Laajalti tunnetut tavaramerkit

Laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan merkin suoja ulottuu myös muihin tavaroihin ja palveluihin, kuin niihin joille merkki on rekisteröity. Käytännössä laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan on mahdollista kieltää samankaltaisen merkin käyttö myös muiden kuin samojen tai samankaltaisten tuotteiden osalta, mikäli käyttö merkitsisi merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisi haitaksi aiemman tunnuksen erottamiskyvylle tai maineelle.

Mahdollisissa loukkaustilanteissa tavaramerkin haltijan tulee laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta kyetä näyttämään, että tavaramerkki on laajalti tunnettu. Käytännössä tavaramerkin tunnettuutta arvioitaessa huomioidaan muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käytön intensiivisyys, käytön kesto ja laajuus sekä yrityksen merkin tunnettavuuteen käyttämät varat. Lisäksi haltijan tulee pystyä osoittamaan, että toisen tahon samankaltaisen merkin käytöstä aiheutuu vahinkoja laajalti tunnetun merkin erottamiskyvylle.

Suomessa laajalti tunnetut tavaramerkit on mahdollista merkitä Patentti- ja rekisterihallituksen laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt