Tavaramerkkirekisteröinti tuotemerkin suojana

Tavaramerkkirekisteröinti oikeuttaa merkin omistajaa kieltämään muita tahoja käyttämästä tavaramerkkiin sekoitettavissa olevaa tunnusta elinkeinotoiminnassaan. Tavaramerkin haltija voi kieltää omaan merkkiinsä sekoitettavissa olevan merkin käytön, kunhan merkkiä käytetään samojen tai samankaltaisten tuotteiden tai palveluiden tunnuksena.

Kielto-oikeus koskee merkin käyttöä esimerkiksi tavarassa tai sen pakkauksessa, mainonnassa, markkinointi- ja laskutusaineistossa tai merkin käyttöä suullisesti. Tavaramerkki suojaa merkkiä sekä suoralta kopioinnilta että merkin muunnelmia vastaan. Merkkien sekoittumista arvioidaan niiden antamien kokonaisvaikutelmien perusteella.

Tavaramerkiksi voi rekisteröidä minkä tahansa merkin,  jonka avulla tuotteiden tai palveluiden jakeluketju ja loppukuluttajat pystyvät erottamaan markkinoitavat tuotteet ja palvelut toisten yritysten samankaltaisista tavaroista ja palveluista. Perinteisesti tavaramerkin jaetaan sana-, kuvio- tai yhdistelmämerkkeihin, mutta olemassa on muitakin, kuten iskulauseet.. Esimerkiksi Nike on rekisteröinyt iskulauseensa Just do it (EUTM 000514984) EU-tavaramerkiksi.

Tavaramerkiksi voidaan hyväksyä myös äänimerkki tai kolmiulotteinen merkki. Nestlen Perrier -pullon ulkomuotoa suojaa EU-tavaramerkki (EUTM 001231737). Hyvin poikkeuksellisesti tavaramerkiksi voidaan rekisteröidä myös väri tai haju. Fazer on rekisteröinyt tummansinisen Pantone 280 C -sävyn maitosuklaalle (FI 220696).

Yhteisömerkit ja tarkastusmerkit

Tavaramerkkien lisäksi on olemassa yhteisömerkkejä ja tarkastusmerkkejä. Yhteisömerkeillä tarkoitetaan merkkejä, joita käytetään tietyn yhteisön jäsenten harjoittamassa elinkeino- ja ammattitoiminnassa. Tunnettu yhteisömerkki on esimerkiksi Suomalaisen Työn Liiton avainlippumerkki (FI 68193).

Tarkastusmerkkejä puolestaan käytetään tunnuksena tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät tarkastusmerkin haltijan asettamat erityiset laatuvaatimukset. Suomessa esimerkiksi kotimaisten vihannesten pakkauksista löytyy usein Kotimaiset Kasvikset ry:n tarkastusmerkki (FI 127060), jonka käyttö kertoo tuotteen alkuperä- ja laatuvaatimusten täyttymisestä.

Tavaramerkkisuojan syntyminen

Tavaramerkkisuoja syntyy pääsääntöisesti rekisteröimällä merkki tavaramerkiksi. Useimmissa maissa suoja voi syntyä myös pelkän käytön myötä. Merkki on vakiintunut, kun asianmukaiset kuluttaja- tai muut piirit tunnistavat vakiintuneen tavaramerkin pitkäaikaisen käytön perusteella. Niin sanotuissa common law -maissa kuten Yhdysvalloissa, tietty suoja syntyy heti merkin ensikäytön myötä.

Tavaramerkin voimassaolo ja uudistaminen

Tavaramerkki on voimassa kymmenen vuotta rekisteröintipäivästä tai joissain maissa tavaramerkin hakemuspäivästä.  Tavaramerkkirekisteröinti voidaan uudistaa kymmenen vuoden jaksoissa. Merkin omistaja voi kuitenkin menettää tavaramerkkinsä, mikäli tavaramerkkiä ei ilman hyväksyttävää syytä ole tosiasiallisesti käytetty viimeisten viiden, tai joissain maissa kolmen, vuoden aikana.

Käytössä oleva tavaramerkki on uudistamismahdollisuudesta johtuen periaatteessa ajallisesti rajoittamaton, kunhan uudistamismaksut maksetaan joka kymmenes vuosi.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt