Tavaramerkin valvonta

Tavaramerkin valvonta saattaa tuntua työläältä tai jopa mahdottomalta. Siksi tavaramerkin valvontaan on kehitetty työkaluja, jotka ovat asiakkaidemme käytössä jokaisen uuden tavaramerkkihakemuksen myötä.

Rekisteröity tavaramerkki antaa merkinhaltijalle vahvan suojan niille tavaroille ja palveluille (vaatteille, makeisille tai vaikka viihdepalveluille) sille maantieteelliselle alueelle, mihin merkki on rekisteröity. Tavaramerkkeihin liittyy usein taloudellisia intressejä, sillä merkin pitkäaikainen käyttö luo sille joskus jopa huomattavan rahallisen arvon. Itse rekisteröinti ei sellaisenaan kuitenkaan estä muita loukkaamista tai muulla tavoin hyödyntämästä rekisteröityä tavaramerkkiä.

Monien maiden viranomaiset esittävät uusia hakemuksia tutkiessaan esteeksi aiemmin rekisteröityjä identtisiä ja samankaltaisia merkkejä. Sen sijaan esimerkiksi EU-tavaramerkkejä hallinnoiva Euroopan Unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ei viran puolesta valvo aiemman merkinhaltijan oikeuksia. EUIPO ei ota kantaa siihen, miten aiemman merkinhaltijan pitäisi toimia jos kolmas osapuoli hakee identtistä EU-tavaramerkkiä, vaan merkinhaltija on itse vastuussa tavaramerkkinsä valvonnasta ja järjestelmällisestä puolustuksesta kolmansia osapuolia vastaan.

EU-rekisterin manuaalinen valvonta on hyvin työlästä. Esim. vuonna 2020 EU-virasto vastaanotti yhteensä noin 180 000 tavaramerkkihakemusta. EU-tavaramerkkirekisterin lisäksi kannattaa seurata kaikkien 27 EU-jäsenmaan kansallisia tavaramerkkirekistereitä, sillä näissäkin voi ilmetä samankaltaisia merkkejä, joihin voi puuttua oman EU-tavaramerkin perusteella. Näin ollen oma päivittäinen seuranta on käytännössä jopa mahdotonta.

Työkalut tavaramerkin valvontaan

Tavaramerkin valvontaan tarvitaan hyviä työkaluja, ja siksi tarjoammekin valvontapalvelumme kaikkien kotimaisten asiakkaidemme käyttöön jokaisen uuden tavaramerkkihakemuksen myötä. Valvontamme kohdistuu niiden maiden tavaramerkkirekistereihin, joissa hakemus on vireillä tai joissa merkki on rekisteröity, ja tarkoituksena on valvoa, hakeeko joku kilpailija suojaa identtiselle tai samankaltaiselle merkille samalla maantieteellisellä alueella. Ensimmäisen vuoden valvonta on maksuton. Tänä aikana asiakas ehtii saada kuvan siitä, miltä kilpailukenttä näyttää hänen merkkinsä näkökulmasta ja kuinka hanakasti kolmansien osapuolien rekisteröinteihin on syytä puuttua.

Valvontapalvelussa tietoomme tulevat asiakkaiden merkkien kanssa identtiset ja samankaltaiset tavaramerkkihakemukset samoissa tavara- ja palveluluokissa. Valvonta kohdistuu eri maiden tavaramerkkirekistereihin asiakkaan merkin suoja-alueen mukaan. Kaksi tavaramerkkiasiamiestämme tarkistaa ja arvioi nämä löydökset päivittäin. Asiakkaalle raportoimme ainoastaan merkittävät löydökset, esimerkiksi identtiset tai melkein identtiset merkit tärkeimmillä markkina-alueilla. Vaikka osumia tulee välillä runsaasti, kaikkiin löydöksiin ei välttämättä kannata puuttua. Valvontaan kannattaakin laatia selkeä ja järjestelmällinen strategia. Me autamme tietenkin suunnitelman laatimisessa ja raportoimme ainoastaan suunnitelman kannalta relevantit osumat.

Tavaramerkkien valvontapalveluun kuuluu myös, että annamme asiakkaalle aina suosituksen siitä, miten löydetyn ongelmamerkin kanssa kannattaa menetellä. Mitään yleispätevää suositusta ei ole olemassa, vaan katsomme aina tapauskohtaisesti, kannattaako samankaltaiseen merkkiin puuttua. Arvioon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. löydetyn merkin maantieteellinen kattavuus, mitä tavaroita tai palveluita se kattaa ja minkälainen merkki on kyseessä.


Neuvotteluratkaisu

Järjestelmällisen ja jatkuvan valvonnan kautta mahdollistamme sen, että voimme ajoissa yhdessä asiakkaan kanssa punnita, minkälaiset löydökset vaativat toimenpiteitä esimerkiksi väitteen tai osapuolten välisten neuvottelujen muodossa. Kun samankaltainen merkki on löytynyt ja olemme päättäneet asiakkaan kanssa ryhtyä toimenpiteisiin tätä merkkiä vastaan, aloitamme usein varoituskirjeellä tai lähestymällä vastapuolta neuvottelupyynnöllä. Neuvottelujen kautta päädytään usein hyviin sopuratkaisuihin. Joskus väite on kuitenkin ainoa oikea ratkaisu – ja joskus väitteen tekeminen tai ainakin sillä uhkaaminen myös vauhdittaa neuvotteluita. Toisinaan väite jätetään varmuuden vuoksi omien oikeuksien suojaamiseksi, samalla jatkaen neuvotteluita väiteprosessin ulkopuolella.

Tavaramerkin valvonta ja oman tavaramerkin puolustaminen kannattaa

Jos merkinhaltija ei mitenkään reagoi identtiseen hakemukseen, esim. väitteen tekemättä jättäminen voidaan tulkita rinnakkaisen merkin hiljaiseksi hyväksynnäksi. Suoraan kilpailevan toiminnan ollessa kyseessä suosittelemme aina vähintään varoituskirjettä, jossa pyydetään uuden hakemuksen haltijaa rajoittamaan tai kokonaan peruuttamaan hakemuksensa. Muuten riskinä on oman tavaramerkin elintilan kapeneminen, kun vastapuoli hyödyntää oman merkkisi tunnettuutta. Reagointi varoituskirjeen tai väitteen muodossa on myös kevyt prosessi verrattuna mahdollisuuksiin saada kilpailija myöhemmin luopumaan jo rekisteröidystä ja käyttöönotetusta tavaramerkistä. Tällöin kilpailija on saattanut jo tehdä omaan tavaramerkkiinsä merkittäviä investointeja esim. markkinointitoimenpiteiden muodossa.

Valvomalla ja puolustamalla omaa merkkiään varmistaa kaiken tunnettuuden sitomisen omaan tavaramerkkiin ja sitä kautta sen, että tehtyjen investointien hyöty päätyy omaan taskuun. Yleensä järjestelmällinen valvonta on aina suositeltavaa, jotta merkinhaltija saa riittävän ajoissa tiedon identtisistä ja samankaltaisista tavaramerkeistä ja voi rauhassa päättää onko löydös juuri sillä kertaa sellainen, johon täytyy puuttua.

Määrätietoinen omien oikeuksien puolustaminen kannattaa aina, ettei kukaan muu pääse hyödyntämään juuri sinun suojaamaa tavaramerkkiä ja sille kerääntynyttä mainetta ja goodwilliä.

Kirjoittaja on IP-lakimies ja Boco IP:n osakas Laura Roselius. Hän hoitaa eurooppalaisia, kotimaisia ja kansainvälisiä tavaramerkkihakemuksia ja mallioikeusasioita sekä suorittaa tavaramerkki- ja toiminimitutkimuksia. Laura on myös mukana laatimassa asiakkaiden tavaramerkkien suojausstrategioita ja konsultoi tuoteväärennöstapauksissa. Lisäksi hän laatii tavaramerkki- ja IPR-asioiden sopimuksia.

 

Lisää tavaramerkeistä täällä: https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit.html

Lue lisää IPR-vakuutuksista täällä: https://www.if.fi/yritysasiakkaat/vakuutukset/vastuuvakuutukset/ipr-vakuutus/ipr-palvelu#palvelu

Uusimmat blogiartikkelit

Millainen nimi on hyvä tavaramerkkisuojan kannalta? 

Essi Karppanen, Saoussen Merdes ja Anastasiia Kravtcova suorittaneet vaativan EQE:n ensimmäisen vaiheen

Market Explorer -rahoituksella tukea PK- ja midcap yrityksille

Boco IP yksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place To Work® -listalla

Vanteista vahinkoihin: suomalaisen maahantuojan oppitunti tavaramerkkioikeuksista 

Kirjoittaja

Laura Roselius 
IP-lakimies, osakas
+358 40 738 4475
laura.roselius@bocoip.com