Tietokoneohjelmat

Lähtökohtaisesti tietokoneohjelmat sellaisinaan eivät ole voineet olla Euroopassa patenttisuojan kohteina. Sen sijaan tietokoneohjelmat ovat vanhastaan olleet tekijänoikeudellisesti suojattuja kirjallisina teoksina, jolloin suoja-ala ei koske tietokoneohjelmilla luotuja teknisiä ratkaisuja.

Viime aikoina kuitenkin myös tietokonesovelteiset tekniset ratkaisut ovat voineet olla patentoitavissa, mikäli ratkaisuilla on tekninen luonne ja ratkaisut täyttävät patentoinnin edellytykset.

Tietokonesovelteisten ratkaisujen patentoitavuus tarjoaa keksijän oikeussuojan näkökulmasta keksijälle tekijänoikeutta laajemman suojan. Patenttioikeutta voidaan myös käyttää esimerkiksi jatkokehittelyssä rahoituksen vakuutena, kun puolestaan tekijänoikeuden osalta rajoitukset vakuuskäyttöön asettavat haasteita.

Kaiken kaikkiaan tietokoneohjelmasovelteisilla keksinnöillä on usein merkittävä taloudellinen arvo.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt