Mitä immateriaalioikeudet ovat?

Oletko koskaan ajatellut, että kaupungilla kävellessäsi ja kaupassa käydessäsi törmäät todella moneen immateriaalioikeuteen (engl. IPR, IP tai intellectual property rights)? Entä tiedätkö mikä on maailman tunnetuin tavaramerkki, jonka saatat huomata myös kaupassa käydessäsi?

Immateriaalioikeudet jaotellaan tekijänoikeuteen ja teollisoikeuksiin. Teollisoikeudet ovat lähtökohtaisesti rekisteröintiä edellyttäviä oikeuksia.

Immateriaalioikeudet ovat yksinoikeuksia, jolloin niiden haltijalla on oikeus kieltää muita hyödyntämästä immateriaalioikeuttaan (nk. kielto-oikeus). Ilman suojattuja immateriaalioikeuksia kuka tahansa voi hyödyntää esimerkiksi keksintöä ilman lupaa. Teollisoikeuksia ovat
patenttioikeus,
hyödyllisyysmallioikeus (nk. pikku patentti),
mallioikeus,
tavaramerkkioikeus , toiminimioikeus,
integroitujen piirien suoja ja kasvinjalostajan oikeus.

Miksi immateriaalioikeudet ovat tärkeitä?

Immateriaalioikeudet tai IP-oikeudet ovat osa yrityksen varallisuutta. Toki on todettava, että niiden arvostaminen esimerkiksi kirjanpitoon on haastavaa, kun kyse on aineettomasta omaisuudesta. Yrityksen johdon, markkinointiosaston, tuotekehitysosaston, laatuosaston ja jopa myyntiosastonkin on syytä ymmärtää yrityksen immateriaalioikeudet. Parhaimmillaan oikealla tavalla rekisteröidyt oikeudet ovat sellaisia, että ne tuovat yritykselle pitkällä tähtäimellä kilpailuetua, lisäarvoa ja toimivat esimerkiksi myynnin apuna ja hyvinä myyntiargumentteina. Oikeudenomistajat voivat myös hyödyntää immateriaalioikeuksia keräämällä rojalti- ja lisenssimaksuja korvauksena immateriaalioikeuden käytöstä.

Immateriaalioikeudet syntyvät luonnollisille henkilöille, mutta ne ovat siirrettävissä esimerkiksi yritykselle. Nämä siirtokohdat ovat erittäin tärkeitä yritykselle, sillä väärin hoidettuna siirto tai siirtämättömyys muodostaa liiketaloudellisen uhan yritykselle. Pahimmissa tilanteissa oikeudet eivät ole lainkaan siirtyneet yritykselle. Oikeuksien omistajuuteen ja käyttöoikeutta koskeviin sopimuksiin sekä työsuhdekeksintöohjesääntöihin kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota, jotta varmistetaan, että oikeudet ovat siirtyneet oikealle haltijalle.

Case-esimerkkejä immateriaalioikeuksista

Suomalainen Revenio valmistaa ja markkinoi edistyksellistä terveysteknologiaa erittäin kilpailluilla maailmanmarkkinoilla. Icare-nimen alkukirjain viittaa (foneettisesti) silmään, mutta nimen rekisteröinti on ollut vaativaa, sillä nimi on käytössä monilla toimialoilla. Myös Apple on suojannut laajasti i-alkuisia tuotenimiä. Revenio on suojannut silmänpaineen mittausteknologiansa monipuolisesti. Seitsemän Icare-tuoteperheeseen liittyvää peruskeksintöä on patentoitu, ja patentit on tapauskohtaisesti haettu kattamaan useita maita. Pörssilistattu Revenio on erittäin kannattava kasvuyhtiö. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 49,5 miljoonaa euroa, kasvua 61,4%, liiketuloksen ollessa 12,6 miljoonaa euroa.

VW osti 1998 yrityskaupalla Rolls-Royce Motorsin Vickers Plc:ltä. Kauppahintaan 430 M£ sisältyivät mm. autot, suunnitteluosaaminen ja tehdas Crewessä, muttei immateriaalioikeuksia. BMW oli tarjonnut yrityksestä 340 M£. Haluamansa yrityskaupan sijaan BMW pelkästään lisensoi merkit “ROLLS-ROYCE” ja “RR” lentokonemoottorivalmistaja Rolls-Royce Plc:ltä. Tämän, vain autoliiketoimintaa koskeneen yksinoikeussopimuksen arvo oli 40M£. BMW kykeni nyt estämään muita markkinoimasta autoja näillä nimillä. Vuodesta 2003 alkaen BMW on valmistanut kaikki Rolls Royce-autot kokonaan itse, perustamansa Rolls Royce Motor Cars Ltd:n kautta. VW on toki menestyksellisesti kaupallistanut yrityskaupassa niin ikään saamansa Bentley–merkin, joita se valmistaa nyt Bentley Motorsiksi uudelleen nimeämänsä yrityksen kautta, mutta se ei voi käyttää tunnettua ROLLS-ROYCE-tavaramerkkiä.

Vuonna 2010 Ford ja Tesla solmivat sopimuksen, jonka mukaan Tesla pitäytyisi rekisteröimästä Model E-tavaramerkkiä. Kun Tesla myöhemmin pyrki rekisteröimään Mode lE –tavaramerkin, Ford vaati Teslaa kunnioittamaan osapuolten aiempaa sopimusta. Tesla ei näin ollen saanut E:tä S-, X-ja Y-malliensa sarjaan. Lopulta Tesla rekisteröi Model3 –tavaramerkin.

Linkkejä:

www.prh.fi

www.keksintösäätiö.fi

http://coworkinghome.com/

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt