EPO:n postipäivät jäävät historiaan

Tähän asti EPO:ssa eli Euroopan patenttivirastossa käytössä olleet niin sanotut postipäivät poistuvat 1.11.2023 alkaen.

Postipäivillä tarkoitetaan EPO:n postitse lähetettyihin ja sähköisiin tiedoksiantoihin vastaamisen määräpäiviin automaattisesti annettua 10 päivän pidennystä, joka lasketaan tiedoksiannon päivämäärästä. Käytännössä siis esimerkiksi tiedonannon päivämäärästä 2 kk päähän ulottuva vastausaika on ollut 2 kuukautta ja kymmenen päivää. Parhaassa tapauksessa viikonloppujen tai juhlapyhien sattuessa sopivasti vastausaika on voinut venyä vielä joitain päiviä pidemmäksikin.

1.11.2023 ja sen jälkeen päivätyt EPO:n sähköiset tiedoksiannot katsotaan toimitetuiksi samana päivänä kuin ne on päivätty. Tällöin myös esimerkin mukainen 2 kk määräpäivä tiedoksiantoon vastaamiseksi lasketaan tästä toimituspäivästä. Määräpäivä saattaa edelleen siirtyä joitain päiviä eteenpäin EPO:n kiinniolopäivien vuoksi, mutta postipäiviä ei siis enää ole.

Postitse lähetetty tiedoksianto katsotaan sekin toimitetuksi tiedoksiantopäivänä, ellei se saavu perille yli seitsemän päivää tiedoksiantopäivän jälkeen. Tällaisessa tapauksessa vastaanottajan tulee itse pitää kirjaa vastaanottopäivästä ja ilmoittaa EPO:lle, mikäli tiedoksianto saapuu myöhässä. Tällöin EPO voi pidentää määräpäivää yhtä monta päivää, kuin seitsemän päivän raja ylittyi. Jos siis tiedoksianto saapuisi perille 10 päivää tiedoksiantopäivän jälkeen, määräpäivää pidennetäänkin vain kolmella päivällä.

Postipäivien poistuminen käytöstä kannustaa siirtymään EPO:n sähköisten viestintäjärjestelmien käyttöön. Me Boco IP:llä käytämme aina sähköistä viestintää EPO:n suuntaan, sillä se on paras keino varmistaa tiedon luotettava ja ajantasainen kulku.

Uusimmat blogiartikkelit

Millainen nimi on hyvä tavaramerkkisuojan kannalta? 

Essi Karppanen, Saoussen Merdes ja Anastasiia Kravtcova suorittaneet vaativan EQE:n ensimmäisen vaiheen

Market Explorer -rahoituksella tukea PK- ja midcap yrityksille

Boco IP yksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place To Work® -listalla

Vanteista vahinkoihin: suomalaisen maahantuojan oppitunti tavaramerkkioikeuksista 

Kirjoittaja

Nina Virolainen
Eurooppapatenttiasiamies
+358 9 6866 8488
nina.virolainen@bocoip.com