Hyödyllisyysmallin mitätöinti

Kuka tahansa voi vaatia myönnetyn hyödyllisyysmallin mitätöintiä. Mitätöintivaatimus käsitellään Patentti-ja rekisterihallituksessa, jonne mitätöintivaatimus tulee lähettää kirjallisena.

Mitätöintivaateen käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus tiedottaa hyödyllisyysmallin haltijaa mitätöintivaatimuksesta ja antaa kolme kuukautta aikaa lausua vaatimuksesta. Mikäli hyödyllisyysmallin haltija ei kirjallisesti vastusta mitätöintivaatimusta, rekisteröinti mitätöidään.

Haltijan vastustaessa kirjallisesti mitätöintiä, alkaa lausuntokierros, jossa haltija lausuma lähetetään mitätöintivaatimuksen tekijälle, jolla on kaksi kuukautta aikaa lausua siitä. Mitätöintivaatimuksen tekijän lausuma puolestaan lähetetään haltijalle, jolla on taas kaksi kuukautta aikaa lausua siitä. Tämän jälkeen haltijan lausunto menee vielä kerran mitätöintivaatimuksen tekijälle.

Mikäli haltija vastustaa mitätöintiä lausuntokierroksen jälkeen, rekisteriviranomainen tutkii mitätöintivaatimuksen mitättömäksijulistamisvaatimuksen ja lausuntokierroksen asiakirjojen perusteella.

Osittaiskumoaminen mahdollinen

Hyödyllisyysmalli voidaan kumota mitätöintimenettelyssä vain osittain, mikäli hyödyllisyysmallin haltija toimittaa rekisteröinti-viranomaiseen uudet, rekisteröinnin täyttävät suojavaatimukset mitätöintivaatimuksen johdosta. Patenteista poiketen hyödyllisyys-mallin voi kumota ainoastaan mitätöintimenettelyssä, eikä hyödyllisyysmallien väitemenettelyä ole käytössä.

Mikäli mitätöintivaatimus hylätään, mitätöintivaatimuksen tekijän on mahdollista valittaa päätöksestä markkinaoikeuteen. Toisaalta mikäli mitätöintivaatimus hyväksytään, hyödyllisyysmallin rekisteröinnin menettäneellä osapuolella on valitusoikeus. Lisäksi molemmilla osapuolilla on valitusoikeus hyödyllisyysmallin osittaismitätöinnissä.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt