Hyödyllisyysmallisuojan edellytykset

Hyödyllisyysmallin uutuus

Hyödyllisyysmallin tulee olla uusi hakemuksen tekemispäivään mennessä kaikkialla maailmalla tunnetuksi tulleisiin ratkaisuihin nähden.

Uutuusvaatimus on absoluuttinen, joten mikä tahansa julkiseksi tulo, esimerkiksi julkisen käytön seurauksena tai suullisen esityksen johdosta, on esteenä hyödyllisyysmallin rekisteröinnille.

Hyödyllisyysmallin keksinnöllisyys

Hyödyllisyysmallilta edellytettävän keksinnöllisyyden taso on hieman patentilta edellytettävää keksinnöllisyyden tasoa alhaisempi, joten hyödyllisyysmallisuojan edellytykset voivat täyttyä, vaikka patentin edellytykset eivät täyttyisikään. Hyödyllisyysmallin tekniikan tulee selvästi erota tunnetusta tekniikasta, kun patentilta puolestaan edellytetään olennaista eroa tunnetusta tekniikasta.

Käytännössä tämän on tulkittu tarkoittavan, ettei keksintö saa olla aivan ilmeisesti johdettavissa aikaisemmasta eikä se myöskään saa olla itsestään selvä keskivertoammattimiehelle.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt