EPOn Suullinen käsittely (Oral hearing)

Millainen on EPOn suullinen käsittely? Patenttiasiamiehen helvetti(kö?) ”Suullisen käsittelyn tarkoitus on antaa osapuolelle mahdollisuus esittää suullisesti kaikki osapuolen asiassa esitetyt asiat siten, että Euroopan patenttivirasto (EPO) voi suullisen käsittelyn lopussa antaa päätös”, kertoo eurooppapatenttiasiamiehemme Christian Westerholm

Euroopan patenttisopimuksen (EPC) artiklan 116 mukaan käsittelyn osapuoli voi pyytää suullista käsittelyä. Pyyntö esitetään usein ehdollisena siten, että osapuoli pyytää, että Euroopan patenttivirasto (EPO) järjestää suullisen käsittelyn, mikäli EPO aikoo antaa osapuolelle kielteisen päätöksen käsittelyssä. Mikäli pyynnön ehdot täyttyvät, EPOn pitää järjestää suullinen käsittely. Osapuoli voi esimerkiksi olla patentin hakija patentinhakemusvaiheessa, väitteentekijä tai patentinhaltija väiteprosesseissa, tai valituksen osapuoli patentinhakuvaiheessa tai väite-valitusprosessissa.

Suullinen käsittely ja sen tarkoitus

Suullisen käsittelyn tarkoitus on antaa osapuolelle mahdollisuus esittää suullisesti kaikki osapuolen asiassa esitetyt asiat siten, että EPO voi suullisen käsittelyn lopussa antaa päätöksen. Päätös voi esimerkiksi koskea joitain seuraavista

  • missä muodossa patentti voidaan myöntää;
  • hylätäänkö patenttihakemus, mikäli kysymyksessä on patentinhakuvaiheen suullinen käsittely;
  • patentinhakuvaiheen valituksen aikainen suullinen käsittely;
  • missä muodossa patentti pysyy voimassa; tai
  • mitätöidäänkö patentti, mikäli kysymyksessä on väitteen tai väite-valitusprosessin suullinen käsittely.

Kun aloitin patenttialalla vuonna 1996 ja kuulin, että EPO järjestää tällaisia suullisia käsittelyjä ajattelin, että toivottavasti ehdin siirtyä eläkkeelle ennen kun ensimmäinen suullinen käsittely osuu omalla kohdalleni. Parinkymmenen suullisen käsittelyn jälkeen mielipiteeni asiassa on kuitenkin muuttunut. Eivät ne ole niin pahoja, jos tietää mitä tekee. Lisäksi varmuus tulee kokemuksen kautta.
Suullisissa käsittelyissä valmistelut ovat A ja O. Suurin virhe, jonka voi tehdä on tulla suulliseen käsittelyyn täynnä itsevarmuutta ja takki auki. Suullisen käsittelyn edellytys on, kuten mainittu, ensinnäkin se, että käsittelyn osapuoli on pyytänyt suullista käsittelyä asiassa, ja toiseksi se, että pyynnössä olevat ehdot täyttyvät. Pyynnön seurauksena EPO lähettää kutsun (summons to oral proceedings) ja kutsun liitteenä olevissa asiakirjoissa EPO esittää EPOn mielestä ne asiat, joita ainakin tulisi käsitellä suullisessa käsittelyssä. Kutsun liitteenä olevissa asiakirjoissa EPO esittää lisäksi ennakkokäsityksen (preliminary opinion) asiassa. Vaikkakin EPOn ennakkokäsitys (preliminary opinion) asiassa olisikin sinulle 100% myönteinen, valmistaudu siihen, että ennakkokäsitys on ei-sitova (non-binding) ja että asetelmat saattavat muuttua heti suullisen käsittelyn ensimmäisten 10 minuutin aikana. Älä pidä mitään selvänä (for granted). Tee ennen suullista käsittelyä pelisuunnitelma (game plan). Tunne asian asiakirjat ja valmistaudu yllätyksiin (Prepare for the unexpected). Koska patenttihakemuksen tai patentin kohtalosta päätetään suullisessa käsittelyssä, sinulla pitää olla valmius vastata kysymyksiin ja esittää argumentteja nopeasti. Miettimistaukoja voi aina pyytää suullisen käsittelyn aikana, mutta tauot eivät ole pitkiä.

Suullisen käsittelyn paikka

Ennen covid-pandemiaa suulliset käsittelyt järjestettiin lähes aina Euroopan patenttiviraston tiloissa esimerkiksi Haagissa tai Münchenissä, mutta tällä hetkellä suulliset käsittelyt ovat pääsääntöisesti Zoom-kokouksia. Oma veikkaukseni on, että tästä tulee ainakin osittain pysyvä järjestely, koska Zoom-kokous mahdollistaa myös sen, että EPOn asiassa päättävät henkilöt voivat istua suullisen käsittelyn aikana eri paikoissa. Olin itse hieman skeptinen alussa toimiiko suullinen käsittely Zoomilla, mutta tässäkin asiassa mielipiteeni on muuttunut myönteisemmäksi.

Lopuksi

Lopuksi muutama sana Eurooppapatenttiasiamieskollegoilleni: Muista suullisissa käsittelyissä olla kollegiaalinen, eli muista että asiat riitelevät. Tämä koskee sekä kuinka käyttäydyt EPOa kohti että vastapuolta kohti. Vaikkakin olisit esimerkiksi väitettä koskevassa suullisessa käsittelyssä vahvoilla, muista että jääkiekko-ottelussakin ensimmäisen erän 3-0 johto saattaa muuttua jatkoajalla 3-4 tappioksi. Kollegallisuudesta on myös maininta epi:n code of conductissa eli europpapatenttiasiamiesten eettisissä ohjeissa.

Kirjoittaja Christian Westerholm on Boco IP:n osakas ja eurooppapatenttiasiamies. Christianin aikaisempia blogeja on luettavissa uutiset ja blogi -sivultamme.

EPO:n sivuille tästä: https://epo.org/

Uusimmat blogiartikkelit

Millainen nimi on hyvä tavaramerkkisuojan kannalta? 

Essi Karppanen, Saoussen Merdes ja Anastasiia Kravtcova suorittaneet vaativan EQE:n ensimmäisen vaiheen

Market Explorer -rahoituksella tukea PK- ja midcap yrityksille

Boco IP yksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place To Work® -listalla

Vanteista vahinkoihin: suomalaisen maahantuojan oppitunti tavaramerkkioikeuksista 

Kirjoittaja

Christian Westerholm 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+358 9 6866 8469
christian.westerholm@bocoip.com