REKRYINFO

Bocolaisuus

Missiomme  

IPR-asiantuntijuus on tärkein pääomamme. Tarjoamme teollisoikeuksiin liittyviä asiantuntijapalveluita liikkeenjohdon, tuotekehityksen ja markkinoinnin tueksi kattaen tarpeet liikeidean kehittämisestä aina toimintaan kansainvälisillä markkinoilla. Asiantuntijamme ovat käytettävissä ideoiden syntymisestä innovaatioiden kaupallistamiseen asti.  

Tavoitteenamme on olla asiakkaamme strateginen kumppani heidän kilpailukykynsä vahvistamisessa ja ainutlaatuisen osaamisensa turvaamisessa.  

Haluamme olla erityisesti tukemassa asiakkaita, joiden teknologioiden ja palveluiden avulla voidaan parantaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia, ja olla mukana rakentamassa yhteiskuntaa kestävän kehityksen periaatteella.  

  

Boco IP ja sen toiminta  

IP-oikeudet ovat nykyään yritysten arvokkainta omaisuutta. Boco IP on yrityksen tuki ja turva aineettoman omaisuuden suojaamisessa.  

IP-osaaminen on Boco IP:n arvokkainta ydintä. Lyhenne IP tulee sanoista Intellectual Property ja tarkoittaa suomeksi aineetonta omaisuutta. Keskeisessä roolissa toimintaamme ovat immateriaalioikeudet (IPR:t eli Intellectual Property Rights), joita ovat patentti-, tavaramerkki-, malli- ja tekijänoikeudet.  

Boco IP auttaa asiakasta näkemään kauas ja kaikkiin suuntiin. Mitä pidemmälle yritykset katsovat tulevaisuuteen, sitä tärkeämpää on aineettomien oikeuksien suojaaminen. Boco IP on toiminut vuodesta 1928 – ensin perheyrityksenä ja nyt avainhenkilöiden omistamana. Yritykseen on sitoutunut paljon huolenpitoa ja asiantuntemusta, ja juuri pitkä kokemus tuo osaamiseemme syvyyttä.  

Boco IP etsii parhaat keinot asiakkaan aineettoman omaisuuden suojaamiseen IPR:n avulla. Joskus ratkaisu löytyy yllättävästä suunnasta. Yritys tarvitsee kokeneen oppaan, joka auttaa suunnistamaan tiedon tulvassa. Kartoitamme piilevät karikot, avaamme näkymät ja etsimme yritykselle parhaat kulkureitit.  

Kaikki yritykset elävät nykyään patenttien ja tavaramerkkien maailmassa, vaikka eivät aina haluaisikaan. Viisas yritys varmistaa toimintavapautensa ajoissa – ennen uutta liiketoimintaa tai aluevaltauksia. Boco IP tarjoaa laajan valikoiman palveluja aineettoman omaisuuden suojaamiseen. Patenttitoimisto kartoittaa tilanteen, selvittää kilpailijoiden aseman ja auttaa yritystä tunnistamaan oman ainutlaatuisuutensa. Hyvä opas osaa myös kaivaa esiin uusia ideoita, kiertää esteitä ja löytää uusia koloja. Kekseliäs yritys löytää aina riittävän erilaisen yhdistelmän, jonka päälle menestyvän liiketoiminnan voi rakentaa.  

Hyvin hoidetut aineettomat oikeudet säteilevät valoa pitkän matkan päähän. Patentti on vahva merkki siitä, että yritys uskoo itseensä, pystyy kehittämään uutta ja on valmis puolustamaan bisnestään. Taitavasti suojattu aineeton omaisuus lisää yrityksen arvoa, parantaa neuvotteluasemia, kasvattaa tulovirtoja ja vetää puoleensa rahoittajia. Ennen kaikkea se varjelee yrityksen tuotekehitystä, jotta vuosien työ ja vaiva eivät valuisi hukkaan. Patenttien kirkas loiste pitää myös kilpailijat loitolla. Boco IP tarjoaa asiakkaille työrauhaa ja tekemisen vapautta.  

Patenttimaailmassa kaikki tapaukset ovat ainutkertaisia ja siksi niin kiehtovia. Jokainen patenttihakemus vaatii sukelluksen uusimpaan globaaliin tietoon ja syvällisen perehtymisen yksityiskohtiin. Patenttityössä on myös ripaus vanhanaikaista käsin tekemisen perinnettä. Boco IP:n kansainväliset suhteet ja luottamukseen perustuvat verkostot ovat syntyneet vuosikymmenten aikana. Kannamme vastuumme myös vaikuttajina ja osallistumme alan kehittämiseen. Työllä on meille bocolaisille aivan erityinen merkitys, ja olemme ylpeitä hyvistä asiantuntijoistamme. Kun luomme asiakkaalle arvoa, saamme arvoa myös itsellemme. Siksi meillä on hyvä tehdä työtä ja mukava olla yhdessä.  

Tuotekehitys tekee keksintöjä, mutta aineettoman omaisuuden suojaus on koko yrityksen ja erityisesti ylimmän johdon asia. Boco IP hallitsee patentit, mutta ennen muuta olemme yritysjohdon kumppani. Kun aineettoman omaisuuden tila ja näkymät ovat selvillä, on liiketoimintapäätösten teko helppoa. Hyvin harkittu suojaus toimii kuin raikas merituuli. Se kirkastaa mielen ja avaa näköaloja tulevaan. Antaa suotuisten tuulten puhaltaa asiakkaiden parhaaksi. Tyytyväisten asiakkaiden vierellä meidänkin on hyvä kulkea.  

  

Boco IP:n arvot  

Yrityksemme arvot ovat kaiken toimintamme lähtökohta – ne ovat ILMA, jota hengitämme. Tavoitteenamme on, että jokaisella meille rekrytoidulla ja rekrytoitavalla henkilöllä on samansuuntaiset arvot.  

Pyrkimyksemme on saada koko henkilökuntamme mukaan luomaan yrityskulttuuria, joka on arvojemme mukainen, ja toisaalta rekrytoida ihmisiä, jotka vahvistavat kulttuuriamme.  

Yrityksemme arvot ovat huomion keskipisteessä kaikessa toiminnassamme rekrytoinnista toimitilojen suunnitteluun.  

Bocon arvot ovat:  

• Ihmisläheinen 
• Luotettava
• Monipuolinen osaaja  
• Asiakaslähtöinen  

Ihmisläheinen  

Yrityskulttuuriimme kuuluu avoimuus ja välittävä ilmapiiri. Bocolaisuus näkyy asiantuntijayhteisön sitoutumisena ja hyvänä yhteishenkenä.  

Luotettava  

Toimintamme perustuu luottamukseen. Olemme sitoutuneita asiakkaisiimme, ja toimimme kaikissa tilanteissa eettisesti. Luotettavuudesta kertoo myös yrityksemme pitkä historia.  

Monipuolinen osaaja  

Boco IP on alansa monipuolinen osaaja. Palvelumme kattavat asiakkaan koko liiketoiminnan, ne tukevat johtoa, tuotekehitystä, myyntiä ja markkinointia.  

Asiakaslähtöinen  

Kaikki toimintamme lähtee asiakkaan tarpeista. Tehtävämme on luoda lisää arvoa asiakkaan liiketoiminnalle. Palvelemme joustavasti ja pidämme aktiivisesti yhteyttä.  

  

Sinustako seuraava bocolainen?  

Mitä ominaisuuksia haemme potentiaalisilta työntekijöiltä?  

Kulttuurimme eli bocolaisuus on meille hyvin tärkeä, ja siksi onkin oleellista saada joukkoomme ihmisiä, jotka sopivat meille ja viihtyvät meillä. Meille tärkeitä ominaisuuksia työntekijöissä ovat  

• ihmisläheisyys eli omasta väestä ja asiakkaiden yhteyshenkilöistä aidosti välittäminen;  

• halu kehittää jatkuvasti itseään;  

• joustavuus;  

• avoimuus ja luotettavuus;  

• sitoutuneisuus asiakkaisiin ja työyhteisöön;  

• pitkäjänteisyys ja sitkeys;  

• hyvät vuorovaikutustaidot; ja  

• kyky ja halu tehdä yhteistyötä hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa.  

  

”Tiedot ja taidot voi oppia, mutta bocolaiseksi synnytään.”  

Innostus on bocolaisuuden lähde ja siten yksi tärkeimmistä asioista, kun kulttuuriamme määritellään – se on myös asetettu keskipisteeksi koko henkilöstön yhdessä laatimaan strategiakarttaan. Päivittäisessä arjessamme merkittäviä innostuksen lähteitä meille ovat muun muassa uudet asiakkaat, onnistumiset vaikeissa toimeksiannoissa ja asioiden loppuun asti saattaminen.  

Odotamme, että työnhakijan oman innostuksen lähteinä ovat uudistuminen ja uuden oppiminen sekä haasteiden voittaminen ja työn valmiiksi saaminen. Ehdottomasti tärkeintä on se, että innostuu vaikeiden toimeksiantojen tuomasta haasteesta ja asioiden valmiiksi saamisesta – mikään ei jää puolitiehen. Jos kirjoittaminen, lukeminen, ongelmien ratkaisu ja aikapaineen alla työskentely tuntuvat omilta asioilta, saattaisit viihtyä joukossamme.  

Suurin haaste etenkin asiamiestyössä tuntuu monille olevan työn mittaaminen ajassa ja rahassa. Toimimme alalla, jossa asiantuntijapalveluja myydään pääasiassa tuntiveloitteisena konsultaatiopalveluna. Työn valmiiksi saaminen ei tällöin riitä, vaan asiakkailta veloitettava työnosuus pitää pystyä myös perustelemaan. Vaikka työmme onkin usein projektiluontoista, projekteja ei mitata vuosissa, kuukausissa, viikoissa tai edes päivissä. Työtunnit tulee kirjata lähes minuutilleen, ja työpäivä voi koostua useasta alle tunnin mittaisesta yksittäisestä projektista. Tehokkuus onkin siis bocolaiselle ensiarvoisen tärkeä ominaisuus.  

Jatkuvasti vaihtuvien projektien hallinta edellyttää oman ajankäytön maksimointia ja lisäksi taitoa priorisoida ja tarvittaessa delegoida asioita. Tehtävästä toiseen siirtyminen vaatii kykyä nollata edelliseen tehtävään liittyvät ajatukset ja sisäistää uusi asia nopeasti. Tehokas työskentely tällaisessa työympäristössä edellyttää oikeanlaisten taukojen pitämistä – niihin voi sisällyttää esimerkiksi mindfulness- tai jonkin muun rentoutusharjoituksen.  

Osallistuminen on keskeinen osa yrityskulttuuriamme. Parhaat ideamme tulevat työntekijöiltämme. Ideointiin ja oivalluksiin kannustetaan, ja henkilöstöltä odotetaan jatkuvaa aktiivista palautetta toiminnastamme.  

Tiiviissä työyhteisössämme on tärkeää, että myös mahdolliset riitatilanteet tulevat esille, ja että niihin puututaan mahdollisimman pikaisesti. Toivommekin henkilöstöltä oma-aloitteista aktiivisuutta myös ikävien asioiden käsittelyyn.  

  

Bocolaisella tulisi olla paljon psykologista pääomaa  

Asiantuntijaroolissa työskentely on itsenäistä ja haastavaa. Voidakseen selviytyä hyvin tällaisessa tehtävässä työntekijän tulisi olla toiveikas, tehokas, sinnikäs ja optimistinen – toisin sanoen hänellä pitäisi olla paljon psykologista pääomaa. Oletko Sinä tällainen henkilö?  

Toivo ei ole unelmointia vaan ennakoivaa ajattelua, toimintaa ja myönteisiä tunteita. Asetat päämääriä ja motivoidut niiden saavuttamiseksi. Jos ennalta mietitty reitti ei viekään perille, löydät myös vaihtoehtoisen tien päämäärään päästäksesi.  

Tehokkuus tuo sinulle nautintoa, ja osaat keskittää voimavarasi olennaisiin, merkityksellisiin asioihin. Saatkin tuloksia aikaiseksi, ja pystyt viemään tehtävät loppuun asti.  

Sinnikkyys on voima, jota tarvitset vastustamaan kesken jättämistä. Pystyt kohtaamaan odottamattomia muutoksia ja vastoinkäymisiä lannistumatta. Myös voitonjuhlien jälkeen kykenet jatkamaan arkisten työtehtävien parissa.  

Optimismi auttaa sinua keskittymään positiivisiin asioihin. Näet tulevaisuudessa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia ja etsit aktiivisesti positiivisia kokemuksia. Olet kuitenkin myös realisti, etkä hae unelmien kautta pakoa todellisuudesta. Olet sisäistänyt sanonnan ”Muuta ne asiat, jotka voit — ja hyväksy ne, joita et voi muuttaa.”  

Todellisella oman työn sankarilla on myös terve ja vahva itseluottamus. Uskot kykyihisi suoriutua annetuista tehtävistä ja osaat asettaa tavoitteesi korkealle. Et pyri menemään siitä, mistä aita on matalin, vaan luotat siihen, että pystyt parempaan.  

Yhteyshenkilö