Nämä 4 asiaa jokaisen yrityksen tulisi tietää IPR:stä

Boco IP ja BRIIM Center järjestivät start-up-yrittäjille Luovuus, innovaatiot ja IPR -aamiaistilaisuuden 23.8. Innovation House Finlandin tiloissa. Asiantuntijamme kertoivat patenttiasiamies Linda Norrgårdin johdolla, mitä jokaisen yrityksen tulee tietää IPR-asioista. Kokosimme esityksen keskeisen sisällön neljän kohdan tarkistuslistaksi erityisesti aloittavalle yrittäjälle.

1. Tunne eri IP-oikeudet ja laadi suunnitelma yrityksesi aineettoman pääoman suojaamisesta

Jo ennen liiketoiminnan aloittamista on syytä perehtyä eri aineettomien oikeuksien käsitteisiin, kuten tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin, mallioikeuksiin, hyödyllisyysmalleihin ja patentteihin, joihin viitataan yleisesti IP-oikeuksina. Eri IP-oikeudet suojaavat erilaisia aineettoman pääoman muotoja: esimerkiksi keksintöjen suojaamiseen tarvitaan yleensä patenttia, ja tuotenimiä turvaa rekisteröity tavaramerkki.

Usein yrityksen toiminnan ytimessä on aineettoman pääoman muotoja, jotka on tarpeen suojata. Lähes poikkeuksetta kannattaa suojata liiketoimintaan liittyvät innovaatiot, yrityksen brändi ja verkkotunnus. IP-suunnitelman laatiminen on elintärkeää, koska esimerkiksi patenttihakemuksen jättäminen jälkikäteen keksinnön jo tultua julki ei ole enää mahdollista. Niin suojaustarpeen arvioinnin kuin suojausten toteuttamisen voi antaa patenttitoimiston tehtäväksi.

Eri IP-oikeuksista yksityiskohtaista tietoa tarjoaa IPR-tietopankkimme.

2. Aineettoman pääoman suojaaminen turvaa yrityksen arvon

Aineettomasta pääomasta tai IP-oikeuksista ei voi puhua puhumatta rahasta, sillä IP-oikeudet ovat yrityksen omaisuutta, usein kaikkein arvokkainta omaisuutta. Liiketoiminta voi edetä pitkällekin ilman suojauksia, mutta suojaamatta jättäminen altistaa keksintösi ja brändisi kopioinnille – mistä kilpailijat kiittävät. IP-oikeudet ovat luonteeltaan kielto-oikeuksia, joilla voi estää muita hyödyntämästä kaupallisesti esimerkiksi keksintöä tai brändiä.

IP-oikeudet turvaavat myös yrityksen kasvua vaikuttamalla positiivisesti yrityksen taloudelliseen arvoon. Kattava IPR-salkku voi esimerkiksi kasvattaa myyntihintaa yrityskaupoissa tai mahdollistaa rahoitusta liiketoiminnalle.

3. Huolehdi IPR-oikeuksien ajantasaisuudesta

Kerran hankitut IP-oikeudet eivät ole ikuisia, vaan niiden voimassaolosta on huolehdittava säännöllisillä uudistusmaksuilla. Hyvä käytäntö on listata IP-oikeudet ja niihin liittyvät määräpäivät, jotta oikeuksia ei menetä huolimattomuuttaan. Myös määräpäivien valvonnan voi jättää patenttitoimiston huoleksi.

4. Varmista toiminnanvapautesi

Erilaisten IP-oikeuksien tuntemisen ja omien oikeuksien suojaamisen lisäksi on syytä selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mitä kilpailijat ovat suojanneet, jotta ei tule omalla toiminnallaan tahattomasti loukanneeksi muiden aineettomia oikeuksia. Toiminnanvapauden selvittäminen turvaa liiketoimintaa ja ehkäisee esimerkiksi patenttikiistoja. Hyvä tapa välttää yleisimmät virheet on jatkuva yhteistyö luotettavan patenttitoimiston kanssa.

Kirjoittanut Panu Lempiäinen

Luovuus, innovaatiot ja IPR

Patenttiasiamiehemme Linda Norrgård Luovuus, innovaatiot ja IPR -aamiaistilaisuudessa 23.8.2017. Kuva: Innovation Home

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt