Bocolainen esittäytyy: IP-lakimies Pamela Lönnqvist

Pamela Lönnqvist pitää IP-lakimiehen monipuolisista ja vaihtelevista tehtävistä. Työssään Pamela saa aitiopaikalta seurata eri aloilla toimivien yritysten keksintöjen syntymistä sekä muotoilun ja brändimaailman uutuuksien ja tuotteiden markkinoille saattamista. Nopeasti kehittyvä ja alati muuttuva kansainvälinen IPR-ala on kiinnostanut häntä läpi koko uran. Teknologian, juridiikan ja kielien yhdistelmä kiehtoo Pamelaa. Parasta työssä hänelle on kuitenkin läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa ja asiakkaan menestyksen varmistaminen. Vapaa-aika kuluu kulttuuriharrastusten, matkailun sekä ystävien ja perheen parissa.

Miten sinusta tuli bocolainen? Miten urasi on edennyt täällä?

Olin juuri aloittanut opinnot Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, kun Bocon tavaramerkkiosastolle tarvittiin kiireellisesti lisää työntekijöitä. Tein opintojeni ohella erilaisia tavaramerkkihakuja ja muita tavaramerkkitoimeksiantoja. Muutaman vuoden jälkeen siirryin IP Specialistiksi kemian ja biokemian tiimeihin. Työ patenttien parissa vei mennessään. Samanaikaisesti teknologian kehitys, innovaatiotutkimus ja bioetiikka, kuten lääkeaineiden ja bioteknologisten keksintöjen patentointiin ja biopankkeihin liittyvä problematiikka, korostuivat yhteiskuntatieteellisissä opinnoissani.

Kiinnostus IPR-alaan kasvoi, ja vuonna 2005 hain ja pääsin opiskelemaan oikeustiedettä, enkä ole katunut sitä päiväkään. Opintojeni ohella avustin patenttineuvos Pia Hjeltiä ja toimitusjohtaja Karri Leskistä lääkealan oikeudenkäynneissä ja hoidin muita legal traineen tehtäviä. Opintojeni loppuvaiheessa kohdalleni sattui oiva tilaisuus tehdä patentteihin liittyvä gradu ja aiheekseni tuli Toinen lääketieteellinen käyttö. Valmistumiseni jälkeen jatkoin töitä IP-lakimiehen roolissa. Toimin ensin pääasiassa avustavana lakimiehenä patentteihin liittyvissä oikeudenkäynneissä; myöhemmin toimenkuvani laajeni patenttien ohella tavaramerkkeihin ja malleihin.

Sivutoimisesti teen Helsingin yliopistossa bioteknologia-alan keksintöihin liittyvää väitöskirjaa, jossa voin yhdistää sekä teoreettista että käytännöllistä IPR-alan tuntemustani. Tässä ominaisuudessa olen myös osallistunut ICT-patentteja ja 3D-tulostamista koskeviin tutkimusprojekteihin.

Mitä työtehtäviisi kuuluu?

Työtehtäväni IP-lakimiehenä ovat hyvin vaihtelevia. Hoidan pääosin patentteihin, lisäsuojatodistuksiin (SPC), tavaramerkkeihin, malleihin, yrityssalaisuuksiin ja sopimattomaan menettelyyn liittyviä toimeksiantoja. Toimeksiannot liittyvät niin suojausprosesseihin, väitteisiin ja muihin riita-asioihin kuin IP-strategiatyöhönkin. Lisäksi hoidan paljon työsuhdekeksintöasioita sekä IPR:iin ja teknologiaan liittyviä sopimusasioita – esim. lisenssi-, yhteistyö-, tutkimusprojekti-, materiaalinsiirto- ja NDA-sopimuksia.

Toimeksiannot ovat hyvin erilaisia. Asiakkaina ovat niin monikansalliset globaalit toimijat kuin startup -yrityksetkin. Vuosien varrella toimeksiannot ovat vaihdelleet bioteknologia-, lääke- ja diagnostiikka-alan tuotteista mekaanisiin laitteisiin, ICT-alan keksintöihin, renkaisiin ja muihin kuluttajatuotteisiin.

Olen myös aktiivisesti mukana IP-alan kansainvälisessä toiminnassa. Olen osallistunut vuosittaiseen kansainväliseen AIPPI-konferenssiin (The International Association for the Protection of Intellectual Property) ja toimin AIPPI Suomen rahastonhoitajana.

Mikä on parasta työssäsi?

Pidän IP-lakimiehen työn itsenäisyydestä, vaihtelevuudesta ja nopeatahtisuudesta: yksikään päivä ei ole samanlainen kuin toinen. On äärimmäisen hienoa päästä tutustumaan uusiin yrityksiin, keksintöihin eri tekniikan aloilta, muotoiluun ja brändeihin. Myös alan kansainvälisyys kiehtoo – päivittäin törmää eri kulttuureihin ja kieliin. IP-ala on nopeasti kehittyvä ja lainsäädäntö vaihtelee maittain. On jatkuvasti opittava ja omaksuttava uutta.

Parasta työssäni ovat kuitenkin ihmiset. Erityisesti pitkissä asiakas- ja yhteistyösuhteissa ehtii tutustua ihmisiin lähemmin ja parhaimmillaan asiakkuudet ja yhteistyösuhteet syvenevät ja niistä tulee enemmän kuin pelkkä asiakassuhde. Mitä paremmin asiakkaan tuntee, sitä paremmin häntä pystyy auttamaan yrityksen strategian toteuttamisessa. On hieno tunne, kun oivaltaa, kuinka jokin asia tai ongelma saadaan ratkaistua, ja näin pystyy auttamaan asiakasta pääsemään haluttuun tavoitteeseen.

Mikä on ollut mieleenpainuvaa?

IPR-alan kimurantit kysymykset kärjistyvät riita-asioissa. Urani varrelle on mahtunut useita keskenään hyvin erilaisia mieleenpainuvia tapauksia. Esimerkiksi monet oikeudenkäynnit ovat olleet massiivisia, vuosikausia jatkuneita riitoja. Niitä on puitu niin väitemenettelyissä, käräjäoikeudessa, hovioikeudessa kuin korkeimmassa oikeudessakin. Myös ensimmäiset lakiuudistuksen jälkeiset riita-asiat markkinaoikeudessa ovat jääneet mieleeni. Samoin pidän sopimusneuvotteluja kiehtovina, sillä niihin liittyy monesti paljon muutakin kuin pelkkää juridiikkaa. Erityisen kiinnostavia ovat monikansalliset sopimusneuvottelut, joissa eri kulttuurit ja kielet kohtaavat.

Erikoisuutena voisin lisäksi mainita Elinkeinoelämän keskusliitolle (EK) ja Työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) tehdyn laajan selvityksen (2013-2014) suunnitellun yhtenäispatentin ja UPC:n (Unitary Patent Court) vaikutuksista suomalaisyrityksiin. Selvityksen puitteissa pääsimme haastattelemaan monia suomalaisia yrityksiä heidän patentointistrategiastaan. Jää nähtäväksi, kuinka tämän eurooppalaisen pitkään vireillä olleen projektin lopulta käy.

Miten käsityksesi IPR-alasta on muuttunut urasi aikana?

IPR-ala on ehdottomasti kansainvälistynyt ja eurooppalaistunut. Suomalaiset yritykset tähtäävät heti kansainvälisille markkinoille. Tämä näkyy myös päivittäisessä työssäni. Nykyisin asioimme enemmän EUIPO:n (European Union Intellectual Property Office), EPO:n (European Patent Office) ja WIPO:n (World Intellectual Property Organization) kuin kotimaisen Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kanssa. IPR-tietoisuus on kasvanut ja suomalaiset yritykset ovat kehittyneet keksintöjen suojauksessa ja brändäyksessä, mutta matkaa on vielä siihen, että tavaramerkkien suojaus olisi muiden Pohjoismaiden tasolla.

Digitalisaatio on vaikuttanut kaikkeen. Kaikki hoidetaan nykyisin sähköisesti: tarvittavat tiedot saa napinpainalluksella, kun aikaisemmin piti tilata paperikopioita ja odottaa viikkoja postilähetystä EPO:sta tai käydä itse PRH:n kirjastossa tutustumassa asiakirjoihin. Tahti on nopeampaa kuin ennen.

Millainen työpaikka Boco on? Mikä on muuttunut sinun aikanasi?

Olen viihtynyt täällä hyvin. Boco-henki, bocolaisuus, on aina ollut vahva ja yhteistyö kollegoiden kanssa mutkatonta. Minulla on myös ollut mahdollisuus kehittyä ja toimia monessa erilaisessa roolissa yrityksessä.

Yritys on kasvanut ja modernisoitunut: aloittaessani Boco oli vielä pienehkö perheyritys. Toisaalta perusasiat, kuten asiakaslähtöisyys ja välitön ilmapiiri, ovat pysyneet ennallaan: asiakas on Bocolla kaiken toiminnan keskipiste ja työtä tehdään täydellä sydämellä.

Teknologia on mullistanut työskentelytapoja joustavammaksi, ja etätöitä tehdään paljon. Uudet toimintatavat ovat helpottaneet arkea.

Mitä teet vapaa-ajallasi?

Harrastan vapaa-ajalla musiikkia ja taidetta eri muodoissa: soitan selloa ja pianoa (valitettavasti en enää niin hyvin kuin haluaisin), laulan kuorossa ja käyn eri kulttuuritapahtumissa. Matkustan mielelläni. Entisenä yhteiskuntatieteilijänä olen kiinnostunut historiasta ja eri kulttuureista. Liikun mielelläni luonnossa: viihdyn kesäisin isovanhempieni vanhalla mökillä puuhastellen huonekalujen ja mökin kunnostusprojektien parissa. Käsillä tekeminen tuo mukavaa vastapainoa työhön. Vedessä olen elementissäni – uinti ja vesiliikunta ovat minulle tärkeitä. Toki paljon vapaa-aikaa kuluu myös väitöskirjani parissa.

Nopeat

Tutkinnot, arvonimet: OTM, VTK

Jos ei olisi IP-lakimies, olisi: muusikko, tutkija tai lääkäri

Motto: Every day is a new opportunity

Suosittelen

Kirja: Viimeksi luetuista kirjoista voisin suositella erityisesti Maria Turtschaninoffin Maresin voima – Punaisen luostarin kronikoita ja Ulla-Lena Lundbergin Jää. Työn alla on nyt Yuval Noah Hararin tiiliskivi Sapiens – Ihmisen lyhyt historia.

Musiikki: Kuuntelen kaikkea metallista klassiseen musiikkiin. Klassisista säveltäjistä J.S. Bach on yksi suosikeistani.

Laji: Musiikki kaikissa eri muodoissa

Kuvataiteen teos/taitelija: Fanny Tavastila, Linda Bondestam

Elokuva: Viimeksi nähdyistä elokuvista animaatioelokuva Coco on yksi suosikeistani.

Kirjoittanut Milja Saarimaa

Uusimmat blogiartikkelit

Yhtenäispatentti laajenee

Antti Pörhönen aloittanut Boco IP:llä patenttiasiamiehenä

Onko hyödyllisyysmalli tarpeellinen?

Uudet EU:n mallioikeussäännöt hyväksytty

Millainen nimi on hyvä tavaramerkkisuojan kannalta? 

Kirjoittaja