Mallien suojaus Suomessa

Malli rekisteröidään Suomessa hakemuksella Patentti- ja rekisterihallitukselle. Jos mallin rekisteröintiä on haettu ennen Suomea ulkomailla, hakija voi pyytää etuoikeutta kuuden kuukauden aikana ulkomailla tehdyn ensihakemuksen tekemispäivästä.

Hakemuksessa esitettävät tiedot

Hakemuksessa tulee hakijan henkilötietojen lisäksi nimetä ja ilmoittaa se tuote tai tuotteet, joita hakemuksen malli koskee, liittää hakemukseen mallin kuva-aineisto sekä maksaa hakemusmaksu. Mallihakemus voi sisältää useita eri malleja, mikäli mallia käyttävät tuotteet kuuluvat samaan teollismallien kansainvälistä luokittelua koskevan Locarnon sopimuksen luokkaan.

Rekisteröitävän mallin suoja-alan laajuus määräytyy hakemuksen kuva-aineiston perusteella ja käytännössä rekisteröity malli suojaa vain kuva-aineistossa näkyviä elementtejä. Toisaalta on kuitenkin myös tärkeää, ettei hakemuksen kuvamateriaalissa ole turhia elementtejä, sillä kyseiset elementit vaikuttavat mallin kokonaisarviointiin oikeuden-loukkaustilanteissa. Hakija voi myös halutessaan liittää hakemukseensa mallikappaleen hakemuksensa kohteena olevasta mallista.

Hakemuksen käsittely

Viranomaisessa hakemus luokitellaan ilmoitettujen tuotteiden perusteella. Mallin rekisteröintitutkimuksessa otetaan huomioon kaikki tiedossa olevat seikat. Mikäli rekisteriviranomainen löytää hakemuksesta puutteita tai esteitä, tiedotetaan hakijaa asiasta välipäätöksellä, jotta hakija voi korjata hakemuksensa puutteet.

Jos rekisteriviranomainen ei löydä esteitä mallin rekisteröinnille, viranomainen rekisteröi mallin ja kuuluttaa sen Mallioikeuslehdessä. Suomessa rekisteröintiä on mahdollista lykätä hakijan pyynnöstä korkeintaan kuusi kuukautta hakemis- tai etuoikeuspäivästä.

Väiteaika

Rekisteröinnin kuuluttamisesta alkaa kulua kahden kuukauden väiteaika, jonka aikana on mahdollista tehdä väitteitä mallin uutuutta, yksilöllisyyttä tai rekisteröitävyyttä vastaan. Väiteajan päättymisen jälkeen viranomainen ottaa tehdyt väitteet käsittelyyn ja antaa rekisteröintiä vastaan tehdyt väitteet tiedoksi rekisteröinnin haltijalle.

Rekisteröinnin haltijalla on mahdollisuus lausua jokaisen väitteen johdosta. Mikäli rekisteröinnin haltija ei ota kantaa väitteeseen, viranomainen ratkaisee väiteasian ilman haltijan kannanottoa. Väitteen käsittelyn jälkeen viranomainen kumoaa rekisteröinnin kokonaan tai osittain tai hylkää väitteen. Väitteen johdosta tehtyyn ratkaisuun saa hakea muutosta Markkinaoikeudesta se, jolle päätös on vastainen.

Rekisteröinnin voimassaolo

Rekisteröity malli on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen rekisteröinti voidaan uudistaa neljä kertaa. Näin ollen rekisteröity malli on voimassa korkeintaan 25 vuotta rekisteröinnin myöntämispäivästä. Mikäli mallisuojan kohteena on varaosa, mallisuoja on voimassa kuitenkin korkeintaan 15 vuotta.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt