Domainien, toiminimien ja tavaramerkkien suloinen sekamelska

Liike-elämän kehittyminen ja siirtyminen entistä enemmän verkkoon on asettanut odotetusti myös haasteita tavaramerkkien käytölle. Vuodesta toiseen, domaineista, toiminimistä ja tavaramerkeistä puhuttaessa yksi ylivoimaisista kestosuosikeista syyksi tavaramerkin puutteelle on jo voimassa oleva domain ja/tai toiminimirekisteröinti. Monimutkaisimmissa tapauksissa kaikki edellä mainitut saattavat olla jopa identtisiä, joten onkin aivan luonnollista, että nämä suojamuodot menevät helposti sekaisin keskenään. Miten nämä kolme suojamuotoa sitten liittyvät toisiinsa?

Mikäli puhutaan puhtaasta brändin suojauksesta, katseiden tulisi keskittyä pääasiassa tavaramerkkeihin, sillä tämän suojamuodon tarkoituksena on mahdollistaa brändin alla myytävien tuotteiden ja palveluiden erottautuminen muiden samankaltaisella alalla toimivien kilpailijoiden tuote- ja palveluntarjonnasta. Erottautumisen mahdollistaa tavaramerkin tarjoamat oikeudet: yksinoikeus merkin käyttöön sekä oikeus kieltää muita toimijoita käyttämästä merkkiä samankaltaisille tavaroille ja palveluille. Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että tavaramerkki antaa edellä mainitut oikeudet vain niille tavaroille ja palveluille, jotka merkin tavaraluettelo kattaa. Poikkeuksena tähän sääntöön ovat niin sanotut laajalti tunnetut tavaramerkit, jotka on listattu erilliseen rekisteriin ja nauttivat suojaa luokkarajoista riippumatta. Sanomattakin siis selvää, että tavaramerkkihakemusta laadittaessa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota luokituksen laatimiseen, sillä se määrittää viime kädessä myös sen, millaiseen merkin käyttöön pystytään ylipäänsä puuttumaan.

Otsikon suojamuodoista yleisimmin sekaisin menevät toiminimet ja tavaramerkit, mikä ei varsinaisesti tule yllätyksenä suojausasioihin tarkemmin perehtyneelle, sillä näiden suojamuotojen sisältö on usein hyvin samankaltainen. Toiminimi kuitenkin eroaa tavaramerkistä pääasiassa siten, että sen tarkoituksena on erottaa elinkeinonharjoittajat toisistaan, kun taas tavaramerkillä erottautuminen kohdistuu yritysten toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Mikäli siis yritys on nimennyt tuotteensa ja palvelunsa toiminimen mukaisesti, saattaa hyvinkin olla, että molemmat rekisteröinnit koskevat jopa identtistä sanaa tai sanayhdistelmää. Erityisesti näissä tapauksissa on kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka kyseiset suojamuodot saattavat olla osittain päällekkäisiä ja aiempi rekisteröinti voi tulla kumman tahansa rekisteröintihakemuksen esteeksi, niillä pystytään puuttumaan hyvin erilaisiin oikeuksien loukkauksiin.

Domainien suhde tavaramerkkeihin ja toiminimiin on onneksi hieman yksinkertaisempi, sillä kyseinen suojamuoto toimii tavaramerkeistä ja toiminimistä huomattavasti enemmän erillään. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että esimerkiksi olemassa oleva domain-rekisteröinti ei estä tavaramerkin tai toiminimen hakemista edes identtiselle sanalle tai sanayhdistelmälle ja niiden rekisteröinti hoidetaan myös eri tahon toimesta. Edes domain-rekisteröinti ei kuitenkaan toimi muista suojamuodoista täysin erillään ja erityisesti tavaramerkkien ja domainien väliltä löytyy kontaktipisteitä. Useissa maissa esimerkiksi kansallisen domain-päätteen saadakseen tulee yrityksellä olla joko fyysinen toimipiste kyseisessä maassa tai vaihtoehtoisesti voimassa oleva tavaramerkkirekisteröinti. Näistä vaihtoehdoista tavaramerkki on luonnollisesti usein kustannustehokkaampi ratkaisu, erityisesti jos yrityksen tavaroita myydään esimerkiksi erillisen jälleenmyyntiverkoston kautta. Lisäksi on huomion arvoista, että vaikka aiempi tavaramerkkirekisteröinti ei yleisesti tule automaattisesti edes identtisen domain-rekisteröinnin esteeksi, voidaan sen perusteella tietyin kriteerein hakea domainin kumoamista tai jopa siirtämistä tavaramerkin haltijan nimiin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ennakkoon tutkiminen on tällaisessa tilanteessa usein huomattavasti kustannustehokkaampaa, sillä vaikka esimerkiksi perusteet domain-oikeuden siirtoon olisivatkin kaikilta osin kunnossa, prosessi kestää väistämättä melko pitkään ja kustannuksia riitelystä kertyy nopeasti tuhansia euroja. Erityisesti suhteutettuna muutamien kymmenien eurojen domain-vuosimaksuihin, onkin helppo nähdä miksi on strategisesti huomattavasti kannattavampaa tehdä vaikka muutamakin ”turha” domain-varaus etukäteen, kuin lähteä jälkikäteen riitelemään.

Koska nykypäivän kaupankäynti keskittyy entistä enemmän verkkoon, domainien, toiminimien ja tavaramerkkien lisäksi on hyvä ottaa huomioon myös ”toissijaiset rekisterit” kuten sosiaalisen median kanavat ja kauppapaikat, etenkin mikäli tuotetta tai palvelua on tarkoitus markkinoida tai myydä tämän tyyppisten alustojen kautta. Vaikka suurimmalla osalla myös näiden alojen toimijoista on ainakin jonkinlainen menetelmä poistaa julkaisuja tai kokonaisia profiilisivustoja esimerkiksi tavaramerkin väärinkäytön perusteella, prosessin toimivuudessa on usein vielä parantamisen varaa. Tästä syystä myös tämän tyyppisten rekistereiden tai kauppapaikkojen tutkiminen ennakkoon on usein rahaa, hermoja ja erityisesti arvokasta työaikaa säästävä ratkaisu.

Vahvan brändin luonnissa, tai uusille markkinoille laajennuttaessa onkin aina siis erittäin suositeltavaa ottaa huomioon ja mahdollisuuksien mukaan myös tutkia kaikki edellä mainittuja oikeuksia koskevat rekisterit, jotta ei jouduta tilanteeseen, jossa esimerkiksi suunniteltuun tavaramerkkiin liittyvät yleisimmät domain-päätteet on jo varattu. Nyrkkisääntöinä kannattaakin siis muistaa, että ennakkoon tutkiminen kannattaa aina ja hakemusten kanssa ei kannata jäädä aikailemaan.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt