Yhteisömallin rekisteröinti

Rekisteröity yhteisömalli tarjoaa Euroopan unionin kattavan laajan maantieteellisen suojan. Rekisteröinnin hakemiskustannukset ovat keskitetystä järjestelmästä johtuen kohtuulliset, kun hakija voi hakea yhteisömallia yhdellä hakemuksella ja hakijan tarvitsee maksaa vain kerran hakemusmaksu saadakseen voimaan koko Euroopan unionin kattavan suojan.

Rekisteröityä yhteisömallia ei voi saattaa voimaan vain osassa Euroopan unionia, vaan tällöin tulee hakea halutuissa valtioissa yhteisömallin sijaan kansallisia rekisteröintejä.

Hakemuksessa esitettävät tiedot

Rekisteröityä yhteisömallia haetaan suoraan EUIPO:lta (European Union Intellectual Property Office). Hakemuslomakkeen täyttämiseen kannattaa käyttää asiantuntijamme apua.

Hakemuksessaan hakijan tulee henkilötietojensa lisäksi mainita se tuote tai tuotteet, joita hakemuksen malli koskee ja liittää jäljennettäväksi sopiva kuva mallista. Mallia käyttävien tuotteiden maininta ei tule vaikuttamaan mallin suoja-alan arviointiin. Yhteisömallihakemus voi sisältää useita malleja, mikäli mallia käyttävät tuotteet kuuluvat samaan teollismallien luokittelua koskevan Locarnon sopimuksen luokkaan.

Jos mallin rekisteröintiä on haettu ennen yhteisömallihakemusta jossain toisessa Pariisin sopimuksen tai WTO:n jäsenvaltiossa, hakija voi pyytää etuoikeutta kuuden kuukauden aikana tehdyn ensihakemuksen tekemispäivästä. Lisäksi hakijan tulee rekisteröintihakemuksen yhteydessä maksaa mallin hakemus- ja julkaisumaksu.

Hakemuksen käsittely

Hakemuksen muodolliset edellytykset tarkastetaan hakemuksen saavuttua virastoon. Viranomainen on yhteydessä hakijaan, mikäli hakemuksessa havaitaan muodollisia puutteita. EUIPO ei tarkasta hakemuksen kohteena olevan mallin uutuutta tai yksilöllisyyttä, joten niiden osalta tutkimisvastuu on hakijalla.

Käytännössä ennakkotutkimuksen puuttuminen yhteisömallia rekisteröitäessä vähentää rekisteröintikustannuksia ja nopeuttaa huomattavasti rekisteröinti-prosessia. Rekisteröidyt yhteisömallit julkaistaan rekisteriviranomaisen toimesta EUIPO:n omassa trademark and design Bulletinissa.

Rekisteröinnin kumoaminen

Rekisteröity yhteisömalli voidaan kumota mitättömyysmenettelyssä. Mitättömyysvaatimus rekisteröityä yhteisömallia vastaan on mahdollinen, vaikka mitättömyysvaateen haltijalla ei olisi taloudellista tai muuta intressiä vaatimukselleen. Hakemus yhteisömallin mitätöimiseksi annetaan yhteisömallin haltijalle tiedoksi.

Yhteisömallin haltijalla on oikeus ottaa kantaa mitättömyys-vaatimuksen johdosta, jonka jälkeen mahdollinen kannanotto annetaan tiedoksi mitättömyysvaateen haltijalle. Tämän jälkeen mitättömyysvaateen haltijan on vielä mahdollisuus ottaa kantaa rekisteröidyn yhteisömallin haltijan antamaan lausumaan.

Lopulta viranomainen päättää mitättömyysmenettelyn antamalla päätöksen, jossa rekisteröinti kumotaan tai pidetään voimassa kokonaan tai osittain.

Rekisteröinnin voimassaolo

Rekisteröity yhteisömalli on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen rekisteröinti voidaan uudistaa neljä kertaa. Näin ollen rekisteröity yhteisömalli on voimassa korkeintaan 25 vuotta myöntämispäivästä.

Uutiskirje

Kuukausittainen uutiskirjeemme tarjoaa monipuolisen katsauksen IP-aiheisiin ja ajankohtaisiin kuulumisiin.

Liity

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt