Lisensointi ja lisenssisopimukset

Lakipalvelut

Lisenssisopimuksista on tullut tärkeä osa yritysten liiketoimintaa. Lisenssisopimusten kohteena voi olla esimerkiksi IPR, teknologia, tietotaito (know-how), liikesalaisuudet, ohjelmistot, biologinen materiaali, brändit ja tavaramerkit. Avustamme asiakkaitamme lisenssisopimusten laatimisessa, neuvottelemisessa ja kommentoinnissa (sekä ulos- että sisäänlisensoinnit). Lisenssisopimuskonsultaatiomme kattaa myös asiakkaamme olemassa olevien lisenssisopimusten tarkistamisen sekä IPR:iin liittyvien lausekkeiden läpikäymisen. Lisäksi laadimme mallisopimuksia ja –lausekkeita, joita voidaan hyödyntää eri tilanteissa. Hyödynnämme eri alojemme patenttiasiamiesten laaja-alaista teknistä osaamista asiakkaalle parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Lisensoinnin avulla immateriaalioikeuden omistaja voi antaa oikeuden käyttää suojan kohteena olevaa aineetonta pääomaa omassa toiminnassaan tai ostaa käyttöoikeuden toiselta osapuolelta. Käyttöoikeus on useimmiten ajallisesti ja maantieteellisesti rajattu ja se voi esimerkiksi koskea vain tiettyjä käyttötarkoituksia.

Lisenssisopimuksella voidaan luovuttaa aineettoman hyödykkeen valmistus-, kehitys- ja/tai jakeluoikeus. Lisenssisopimuksella luovutettavan hyödyntämis- ja käyttöoikeuden kohteena voi olla esimerkiksi patentilla tai hyödyllisyysmallilla suojattua teknologiaa, tavaramerkki tai tietokoneohjelma.

Lisenssi voi olla eksklusiivinen, jolloin lisenssinantaja luovuttaa kaikki oikeutensa lisenssin kohteeseen. Eksklusiivinen lisenssi voidaan myös rajoittaa vain tiettyyn käyttötapaan. Eksklusiivisen lisenssin sijaan lisenssi voidaan myöntää niin sanottuna yksinkertaisena lisenssinä, jolloin käyttöoikeus voidaan luovuttaa usealle eri taholle.

Lisenssisopimusten ammattitaitoinen laatiminen on tärkeää, sillä lisenssisopimukset laaditaan usein monimutkaisessa tuotanto- ja jakeluympäristöissä. Lisenssisopimuksen päämääränä on jatkuva, molemmille osapuolille hyötyä tuottava yhteistyö.

Lisenssien luovuttaminen voi olla yritykselle usealla tavalla hyödyllistä. Yritys voi kerätä teknologiaansa lisensoimalla lisenssimaksuja ja pyrkiä standardoimaan teknistä ratkaisuaan suurempien kaupallisten markkinoiden saavuttamiseksi. Toisaalta lisensoinnin taustalla voi olla myös pyrkimys estää mahdolliset oikeudenloukkaukset.

Yleensä lisenssinsaaja suorittaa käyttöoikeutensa vastineeksi jatkuvia rojalti- eli lisenssimaksuja. On kuitenkin olemassa myös ilman rahallista korvausta luovutettavia lisenssejä, esimerkiksi open source -tuotteita. Vastikkeetta luovutettava open source -teknologia voi toimia yritykselle esimerkiksi lisäarvoa tuottavana markkinointina.

Teknologian lisensointi

Yrityksen harkitessa teknologiansa tai muun keksintönsä lisensointia, on yrityksen hyvä kartoittaa markkinoita ja alalla käytössä olevaa teknologiaa potentiaalisten lisensoijien löytämiseksi ja markkinoiden identifioimiseksi. Lisenssineuvotteluissa tulee lisenssisopimuksen ohella sopia myös salassapidosta.

Mikäli lisensoitava keksintö on suojattu pelkästään liikesalaisuutena, keksinnön salassapito on erityisen kriittistä uutuuden säilyttämiseksi. Keksinnölle kannattaa hakea patenttia tai hyödyllisyysmallia ennen lisensointia, sillä konkreettinen lisensoinnin kohde on yleensä taloudellisesti arvokkaampi kuin pelkkä idea.  Patentin tai hyödyllisyysmallin lisensoinnista neuvoteltaessa tulee huomioida patentin tai hyödyllisyysmallin ajallinen kesto ja alueelliset rajat.

Tavaramerkin lisensointi

Tavaramerkin lisensointi voi koskea kaikkia merkin kattavia tuotteita tai vain osaa merkin tuotteista. Tavaramerkin lisensointi voi olla lisenssinantajalle keino kerätä pitkäaikaista tuottoa rojaltimaksujen muodossa. Lisäksi tavaramerkin lisensointi edistää merkin näkyvyyttä ja voi vahvistaa sen brändiarvoa. Viime vuosina suosituksi lisensointimuodoksi ja markkinointistrategiaksi on noussut co-branding (yhteisbrändäys).

Tavaramerkkiä lisensoidessa on hyvä sopia lisensoidulla tavaramerkillä varustettujen tuotteiden laatukriteereistä ja laadun tarkkailusta. Lisenssinantaja voi myös määritellä, kuinka lisensoitua tavaramerkkiä saa käyttää tuotteissa ja markkinoinnissa. Lisenssisopimuksesta neuvoteltaessa tulee myös sopia tavaramerkin käytön maantieteellisistä ja ajallisista rajoituksista.

Ota yhteyttä – me autamme

Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään aineettoman pääoman ratkaisuissa. Jätä yhteystietosi tähän ja olemme sinuun yhteydessä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt