Hyödyllisyysmalli suojamuotona

Hyödyllisyysmalli tarjoaa yksinoikeuden teknisen, teollisesti käytettävissä olevan keksinnön ammattimaiseen hyväksikäyttöön. Hyödyllisyysmalli suojaa tyypillisesti niin sanottuja pikkukeksintöjä ja laiteparannuksia, sillä hyödyllisyysmallilla voidaan suojata sellaisia teknisiä ideoita ja ratkaisuja, jotka eivät yllä patentoitavuuden tasolle. Hyödyllisyysmalli voi myös soveltua kemiallisten yhdisteiden, ravinto- ja lääkeaineiden sekä mikrobiologisten keksintöjen suojaamiseen.

Patenteista poiketen hyödyllisyysmallilla ei voi suojata menetelmää tai käyttöä, mutta muutoin hyödyllisyysmallilla on lähtökohtaisesti samat suojakohteet kuin patentilla.

Hyödyllisyysmallin edut

Välillä myös patentilla suojattavissa olevan keksinnön suojamuodoksi valitaan hyödyllisyysmalli. Hyödyllisyysmallisuoja valitaan usein patenttisuojan sijaan tilanteissa, jossa patenttimenettelyn katsotaan olevan liian kallis ja hidas keksinnön laatuun ja käyttöikään nähden. Hyödyllisyysmallin myöntäminen on patentin rekisteröintiä huomattavasti nopeampaa ja käytännössä hyödyllisyysmallin rekisteröinti onnistuu usein muutamassa kuukaudessa.

Joissain tapauksissa hyödyllisyysmalli voi olla patenttiakin vahvempi suoja-muoto, sillä patenttia alhaisemman keksinnöllisyysvaatimuksen ansiosta hyödyllisyysmallia voi olla vaikea mitätöidä. Suomessa samaan keksintöön on mahdollista hakea sekä hyödyllisyysmalli-suojaa että patenttia samanaikaisesti. Kaikissa hyödyllisyysmallin tuntevissa valtioissa samanaikainen hyödyllisyysmallin ja patentin hakeminen ei kuitenkaan ole mahdollista.

Hyödyllisyysmallin voimassaolo ja uudistaminen

Suomessa hyödyllisyysmalli on voimassa korkeintaan kymmenen vuotta. Hyödyllisyysmalli on voimassa neljä vuotta hakemuspäivästä, jonka jälkeen se voidaan hakemuksella uudistaa ensin neljäksi ja sitten vielä kahdeksi vuodeksi. Uudistaminen edellyttää ylläpito-maksun suorittamista.

Euroopassa valtioiden hyödyllisyysmallilait poikkeavat merkittävästi toisistaan, eikä kaikilla valtioilla ole hyödyllisyysmallisäädäntöä. Suomen lisäksi hyödyllisyysmalli-järjestelmä on esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa. Kansallisista eroista johtuen hyödyllisyysmallioikeuden käyttöä tulee soveltaa maakohtaisesti.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt