kolmeulotteisten merkkien yhteydessä erottautumiskyvyn osoittaminen muodostuu ongelmaksi. Lisäksi sellaisia merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tuotteen luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tuotteen muodosta tai sen arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta, ei ole mahdollista rekisteröidä.

EU:ssa on voimassa myös rekisteröimätön mallioikeus, joka antaa muotoilulle suojaa kolme vuotta siitä päivästä lähtien, kun se on ensimmäistä kertaa tullut tunnetuksi EU:ssa. Se on suppeampi kuin rekisteröity mallisuoja ja antaa suojaa vain jäljentämistä vastaan. Rekisteröimättömän mallioikeuden varaan ei kannata laskea. Kolme vuotta on erittäin lyhyt aika monelle tuotteelle, ja soveltuu lähinnä sellaiseen toimintaan, kuten muotiteollisuuteen, jossa luodaan nopeassa tahdissa uusia malleja. Rekisteröimättömän mallioikeuden haltijan on lisäksi näytettävä toteen, että toinen on kopioinut tuotteen, kun taas rekisteröidyn mallin etuna on se, että toisen osapuolen on näytettävä toteen, että rekisteröinti on mitätön.

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia – suojauksen merkitys korostuu

Digitalisaation aikakautena design-tuotteiden kopiointi on helppoa. Monesti tuoteväärennöksiin havahdutaan vasta kun rekisteröimättömän mallioikeuden suoja-aika on umpeutunut. Rekisteröinnin laiminlyönnillä voidaan näin ollen helposti menettää muotoilun suoja. Hyvin toteutetulla mallisuojauksella mallioikeuden haltija voi tehokkaasti estää loukkaavien kilpailevien tuotteiden tulon EU:n markkinoille 25 vuoden ajan. Rekisteröityjä malleja on helppo käyttää tuoteväärennöksiä vastaan EU-alueella tullipysäytysten avulla.

Digitalisaatiota ei kannata käsittää vain uhkana, sillä se avaa myös täysin uusia mahdollisuuksia muotoilun alalla. Kun painopiste siirtyy yhä enemmän immateriaalioikeuksien lisensointiin ja myyntiin, immateriaalioikeuksien merkitys tulee korostumaan entisestään. Yksinoikeutta tavaran ulkoasuun voidaan lisensioida ilman, että itse oikeus merkittävästi vähentyisi.

Uusimmat wiki-artikkelit

Immateriaalioikeudet ja niiden kaupallistaminen

Tavaramerkin rekisteröinti EU:ssa

Lisensointi ja lisenssisopimukset

Innovaatioseteli

Liikesalaisuudet

Aiheen asiantuntijat

Boco IP - Elina Heikkilä profiilikuva
Elina Heikkilä 
IP-lakimies, osakas
+358 9 6866 8415
elina.heikkila@bocoip.com
Boco IP - Jerry Härkönen profiilikuva
Jerry Härkönen 
IP Advisor, OPINTOVAPAALLA
+358 40 538 7223
jerry.harkonen@bocoip.com
Laura Roselus profiilikuva Boco IP
Laura Roselius 
IP-lakimies, osakas
+358 40 738 4475
laura.roselius@bocoip.com
Peter Åkerlund 
IP-lakimies, osakas
+358 9 6866 8413
peter.akerlund@bocoip.com