Patentilla kasvua

Patentit, tavaramerkit ja muu aineeton pääoma ovat yrityksen tärkeintä omaisuutta. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että yrityksissä osataan huolehtia aineettoman omaisuuden arvottamisesta ja suojaamisesta. Esimerkiksi patentointia saatetaan pitää niin hankalana ja kalliina prosessina, että se jopa jätetään tekemättä.

Suojaamatta jättämistä voisi verrata ulko-oven hankkimiseen ilman asianmukaista lukkoa. Päätös ei välttämättä johda heti ikäviin seurauksiin, mutta riskejä se kasvattaa huomattavasti. Samaan tapaan kuin lukottomasta ovesta voi kävellä sisään, kilpailija pystyy hyödyntämään suojaamatonta aineetonta omaisuutta toiminnassaan. ”Asennustöitä” kannattaakin ajatella tulevaisuutta turvaavana investointina, joka maksaa itsensä takaisin.

Patentoimiseen on saatavissa asiantuntevaa apua, ja hankitut patentit voivat ruokkia yrityksen kasvua esimerkiksi helpottamalla lisärahoituksen saamista. Pitkälti patentoimisen vaikeus on vain mielikuva, jolle ei pidä antaa liikaa valtaa.

Kysy heti aluksi, onko liiketoiminnan ytimessä patentilla suojattavia keksintöjä

Patenttien avulla voidaan suojata teknisiä ratkaisuja. Heti liiketoiminnan alkuvaiheessa on tärkeää kysyä, onko yrityksen liiketoiminnan ytimessä patentilla suojattavia keksintöjä. Omien keksintöjen suojaaminen on menestyvän liiketoiminnan kannalta välttämätöntä. Keksintöjen ja liiketoiminnan muiden osien suojaustarvetta pohdittaessa kannattaa hyödyntää apuna patenttitoimistoa ja kysyä, mitä mieltä suojaamisen ammattilaiset ovat. Pohdi ainakin seuraavia kysymyksiä:

 1. Onko yrityksenne murrosvaiheessa esimerkiksi rahoituksen tai teknologian suhteen?
 2. Aineettomilla oikeuksilla voi olla iso rooli muutoksessa.
 3. Mikä tekee tuotteenne ainutlaatuisiksi:  teknologia, muotoilu vai brändi?
 4. Tämä vaikuttaa suojauskeinojen valintaan. Keksinnöt suojataan patenteilla, brändi tavaramerkeillä ja muotoilu mallisuojilla.
 5. Mitkä kaikki yritykset kilpailevat tuotteidenne kanssa?
 6. Kilpailijaseurannan on syytä olla ajan tasalla.
 7. Millä markkinoilla yrityksenne tai tuotteenne ovat tunnettuja?
 8. Toimintatavat ja suojaukset kannattaa harkita maakohtaisesti.

Patentti on luonteeltaan kielto-oikeus, joka oikeuttaa patentinhaltijaa määräajaksi estämään muita tahoja hyödyntämästä patenttia kaupallisessa tarkoituksessa. Patentti takaa yksinomaisen, ajallisesti ja alueellisesti rajatun suojan keksinnön ammattimaiseen käyttöön.

Suojaamatta jättämisellä menettää enemmän kuin mitä suojaaminen vaatii

Etenkään start-up-yrityksessä ei välttämättä ole tietoa patentoinnista, sen vaativuudesta tai edes oman keksinnön suojaamisen mahdollisuuksista. Tietoa ja apua on onneksi saatavilla patenttitoimistoista, ja suoraan sanottuna tiedon puute patentoinnista on erittäin huono syy jättää aineettoman pääoman suojaus tekemättä. Ilman suojausta menettää todennäköisesti enemmän kuin mitä suojaaminen vaatii, ja pahimmassa tapauksessa kilpailija voi päästä hyötymään aineettomasta pääomastasi ilmaiseksi.

Vaikka patentointiprosessi voi tuntua kalliilta, kyseessä on kasvua ruokkiva investointi, sillä patentoidut tuotteet voivat esimerkiksi mahdollistaa merkittävää lisärahoitusta. Useat tutkimukset osoittavat, että immateriaalioikeuksiin panostavat yritykset menestyvät markkinoilla muita yrityksiä paremmin. EU:n tavaramerkkivirasto EU IPOn tekemän selvityksen mukaan yhdeksän prosenttia EU:n pk-yrityksistä omistaa rekisteröityjä aineettomia oikeuksia, mutta ne yritykset, joilla rekisteröintejä on, saavat tuottoja työntekijää kohti 32 prosenttia enemmän kuin muut pk-yritykset.

Suojaamalla aineettoman omaisuutensa saa yritykseen kasvua ja lisää rahaa

Yhdysvaltalainen tutkimus What Is a Patent Worth? Evidence from the U.S. Patent ‘Lottery’ (2015) osoittaa, että start-up yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu vahvistuu patenttien avulla. Tutkimuksessa käsiteltiin yli 45 000 start-up-yrityksen ensihakemuksia vuosien 2009 ja 2014 välillä. Tutkimuksen tärkeimpiä nostoja ovat:

 • Start-up-yrityksen ensimmäinen myönnetty patentti nostaa työllisyyden kasvua seuraavan viiden vuoden aikana keskimäärin 36 %
 • Vaikutus myynnin kasvuun on vielä suurempi: 51 %
 • Ensimmäinen myönnetty patentti myös vaikuttaa suuresti yrityksen innovoinnin kehittämiseen lisäämällä sekä seuraavien myönnettävien patenttien määrää (45 %), että niiden laatua
 • Patenttihakemuksen hyväksyminen kasvattaa start-up yrityksen todennäköisyyttä saada jatkorahoitusta pääomasijoittajilta seuraavan kolmen vuoden ajan 2,3 prosenttiyksikön verran, mikä vastaa todennäköisyyden kasvua 53 %:lla
 • Todennäköisyys start-up-yrityksen listautumiselle pörssissä tuplaantuu patentin myöntämisen myötä

Suojaamisen hyödyt ovat niin ylivoimaisia, että aineeton omaisuus kannattaa ja pitää suojata, vaikka pitäisi prosessia vaikeana tai kalliina. Suojaamatta jättämisen seurauksena voi olla esimerkiksi koko keksinnön menettäminen. Suojaamalla aineettoman varallisuutensa saa yritykseen kasvua ja lisää rahaa – tutkitusti!

Muistilista

 • Palvelut

  • Henkilöt