Tavaramerkin rekisteröinti Suomessa

Suomessa tavaramerkki rekisteröidään hakemuksella Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hakijan tulee henkilötietojensa lisäksi ilmoittaa rekisteröinnin kohteena oleva merkki. Lisäksi hakijan tulee ilmoittaa, mille tavaroille ja palveluille merkki halutaan rekisteröidä ja mihin niin sanotun Nizzan luokituksen tavara- tai palveluluokkiin ne kuuluvat.  Hakemuksen yhteydessä tulee myös maksaa virallinen hakemusmaksu.

Tavaramerkkihakemuksen käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus tutkii ensiksi hakemuksen muodolliset edellytykset ja antaa muodollisen välipäätöksen johon hakijan on vastattava, mikäli hakemuksessa on muodollisia puutteita. Muodollisen tarkastuksen jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus tutkii hakemuksen muilta osin.

Mikäli Patentti- ja rekisterihallitus havaitsee hakemuksessa esteitä merkin rekisteröinnille, hakijaa tiedotetaan asiasta välipäätöksellä. Esteitä voivat olla esimerkiksi puuttuva erottamiskyky tai merkin sekoittuminen aiemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin tai toiminimiin, jotka koskevat samankaltaisia tavaroita tai palveluita.

Hakijan tulee välipäätöksen johdosta korjata este tai antaa lausuma asiassa, muutoin hakija katsotaan luopuneen hakemuksestaan ja hakemus jää sillensä.

Väiteaika

Jos Patentti- ja rekisterihallitus ei löydä esteitä rekisteröinnille tai kun hakija on saanut raivattua esteet, merkki rekisteröidään ja rekisteröinnistä kuulutetaan Suomen virallisessa tavara-merkkilehdessä. Kuuluttamisesta alkaa kahden kuukauden väiteaika, jonka aikana on mahdollista tehdä väite rekisteröityä tavaramerkkiä vastaan.

Väite voi perustua merkin puuttuvaan erottamiskykyyn tai sekoittuvuuteen aiemmin suojattuihin tavaramerkkeihin tai toiminimiin. Väiteaikana tehty väite annetaan hakijalle tiedoksi, jotta hakijalla on mahdollisuus ottaa kantaa väitteeseen. Patentti- ja rekisteriviranomainen antaa päätöksensä väiteasiassa huomioiden tavaramerkin hakemusasiakirjat, väite ja väitteeseen annetun vastine.

Päätöksessään Patentti- ja rekisterihallitus joko hylkää väitteen tai kumoaa tavaramerkin rekisteröinnin joko kokonaan tai osittain.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt