Rekisteröimättömien mallien suojaus EU:ssa

Yhteisömallit saavat suojaa kolmen vuoden ajan julkaisustaan Euroopan unionin alueella ilman rekisteröintiä.  Rekisteröimättömien yhteisömallien suojan taustalla on erityisesti tarve suojata niiden toimialojen tuotteita, joissa elinkaari on lyhyt. Lyhyen elinkaaren tuotteita valmistetaan esimerkiksi tekstiili- ja vaatetusalalla.

Rekisteröimättömien yhteisömallien suoja on kuitenkin merkittävästi rekisteröityjen mallien suojaa kapeampi. Rekisteröidystä mallioikeudesta poiketen rekisteröimätön yhteisömalli suojaa vain tietoista kopiointia vastaan.

Rekisteröimättömyys riskialtista

Rekisteröimättömien yhteisömallien heikkoutena on epävarmuus suojan edellytysten täyttymisestä. Lisäksi rekisteröimättömän yhteisömallin haltijan tulee loukkaustilanteessa kyetä näyttämään, että mallien yhtäläisyys johtuu rekisteröimättömän yhteisömallin kopioimisesta.

Yhteisömallien riittävä julkaisu ja dokumentointi ovat tärkeitä, sillä mahdollisessa loukkaustilanteessa mallioikeuden alkupäivä on pystyttävä todentamaan.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt