Amer Sportsin Shift-In murtomaasuksen siteet tuomittu Norjassa patentinloukkauksesta

Amerin (Amer Sports Norge AS, Amer Sports Holding GmbH, Salomon SAS and Atomic Austria GmbH ) murtomaasuksen ”Shift-In” siteet, joita on myyty esimerkiksi Atomic- ja Salomon brändien alla nimellä Prolink, on todettu loukkaavan Rottefella AS:n Norjassa voimaan saatettua EP patenttia EP 2624924 (’924) sekä Rottefellan Madshusilta eksklusiivisesti lisensoimaa patenttia NO342264 (’264).

Hiihtävänä henkilönä tämä oli itselleni mielenkiintoinen patenttiuutinen, kun tulin juuri viime talvena hankkineeksi ensimmäiset sukseni, joissa on pituussuunnassa siirrettävät Rottefellan siteet. Niinpä päätin tutustua asiaan vähän lähemmin.

Norjalainen ensimmäisen asteen valitustuomioistuin (Borgarting lagmannsrett) on tuominnut valitusasiaa koskevassa päätöksessään 9.6.2023, että Amerin (Amer Sports Norge AS, Amer Sports Holding GmbH, Salomon SAS and Atomic Austria GmbH ) murtomaasuksen ”Shift-In” siteet, joita on myyty esimerkiksi Atomic- ja Salomon brändien alla nimellä Prolink, loukkaavat Rottefella AS:n Norjassa voimaan saatettua EP patenttia EP 2624924 (’924) sekä Rottefellan Madshusilta eksklusiivisesti lisensoimaa patenttia NO342264 (’264).

Kyseisten patenttien suojaamalla Rottefellan MOVE-järjestelmällä murtomaasuksen siteiden sijaintia voidaan siirtää suksen pituussuunnassa jopa hiihdon aikana ilman, että monoa tarvitsee irrottaa siteestä.

Loukkaavat tuotteet on määrätty poistettavaksi markkinoilta Norjassa

Lisäksi Amer on määrätty taloudellisiin sanktioihin yhteensä NOK 9,250,000 (noin 800,000 EUR). Sanktiot koostuvat kompensaatioon Rottefellan tulonmenetyksestä, kompensaatiosta kilpailevan tuotteen tuomisen markkinoille aikaansaamasta hinnanalennuksesta ja aiheutuneesta markkinahäiriöstä. Lisäksi Amerin tulee korvata Rottefellalle NOK 4,400,000 edestä oikeudenkäyntikuluja valitustuomioistuinkäsittelyn osalta aiempien käräjäoikeuskäsittelyn oikeudenkäyntikulujen NOK 5,600,000 lisäksi.

Lisäksi valitustuomioistuin katsoo, että Amerin on maksettava kaksinkertaiseksi korotettua lisenssimaksua patentinhaltijalle, koska loukkaus on ollut tahallinen tai perustuu törkeään huolimattomuuteen. Maksettavaksi lisenssikorvaukseksi määrättiin NOK 192,000.

Amer oli jo aiemman, samaa asiaa koskevan Oslon käräjäoikeuden päätöksen pohjalta tehnyt sopimuksen Madshusin ja Rottefellan kanssa, johon sisältyi korvauksia Rottefellalle ja Madshusille. Koska Amerin kyseisen sopimuksen perusteella maksamat summat olivat nyt määrättyjä korvauksia suurempia, valitustuomioistuin määräsi Rottefellan palauttamaan jo maksetusta summasta NOK 16,600,000 ja Madshusin vastaavasti palauttamaan NOK 8,000 Amerille korkoineen.

Samassa yhteydessä Norjan patenttivirasto mitätöi Atomicin sanamuotoisen tavaramerkin ”MOVER”, koska sanamerkiltä katsottiin puuttuvan erottamiskyky, ja se on kuvaileva kaikille niille tuotteille, joille merkki oli rekisteröity (sukset, suksen siteet, suksisauvat). Valitustuomioistuin totesi päätöksessään olevansa asiasta samaa mieltä patenttiviraston kanssa.

Nähtäväksi jää, seuraako tälle jatkoa muissa maissa.

Alla lyhyt yhteenveto loukkauspäätöksen perustana olevista patenteista ja niiden pitämiseksi voimassa huolimatta Amerin vastakanteista.

Patentti NO/EP2624924 (’924)

Norjassa voimaan saatetun EP-patentin ’924 vaatimus kohdistuu vaihdejärjestelyyn, jonka avulla murtomaasuksen sidettä voidaan siirtää suksen pituussuunnassa käyttäen pyöritettävää hammaspyörää ”cog wheel”. Tämä termi ja sen tulkinta oli keskeinen elementti patentinloukkausta määriteltäessä. Termiä hammaspyörä ei patentissa ollut selitetty, ja valitustuomioistuin päätyi tulkitsemaan tätä termiä laajasti, katsoen että termi ei rajoitu patentin kuvissa annettuihin esimerkkeihin.

Kuva 1. EP-patentin side hammaspyörällä.

Amerin vastakanteena esittämä mitätöintikanne nojautui paljolti viitejulkaisuun, joka liittyi pituussuunnassa siirrettävissä olevaan laskettelusuksen siteeseen. Valitustuomioistuin katsoi, että tällainen laskettelusuksen side on täysin eri teknologia-alueella kuin murtomaasuksen side, sillä se perustuu täysin erilaiseen tapaan kiinnittää mono sukseen. Tästä syystä lähimmäksi tekniikan tasoksi valittiin Amerin esittämästä poiketen julkaisu, joka esittää murtomaasuksen sidettä, jonka sijaintia on mahdollista säätää irrottamalla side ja kiinnittämällä toiseen kohtaan. Tämän ratkaisun suhteen hammaspyörää käyttävä ratkaisu, jossa sidettä voidaan siirtää monon ollessa kiinnitettynä siihen, katsottiin uudeksi ja keksinnölliseksi, jolloin patentin ’924 katsottiin olevan voimassa.

Valitustuomioistuin päätyi siihen, että Amerin siteen säätömekanismin spiraaleilla varustettu levy, joka on hyvin eri näköinen kuin patenttihakemuksen mekanismi, on kuitenkin patenttivaatimuksen mukainen ”hammaspyörä”, jossa spiraalien voidaan katsoa vastaavan hammaspyörän hampaita. Tällä perusteella Amerin siteen säätömekanismin rakenteen katsottiin loukkaavan patenttia ’924.

Patentti NO 342264 (’264)

Tämän kansallisen norjalaisen patentin patenttivaatimukset 1 ja 7 oli jo aiemmin tuomittu mitättömiksi Oslon käräjäoikeudessa (Oslo tingrett), eikä tästä päätöksestä ollut tehty valitusta. Käräjäoikeus katsoi kuitenkin epäitsenäisen vaatimuksen 8 olevan voimassa, joten valitustuomioistuimen käsittely keskittyi tähän patenttivaatimukseen 8, joka riippuu patenttivaatimuksista 1 ja 7, eli käsittää kaikkien patenttivaatimusten 1+7+8 mukaiset piirteet.

Keskeisiä elementtejä patentin ’264 uutuuden ja keksinnöllisyyden kannalta on, että siteeseen kuuluu sukseen kiinnitettävä asennuslevy, jossa on pituussuuntainen kanava 21, johon kanavaan sijoitetaan siirrettävä kisko 5, joka voidaan irrotettavasti kiinnittää kanavaan lukituslaitteita 20, 23 käyttäen.

Valituksen käsitellyt valitustuomioistuin katsoi patenttivaatimuksen 8 täyttävän patentoitavuuden edellytykset siitä huolimatta, että sekä EPO että USPTO ovat katsoneet, ettei kyseinen patenttivaatimus olisi keksinnöllinen. Patenttiperheen EP-patenttihakemukset ovat edelleen hakemustilassa. US-patentti on myönnetty, mutta norjalaisesta patentista poikkeavalla suojapiirillä. Oikeus ei katsonut saman patenttiperheen EP- ja US-hakemusten virastokäsittelyhistorian olevan tässä suhteessa tärkeää.

Amerin argumentointi tätä patenttia vastaan perustui Salomonin ”Smartrak” tuotteeseen liittyvään patenttiin, joka oleellisesti liittyy laskettelusukseen, johon voidaan vaihtoehtoisesti kiinnittää telemark-laskettelussa käytettävä side. Valitustuomioistuin katsoi, että koska kyseisessä siteessä mono kiinnitetään sukseen kahdella kiinnityselementillä toisin kuin murtomaahiihdossa, jossa on vain yksi kiinnityselementti, ja näin se ei ole uutuuden este eikä myöskään esitä lähintä tekniikan tasoa.

Toinen uutuuden esteeksi esitetty tunnettu tekniikan taso oli Fischerin/Rossignolin Turnamic-side, jonka todettiin kiistattomasti olleen kaupallisesti saatavilla jo paljon ennen ’264 patentin jättöpäivää. Valitustuomioistuin totesi, että koska Turnamic-side kiinnitetään sukseen liimaamalla, se ei ole uutuuden este ’264 patentille, mutta katsoi tämän ratkaisun lähimmäksi tekniikan tasoksi. Koska Turnamic-siteen kiinnitys liimaamalla voidaan katsoa kiinteäksi asennukseksi, valitustuomioistuin katsoi edelleen ’264-patentin mukaisen liikutettavan ja vaihdettavan asennuslevyn olevan keksinnöllinen.

Amerin Shift-in-siteen katsottiin loukkaavan ’264-patenttia, koska siteessä olevan kanavan reunat on kohotettu ja muotoiltu siten, että lohenpyrstötyyppistä asennuslevyä voidaan siirtää vain kanavan pituussuunnassa, ja asennuslevy kiinnittyy irrotettavasti loksahtaen paikalleen T:n muotoisen takaosansa avulla.

Lähde: https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2022-159367?q=rottefella%20AS

Boco IP - Marja-Liisa Autti profiilikuva
Kirjoittaja Marja-Liisa Autti työskentelee Boco IP:lla eurooppapatenttiasiamiehenä ja osakkaana. Hänen erikoisalaansa ovat sähköön ja fysiikkaan liittyvät patentoitavat keksinnöt.

Boco IP auttaa mielellään myös IPR-oikeudenkäynteihin liittyvissä asiossa.

Uusimmat blogiartikkelit

Yhtenäispatentti laajenee

Antti Pörhönen aloittanut Boco IP:llä patenttiasiamiehenä

Onko hyödyllisyysmalli tarpeellinen?

Uudet EU:n mallioikeussäännöt hyväksytty

Millainen nimi on hyvä tavaramerkkisuojan kannalta? 

Kirjoittaja

Marja Liisa Autti 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+ 358 9 6866 8495
marjaliisa.autti@bocoip.com