Malli muotoilun suojamuotona

Mallioikeus suojaa tuotteen muotoilua, joka voi olla merkittävä osa tuotteen kokonaisarvoa ja usein täydentää teknologiaa tuotteen kilpailu- ja erottautumiskeinona. Mallisuoja takaa haltijalleen ajallisesti ja alueellisesti rajatun yksinoikeuden hyödyntää mallia kaupallisesti. Kaupallisella käytöllä tarkoitetaan esimerkiksi tuotteen valmistamista, myyntiä, maahantuontia ja maastavientiä.

Mallilla suojataan tuotteen ulkomuotoilua, joka koostuu esimerkiksi linjoista, muodosta, pintarakenteesta tai materiaalista. Mallisuojalla voidaan suojata esimerkiksi teollisesti tai käsityönä valmistettuja tuotteita, pakkauksia ja graafisia symboleja. Perinteisen muotoilun ohella mallilla voidaan suojata myös esimerkiksi ohjelmisto-, puhelin-, tabletti- ja tietokoneruutujen visuaalisia näkymiä.

Suojan kohteena myös kiinteät osat ja koristeet

Mallioikeus suojaa tuotteen ulkomuodon lisäksi myös tuotteeseen kiinteästi liittyviä osia ja koristeita. Suojattava malli voi olla kokoonpantava ja mallissa voi olla liikkuvia osia. Malli voi olla kaksi- tai kolmiulotteinen. Mallisuojaa saavat sekä esteettisistä että käytännöllisistä tarpeista luodut mallit.

Mallisuojaa ei kuitenkaan voi saada tuotteen ulkomuodon piirteet, jotka johtuvat puhtaasti tuotteen teknisestä käyttötarkoituksesta.

Mallioikeuden suojan edut

Mallioikeuden suoja kattaa kaikki mallit, joista asiaan perehtynyt käyttäjä ei saa erilaista kokonaisvaikutelmaa. Mallin suojan laajuus on usein haltijalleen suotuisampi kuin tavaramerkin, sillä tavaramerkin suoja ulottuu pääsääntöisesti rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettuun käyttöalaan.

Käytännössä muotoilun suojaamisessa tavaramerkki ja mallisuoja toimivat hyvin toisiaan täydentävinä suojamuotoina.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt